منبع پایان نامه : پایان نامه باغ موزه ی هنرهای بومی با محوریت باز آفرینی باغ ایرانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت در جه کار شناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری

عنوان:

باغ موزه ی هنرهای بومی با محوریت باز آفرینی باغ ایرانی

(مطالعه موردی:شهر اصفهان)

استاد راهنما:

دکتر مریم قاسمی سیچانی

استاد مشاور:

دکتر آرمین بهرامیان

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1:مقدمه……………………………………………………………………………………………….4

1-2:اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………4

1-3:اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………..5

1-4:اهداف مشخص پژوهش…………………………………………………………………………….6

1-5:سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………….7

1-6:فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………….7

1-7:تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………8

فصل دوم:مبانی نظری

2-1:مقدمه……………………………………………………………………………………………..11

2-2:باغ ایرانی……………………………………………………………………………………….11

2-3:موزه………………………………………………………………………………………………69

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4:نتیجه گیری………………………………………………………………………………………87

فصل سوم:روش شناسی پژوهش و معرفی سایت

3-1:مقدمه……………………………………………………………………………………………90

3-2:روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………..90

3-3:معرفی اصفهان……………………………………………………………………………….93

3-4:نحوه انتخاب سایت………………………………………………………………………121

3-5:معرفی و واکاوی سایت………………………………………………………………………..126

3-6:نتیجه گیری……………………………………………………………………………….130

فصل چهارم:ارائه برنامه فیزیکی و دیاگرام ارتباطی

4-1:مقدمه…………………………………………………………………………………………132

4-2:برنامه فیزیکی…………………………………………………………………………..132

4-3:دیاگرام ارتباطی عرصه ها……………………………………………………………….137

4-4:نتیجه گیری………………………………………………………………………………….138

فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه طرح

5-1:نتیجه گیری……………………………………………………………………………………140

5-2:ارائه طرح……………………………………………………………………………………….141

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………..166

فهرست منابع غیر فارسی و اینترنتی…………………………………………………………169

فهرست نامها……………………………………………………………………………………170

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….172

چکیده:

مفهوم فرهنگ و طبیعت که جدای از یکدیگرتفسیر می شوند به گونه ای مکمل یکدیگر و در ارتباط با هم اقدام می‌کنند.هویت فرهنگی افراد تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل می‌گیرد و خیلی اوقات آثار و آفریده‌های زیبای دست ساز بشر موجب دلپذیر شدن محیط می‌شودو از این طریق طبیعت تحت تاثیر فرهنگ قرار می‌گیرد.یکی از شاخه های مهم رشد فرهنگی هر  سرزمینی رشد و اعتلای معماری آن سرزمین و نمایش و معرفی هنرهای بومی آنجا به دیگر سرزمین ها  می باشد.در نظر داشتن حفظ آثاربومی و مطالعه آنان نه تنها نیازی فرهنگی می باشد بلکه پاسخگوی نیازها و راه حلی در جهت تداوم آن آثاراست.استان اصفهان تا کنون  به علت های متعدد رویکرد بومی خود را حفظ کرده می باشد و به تبع آن از تغییرات اساسی مصون مانده و هنوز تداوم آنها در استان از بین نرفته می باشد.

هدف از پژوهش حاضرآن می باشد تا با مطالعه و شناسایی ساختار باغ ها، و باز آفرینی آنها و همچنین ایجاد تعامل فرهنگی و اجتماعی در فضایی زیرا موزه به نوعی بتواند راهی برای برقراری ارتباط از دست رفته بین بشر، هنرهای بومی، طبیعت و فرهنگ در شهر اصفهان پیشنهاد دهد تا در این شهر بشر ها بتوانندآرامش از دست رفته را بازیابند.بر این اساس، هدف نخستین طرح حاضر را بایستی باز خوانی  باغ های ایران برای رسیدن به الگوهایی به شمار آورد تا با بهره گیری از آن به دیگر هدف پژوهش که اعمال نیازهای حاضر بر این الگوهاست دست پیدا نمود تا شاید بتوان راهی برای تعامل فرهنگ و طبیعت و تداوم و حفظ آثار بومی برای جهت دهی به ایجاد مکان های اصیل ایرانی در سایر نقاط جهان پیدا نمود.و علاوه بر آن، آنها را از حالت فراموش شده ی زمان حال نجات داد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید