جدید: پایان نامه انتخاب وزن های بهینه در روش های کارایی سنجی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ، مطالعه موردی داده های بانکی

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به دلیل تأثیر بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیت های اقتصادی، مطالعه عملکرد و سنجش کارایی هریک از بانک های موجود درسیستم بانکی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد .دراین پژوهش قصد داریم با سنجش کارایی و مشخص کردن شعبات کارا و ناکارا تغییرات ورودی هاوخروجی ها را برای دوره بعدی فعالیت پیش بینی نماییم به گونه ای که کارایی شعب  بهبود یابد.

آغاز در قالب یک مثال پیش بینی فعالیت وطراحی تولید را توضیح می دهیم.دانشگاهی را در نظر می گیریم .واحدهای دانشگاهی زیر نظر سازمان مرکزی فعالیت می کنندو مقادیر کمی ورودی و خروجی در گذشته و حال موجود می باشد.از تولیدات این دانشگاه می توان مقالات،کتب تالیف شده توسط اعضای هیئت علمی وغیره را نام برد.مدیر دانشگاه تصمیم می گیرد برای سال آینده بودجه ای را در اختیار هیئت علمی قرار دهد،پیش روی هیئت علمی موظف می باشد که تولیدات خود را زیاد کند،به گونه مثال موظف می باشد 10مقاله علمی ارائه دهد.پس تغییر تولید از حال به آینده و منابعی که بایستی تخصیص یابد معلوم می باشد.در این جا هدف ما از طراحی تولید این می باشد که منابع ورودی و خروجی را بین واحدهای دانشگاهی سرشکن نماییم،یعنی با فرض داشتن منابع و تغییرات تولید در دوره بعدی فعالیت هدف گذاری نماییم و عملکرد هر واحد دانشگاهی را در دوره بعدی فعالیت بهبود دهیم.

در این راستا آغاز در این بخش به تشریح موضوع و اظهار مسئله پرداخته وروش پژوهش، جامعه آماری، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو پژوهش و ابزار اندازه گیری داده های پژوهش را اظهار اظهار می نماییم.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-2-         اظهار مسئله

در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفهوم کارایی توسعه یافته و در دو دهه اخیر، اندازه گیری آن نیز برمبنای تئوری های مختلف امکان پذیر و عملی شده می باشد . در اقتصاد، کارایی به معنی تولید حداکثر ستانده ممکن با بهره گیری از میزان معینی نهاده می باشد. کارایی سازمان های خدماتی را می توان به دو بخش کارایی درونی (بهره گیری کارا از منابع) و کارایی بیرونی (توانایی خلق درآمد) تقسیم نمود . کارایی درونی با کارایی هزینه در ارتباط می باشد ، به بیانی دیگر با بهبود کارایی درونی می توان هزینه ها را بیشتر کاهش داد. کارایی بیرونی نیز با کارایی درآمد مرتبط می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید