فایل پژوهش: پایان نامه بازتعریف ساختار شهر استهبان با تاکید بر نقش سامانه‌ی سنتی پخشایش آب

دانلود پایان نامه

بازتعریف ساختار شهر استهبان با تاکید بر تأثیر سامانه‌ی سنتی پخشایش آب

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سهند لطفی

جناب آقای دکتر خلیل حاجی‌پور

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر مهسا شعله

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در بسیاری از شهرهای امروز ایران، بخش‌های تاریخی و ساختارهای هم‌بسته‌ی آن‌ها رها شده‌اند و روز به روز بر فرسودگی آن‌ها انباشته می گردد تا جایی که دیگر چاره‌ای غیر از ویرانی و پاک‌سازی آن‌ها نمانده یا چنان پای خودرو به درون و دلِ آن‌ها گشوده شده که چیزی از هویت و یگانگی آن‌ها بر جای نمانده می باشد. برای جلوگیری از این طریقهِ ویرانگر، نیازمند مطالعه‌هایی دانشورانه و ژرف از پیشینه و امروز شهرها و ساختارهای پیشینی آن‌ها هستیم تا در پناه این کار، گنجینه‌ای از آگاهی‌ها، داده‌ها، نگاره‌ها و نقشه‌ها نیز از این شهرها فراهم آید و بر توشه‌ی شهرشناسی بومی ایران افزوده گردد. در این پژوهش با دید به نگریه‌های ساختارگرا به مطالعه و شناسایی ساختارِ خودبسنده و ویژه‌ی شهر استهبان با تاکید بر تأثیر سامانه‌ی سنتی پخشایش آب آن در سال‌های پیش از دهه‌ی چهل خورشیدی با بهره‌گیری از روش‌های تاریخی و پدیدارشناسی توصیفی پرداخته شده؛ هم‌چنین نمایی روشن از دوره‌های گوناگون رشد و گسترش شهر استهبان از سده‌های آغازین اسلام تا کنون به دست داده شده می باشد. ساختار اصلی شهر استهبان را ساختار درختی می‌توان نامید. بر پایه‌ی ویژگی‌های بنیادین همین ساختار، معیارها و راه‌بردهایی برای بازتعریف ساختار کنونی با تاکید بر تأثیر سامانه‌ی سنتی پخشایش آب پیش‌نهاد شده و در پایان نقشه‌ای شماتیک برای بازتعریف ساختار کنونی و پراکنده‌ی شهر استهبان با دید به یافته‌های پژوهش فراوری شده می باشد.

واژگان کلیدی: ساختار شهر – سامانه‌ی سنتی پخشایش آب – شهر استهبان – ساختار درختی

فهرست‌ها

فهرست نوشته‌ها

فهرست‌ها 1

فهرست نوشته‌ها 1

فهرست نگاره‌ها‌ 4

فهرست نقشه‌ها 6

فهرست نمودارها و جدول‌ها 8

بخشِ نخست: 9

کلیات پژوهش…. 9

پیش‌گفتار. 10

مقدمه و طرح موضوع.. 11

چالش و بایستگی پژوهش….. 12

فراخواست‌های پژوهش….. 19

پرسش‌های پژوهش….. 19

پیشینه‌ی پژوهش….. 20

پیش‌انگاشت‌های پژوهش….. 27

روش پژوهش….. 27

گام‌های پژوهش….. 29

روش و ابزار گردآوری داده‌ها 31

روش ارزیابی و برآیندیابی داده‌ها 31

بخشِ دوم. 32

پایه‌ها و چارچوب‌های نگریک… 32

ساخت و ساختار‌گرایی… 33

برآیند نگریه‌ها درمورد‌ی ساخت اصلی شهر. 40

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شهر، درخت هم می‌تواند باشد.. 41

اندکی از پیشینه و چگونگی بودِ آب در شهر. 45

پیوند ناگزیر یا خودخواسته و اندیشیده‌ی آب و شهر. 47

نمونه‌ها و گونه‌بندی بازتاب آب بر ساختار شهر. 49

ایران.. 49

اروپا 62

گونه‌بندی بازتاب آب بر ساختار شهر. 73

بخشِ سوم. 75

مطالعه شهر استهبان.. 75

پیش‌گفتار. 76

کوتاهی از جغرافیا، زمین‌شناسی و آب‌شناسی شهر استهبان.. 77

جغرافیا 77

آب‌شناسی… 78

زمین‌شناسی… 79

مطالعه پیشینه و نام‌واژه‌ی استهبان.. 86

پیشینه بر پایه‌ی نوشته‌های دوره‌ی اسلامی تا پیش از دوره‌ی پهلوی… 86

پیشینه بر پایه‌ی نوشته‌های دوره‌ی پهلوی و پس از آن.. 91

نام‌واژه‌ی استهبان.. 96

مطالعه سامانه‌ی سنتی پخشایش آب شهر استهبان.. 109

چشمه‌ها 110

مالکیت، بخش‌بندی و آب‌دهی… 113

سَرازیری، جوخ، آسیو و اُوبَخش….. 116

مَرُو، کِرَّه و بَرم. 122

اُواَنبار، حوض و حوضُ‌فِلکَه. 126

سَلخ، حَموم، پُلَه و پُل… 132

مطالعه ساختار شهر استهبان با دید به سامانه‌ی سنتی پخشایش آب… 135

مقدمه. 135

آب‌بخش….. 142

کوی تیرونجان.. 146

کوی اهر. 150

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

راسته‌ی بازار. 152

کوی میری… 155

کوی کزمان.. 158

کوی پنارِ کزمان.. 164

نرسنو، پنار تیرونجان و پیرِمراد. 166

مطالعه دوره‌های گوناگون رشد و گسترش شهر استهبان.. 169

بخشِ چهارم. 182

ارزیابی و برآیندِ داده‌ها 182

ترسیم ساختار شهر استهبان بر پایه‌‌ی سامانه‌ی سنتی پخشایش آب… 183

به دست دادن معیارهایی برای بازتعریف ساختار کنونی شهر استهبان.. 184

بازتعریف ساختار کنونی شهر استهبان با دید به یافته‌های پژوهش….. 193

راه‌بردهای بازتعریف ساختار کنونی شهر استهبان.. 198

دست‌آورد پژوهش….. 201

برداشت‌نامه و پایه‌های نگاشته. 205

فارسی… 205

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید