منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی آثار و احوال احمدزکی ابوشادی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

در رشته ی زبان و ادبیات عرب

موضوع :

مطالعه آثار و احوال احمدزکی ابوشادی

استاد راهنما :

دکتر محمود شکیب

استاد مشاور:

دکتر کتایون فلاحی

سال تحصیلی

89-88

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول (مطالعه اوضاع سیاسی و اجتماعی و دینی وفرهنگی در عصر معاصر)

اوضاع سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی…………………………………………………… 5

آغاز ادبیات معاصر عرب……………………………………………………………………. 7

مطالعه اوضاع اجتماعی در مصر…………………………………………………………… 9

اوضاع و شرایط مصر بعد از حمله فرانسه………………………………………………….. 12

اوضاع مصر بعد از اشغال انگلیس………………………………………………………….. 15

دعوت به سوی آزادی و مساوات…………………………………………………………….. 18

پیدایش و ظهور مطبوعات در مصر…………………………………………………………. 20

فصل دوم (عصر نهضت ادبی)

عصر نهضت………………………………………………………………………………… 23

مهمترین عوامل در ظهور نهضت ادبی معاصر مصر………………………………………. 25

چاپ و روزنامه و جنبش انتقال و ترجمه در دوره نهضت………………………………….. 30

شعر در دوره ی نهضت……………………………………………………………………… 32

نثر در دوره ی نهضت……………………………………………………………………….. 33

قصه………………………………………………………………………………………….. 34

انواع قصه……………………………………………………………………………………. 35

نمایشنامه……………………………………………………………………………………… 36

انواع مکاتب در عصر نهضت……………………………………………………………….. 37

حرکت یا جناح رومانتیسم……………………………………………………………………. 41

جناح رمزگرا…………………………………………………………………………………. 42

فصل سوم (مطالعه زندگی نامه وآثار دکتر ابوشادی)

زندگی نامه (تولد ابوشادی و خانواده‌اش)…………………………………………………….. 44

تولد و رشد شاعر…………………………………………………………………………….. 45

مذهب ابوشادی……………………………………………………………………………….. 48

اساتید و شاگردان ابو شادی…………………………………………………………………… 49

شعر ابو شادی………………………………………………………………………………… 51

نمونه هایی از اشعار رومانتیک ابوشادی……………………………………………………… 54

گزیده ای از قصیده ی «الحنان النارنج»…………………………………………………….. 56

عوامل موثر در شعر ابوشادی……………………………………………………………….. 58

گرایشهای ادبی اجتماعی ابوشادی……………………………………………………………. 59

آثار ابوشادی………………………………………………………………………………….. 61

تالیفات دکتر ابوشادی در نقد و ادب و اجتماع……………………………………………….. 62

مجله‌هایی که ابوشادی به چاپ رسانده می باشد…………………………………………………. 63

کتابهای علمی و غیره ……………………………………………………………………….. 64

فصل چهارم (جمعیت آپولو)

چگونگی تأسیس گروه آپولو…………………………………………………………………. 66

اهداف جمعیت آپولو………………………………………………………………………….. 70

ویژگی شعر مدرسه آپولو…………………………………………………………………….. 72

آپولو جمعیت ادبی یا مدرسه ادبی……………………………………………………………. 73

وحدت عضوی قصیده………………………………………………………………………… 78

حملات بر ضد آپولو…………………………………………………………………………. 79

اوضاع ادبی در زمان تکوین آپولو…………………………………………………………… 80

طبیعت در نزد شاعران آپولو………………………………………………………………… 81

انجمن منیرفا………………………………………………………………………………….. 82

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… 83

فصل پنجم (ابوشادی و ادبیات ملی – انسانی)

نهضت ملی عربی و اثر ادبی آن…………………………………………………………….. 86

درگیری میان قیمومیت و استقلال……………………………………………………………. 89

ادبیات ملّی……………………………………………………………………………………. 91

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شعر ملی ابوشادی……………………………………………………………………………. 92

طبیعت و زن در شعر ابوشادی………………………………………………………………. 103

شعر انسانی ابوشادی…………………………………………………………………………. 104

شعر غنایی در نزد ابوشادی………………………………………………………………….. 110

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شعر داستانی و دراماتیک دکتر ابوشادی………………………………………………………. 112

ابوشادی درنقش پدر و اشعار او در مورد کودکی……………………………………………. 113

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… 117

الملخَّص………………………………………………………………………………………. 118

Abstrac……………………………………………………………………………………. 120

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………….. 121

 

 مقدمه :

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید