دانلود: پایان نامه بررسی آثار فقر بر سلامت روح و روان افراد از دیدگاه اسلام

دانلود پایان نامه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

تحت عنوان :

مطالعه آثار فقر بر سلامت روح و روان افراد از دیدگاه اسلام

 

استاد راهنما :

دکتر تقی اژه ای

 

استاد مشاور:

دکتر مصطفی مرادی

اسفند ماه 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه…………………………………… 2

1-2-اظهار مساله………………………………. 4

1-3- ضرورت انجام پژوهش……………………….. 6

1-4- اهداف پژوهش…………………………….. 7

1-5- فرضیه های پژوهش…………………………. 7

1-6- اصطلاحات و واژه های پژوهش…………………. 7

1-7- پیشینه پژوهش……………………………. 9

1-8- جمع بندی و نتیجه گیری…………………… 12

فصل دوم: مفهوم فقر و انواع فقر

2-1- مفهوم فقر……………………………… 15

2-1-1- فقر از دیدگاه اهل لغت…………………. 15

2-1-2- فقر از دیدگاه اصطلاحی………………….. 17

2-1-3- فقر از دیدگاه احادیث………………….. 19

2-1-3-1 – ستایش فقر و فقرا……………………. 19

2-1-3-2 – نکوهش فقر و فقرا……………………. 21

2 -1-4- فقر از دیدگاه سرمایه داری…………….. 22

2-1-5- فقر از دیدگاه عرفانی………………….. 23

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2- انواع فقر……………………………… 26

2-2-1- فقر مطلق…………………………….. 26

2-2-2- فقر نسبی…………………………….. 27

2-2-3- فقر موردی……………………………. 27

2-2-4- فقر عمومی……………………………. 28

2-2-5- فقر به معنای نیاز انسانها به یکدیگر…….. 28

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-6- فقر عقوبتی – فقر کرامتی………………… 29

2-2-7- فقر نفس……………………………… 29

2-2-8 فقر معنوی…………………………….. 30

2-2-9- فقر دینی…………………………….. 31

2-2-10- فقر فرهنگی…………………………… 32

2-2-11 فقرذاتی………………………………. 33

2-2-12- فقر ممدوح و مذموم…………………….. 36

2-3- اظهار ادب فقیر در حال فقر………………… 42

فصل سوم: عوامل فقر و آثار فقر

3- 1- عوامل فقر…………………………….. 45

3-1-1- عوامل خود ساخته………………………. 45

3-1-1- 1-تنبلی و بیکاری………………………. 45

3-1-1-2-  تفاقر(فقرنمایی)…………………….. 46

3-1-1-3- ترک تقدیر درمعاش…………………….. 47

3-1-1-4-  اسراف و تبذیر ……………………… 49

3-  1-1-5- گناهان……………………………. 54

3-1-2- عوامل غیر خودی……………………….. 55

3-1-2-1 عوامل طبیعی عبارتند از………………… 55

3-1-2-1-1- حوادث طبیعی ………………………. 55

3-1-2-1-2- نقص عضو…………………………… 55

3-1-2-1-3- دیوانگی…………………………… 56

3-1-2-1-4- انگیزه های فردی……………………. 56

3-1-2-2- عوامل اجتماعی……………………….. 57

3-1-2-2-1- ظلم………………………………. 57

3-1-2-2-2-فقدان برنامه های اقتصادی سالم و منظم …. 60

3-1-2-2-3- جنگ………………………………. 60….

3-1-2-2-4- سقوط درآمدها………………………. 61

3-1-2-2-4- نابرابریهای اقتصادی (بی عدالتی)……… 62

3-2- آثار فقر………………………………. 64

3-2-1- آثار اجتماعی…………………………. 64

3-2-1-1- فقر عامل سلب شخصیت…………………… 64

3-2-1-2- از بین برنده ظاهر بشر………………. 65

3-2-1-3-انزوا……………………………….. 65

3-2-1-4- انزوای سیاسی………………………… 66

3-2-1-5- ضعف اخلاقی و نابهنجاری‌های اجتماعی………. 66

3-2-1-6- ضعف اعتقاد و دینداری…………………. 67

3-2-2- آثار روانی…………………………… 68

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید