دانلود فرمت word : پایان نامه البنیات الأسلوبیه فی دعاء کمیل بن زیاد

دانلود پایان نامه

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی ادبیات عرب

البنیات الأسلوبیه فی دعاء کمیل بن زیاد

 

استاد راهنما:

دکتر مینا پیرزادنیا

 

استاد مشاور:

دکتر مالک عبدی

 

شهریور1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

الفهرست

العنوان                                الصفحه

الملخص………………………………. د

المقدمه……………………………… 1

مختصر حول تاریخ الدعاء………………… 2

 

الفصل الأول :  الکلیات والمفاهیم

1-1-الکلیات………………………….. 4

1-2-المفاهیم :……………………….. 7

1-2-1-اللغه………………………….. 7

1-2-2-الدلاله…………………………. 8

1-2-3-الأسلوبیه………………………. 12

 

الفصل الثانی : الدلاله الصوتیه فی الدعاء

2-1-القسم الاول:النظام اللغوی………….. 17

2-1-1-المستوی الصوتی الفونولوجی:………. 21

2-1-2-دلاله اللفظ و المعنی…………….. 21

2-1-3-الدلاله الصوتیه…………………. 22

2-1-4-أبرز الدلالات الصوتیه فی الدعاء……. 24

2-2-القسم الثانی: الدلاله المقطعیه……… 34

2-2-1-النظام المقطعی فی اللغه العربیه….. 35

2-2-2-دلاله المقطع……………………. 36

2-2-3-دلاله النظام المقطعی فی الدعاء……. 39

2-3-القسم الثالث :النبر و التنغیم……… 53

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-1-تعریف النبر……………………. 54

2-3-2-دلاله النبر فی الدعاء……………. 57

2-3-3-تعریف التنغیم…………………………………………………………………………………..64

2-3-4- الفاصله…………………………………………………………………………………………65

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3-5-دلاله التنغیم فی الدعاء……………………………………………………………………….66

الفصل الثالث: السیاق

3-1-تعریف السیاق ………………………………………………………………………………………75

3-2-السیاق فی الدعاء ………………………………………………………………………………….77

3-2-1-عامل الإستفهام………………………………………………………………………………..77

3-2-2-عامل الأمر……………………………………………………………………………………..80

3-2-3-عامل الطباق……………………………………………………………………………………82

3-2-4-عامل التکرار……………………………………………………………………………………83

3-2-5-نظره شامله …………………………………………………………………………………….87

الفصل الرابع : الحقول الدلالیه فی الدعاء

4-1-نظریه الحقول الدلالیه……………. ..93

4-2-تاریخ دراسه الحقول الدلالیه………… 97

4-3-أنواع علاقات الوحدات الدلالیه………. 101

4-4-أبرزالحقول الدلالیه فی الدعاء و تأویلاتها 108

النتائج………………………………………………………………………………………………………118

اختصار…………………………………………………………………………………………………….120

المنابع…………………………………………………………………………………………… ……..124

الملخص الإنجلیزی……………………………………………………………………………………..130

الملحقات………………………………………………………………………………………………….130

 

الملخص

جاءت هذه الدراسه لتکشف عن بعض الدلالات فی دعاء کمیل بن زیاد فی ضوء دراسه أسلوبیه، حیث دُرِّست الدلالات الصوتیه، السیاق و البحث الحدیث فی علم الدلاله (الحقول الدلالیه) و ما توصَّلت له الرساله هو دلاله بعض الأصوات فی الألفاظ علی معانیها و دلاله الصیغ المقطعیه فی الدعاء علی المفاهیم الذی یحتویها الدعاء و أهمیه دور النبر و التنغیم فی تحضیر الأجواء الموسیقیه فی الدعاء حسب المفاهیم فی کل قسم، إکتشفنا عده عوامل أثرت فی سیاق الدعاء و منها ”  الأمر و الأستفهام و الطباق و التکرار ” إذ جعلت هذه العوامل  للدعاء سیاقاً متماسکاً و سَلِساً من البدایه حتی النهایه. الحقول الدلالیه  الخمسه عشر” الضعف و القوه،  الإلتفات …” فی الدعاء، من أبرز البنیات التی لَعِبَت دورُها فی تنسیق المفاهیم و الحالات المتغیره لدی الداعی بصوره مؤثره  و خلقت بإنسجامها صوره تمثیلیه من القضایا التی یتکلم حولها الداعی فی الدعاء .

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید