فرمت ورد:پایان نامه بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و  ادبیات فارسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A  )

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

استاد راهنما :

دکتر مجتبی بشردوست 

استاد مشاور:

دکتر شروین خمسه

زمستان 1391

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده پایان نامه ( شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی بشر ، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی مطالعه نماییم .

برای این کار آغاز به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را اظهار کردیم و اشعار آنها را از منظر زیبایی شناسی ، فکری و زبانی مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پروین اعتصامی کودک را ابزاری می کند تا مفاهیم بزرگسالانه ی خود را بازگو کند پس کودکی در اشعار او مجموعه ای از واژگان می باشد ، اما کودکی در اشعار فروغ فرخزاد حسی و کاملاً ملموس می باشد و با اینکه بسامد بازگشت به کودکی نسبت به احمد رضا احمدی کمتر می باشد اما نسبت به اوپر رنگ تر می باشد و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که بازگشت به کودکی در اشعار احمدرضا احمدی با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می گردد  .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 اظهار مسئله. 3

1-2 هدف های پژوهش.. 3

1-3 اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن. 3

1-4 سوالات و فرضیه های پژوهش.. 4

1-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. 4

1-6 روش پژوهش.. 4

1-7  قلمرو پژوهش.. 4

1-8 جامعه آماری وحجم نمونه. 5

1-9  محدودیت ها و معضلات پژوهش.. 5

فصل دوم:مطالعات موضوعی

مقدمه. 7

گفتار اول. 8

سیری در آراء ژان پیاژه 8

2-1 ژان پیاژه 9

2-1-1 مراحل رشد ذهنی کودک.. 10

2-1-2 هوش کودک.. 18

2-1-3 بازی.. 25

2-1-4 زبان کودک.. 34

2-1-2 عواطف کودک.. 38

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار دوم: سیری در آرای زیگموند فروید. 42

2- 2 زیگموند فروید. 43

فصل سوم:روش شناسی پژوهش(متدولوژی)

مقدمه 47

3ـ1 روش پژوهش.. 48

3ـ2 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 48

3ـ3 مدل پژوهش.. 48

3ـ4 روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 48

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه. 51

بخش اول:ساختار فکری، زیبایی شناختی (بلاغی)وساختار زبانی.. 52

4-1-1ساختار فکری.. 53

4-1-1-1 تخیل.. 53

4-1-1-2 خودمیان بینی.. 54

4-1-1-3 ضمیر ناخود آگاه 56

4-1-1-4 نوستالژی.. 61

4-1-1-5 مفهوم کودکی.. 62

4-1-2 ساختار زیبایی شناسی (بلاغی) 64

4-1-2-1 تشخیص…. 64

4-1-2-2 استعاره 66

4-1-2-3 تشبیه. 67

4-3-1 ساختار  زبانی (هنجارگریزی ) 68

بخش دوم :مروری بر زندگی و آثار پروین اعتصامی و مطالعه اشعار او بر اساس ساختار فکری ، زیبایی شناختی و زبانی  71

4-2-1 زندگی و آثار پروین اعتصامی.. 72

4-2-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در دیوان اشعار پروین اعتصــــامی.. 73

4-2-2-1 نوستالژی  73

4-2-2-2 خودمیان بینی [تشخیص] 73

4-2-2-3 دفاع از دوستی.. 91

4-2-2-4 دفاع از پاکی.. 91

4-2-2-5 اظهار کودکانه. 92

4-2-2-6 بازی.. 94

4-2-2-7 مادر. 95

4-2-2-8 هنجارگریزی.. 100

بخش سوم:مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد و مطالعه اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  101

4-3-1 زندگی و آثار فروغ فرخزاد. 102

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار فروغ فرخزاد. 104

4-3-2-1 نوستالژی.. 104

4-3-2-2 اظهار کودکانه. 106

4-3-2-3 درک کودکانه. 112

4-3-2-4 خودمیان بینی.. 112

4-3-2-5 تشیبه. 134

4-3-2-6 تخیل و فضای حسی.. 136

4-3-2-7 استعاره حسی.. 139

4- 3-2- 8 دفاع از عشق و دوستی.. 140

4-3-2-9 مادر. 140

4-3-2-10 هنجارگریزی.. 142

4-3-2-12 درک حسی از (زمان ،مکان و …) 142

بخش چهارم:مروری بر زندگی و آثار احمدرضا احمدی و مطالعه اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  144

4-4-1 زندگی احمد رضا احمدی.. 145

4-4-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار احمد رضا احمدی.. 147

4-4-2-1 زبان. 147

4-4-2-2 خودمیان بینی [تشخیص ] 150

4-4-2-3 مادر. 167

4-4-2-4 نوستالژی.. 168

4-4-2-5 هنجارگریزی.. 170

4-4-2-6 بازگشت به کودکی.. 172

4-4-2-7 بازی.. 174

4-4-2-8 اظهار کودکانه. 174

4-4-2-9 استعاره 178

4-4-2-10 تشبیه 178

4-4-2-11 درک حسی از زمان و مکان. 178

فصل پنجم:نتیجه گیری

منابع. 182

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید