دانلود فرمت ورد:پایان نامه با عنوان : ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

  

 

1-3- اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش، ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد.

اهداف جزئی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در راستای هدف کلی فوق، اهداف جزئی زیر مورد تأکید می باشند:

  • مطالعه میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از آموزش مهارت های زندگی
  • مطالعه میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت حل مساله
  • مطالعه میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت تصمیم گیری
  • مطالعه میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت ارتباط
  • مطالعه میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت مشارکت و همکاری
  • مطالعه میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت شهروند جهانی
  • مطالعه میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت بهره گیری از فناوری و اطلاعات
  • مطالعه میزان ارتباط مولفه های مهارت های زندگی در دانش آموزان مقطع متوسطه
  • مطالعه مقایسه میزان برخورداری دانش آموزان از مهارت های زندگی بر حسب ویژگی های دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی، ناحیه آموزشی)

 

 

1-5- تعاریف نظری

مهارت های زندگی[1] : مهارت های زندگی را می توان مجموعه ای از توانایی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند دانست. این توانایی ها فرد را قادر می سازد مسئولیت تأثیر اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواسته ها و انتظارات و معضلات روزانه به ویژه در روابط بین فردی به شکل موثر روبرو شوند. با این توصیف مهارت هایی که به مهارت های زندگی موسوم[1] – Life Skills

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.