پژوهش: پایان نامه بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان

دانلود پایان نامه

کلیات پژوهش

1- 1- مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از آنجایی که پویایی و تغییر از مهم ترین ویژگی محیط سازمان های امروزی می باشد، حفظ و بقای سازمان ها زمانی محقق می گردد که همگام با تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را در مسیر توسعه و تحول بهبود بخشند. امری که تحقق آن کاری بسیار مشکل، ظریف و حساس می باشد و تنها با بکارگیری ایده های جدید و پذیرش و پرورش استعدادهای خلاق و نوآور محقق        می گردد. اما عوامل زیادی وجود دارند که بر خلاقیت کارکنان اثر می گذارند(اسلاتر[1]، هلت[2] و اسلن[3]، 2010) یکی از این موارد استرس می باشد که از مسائل بسیار حاد در سازمان های امروزی می باشد(نصیری، پیوسته و درخشان، 1391).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به عقیده براون[4] و کوپر[5] (1996) سه دسته از عوامل در بروز استرس شغلی تأثیر دارند: 1- عواملی که ریشه در تفاوت های فردی افراد دارند، 2- عواملی که ناشی از تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی هستند، 3- عواملی که ناشی از ویژگی های محیط کار هستند(به نقل از آقایی، جلالی، حسن زاده و اصلان، 1390). ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی افراد از مهمترین عوامل دخیل در ایجاد تفاوت های فردی هستند که می توانند نحوه ادراک استرس و مقابله با آن را تحت تأثیر قرار دهند. در خصوص ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تأهل و غیره با استرس مطالعات متنوعی انجام شده که نتایج آنها بیانگر آن می باشد که بعضی از ویژگی های جمعیت شناختی با استرس شغلی و نحوه تجربه استرس ارتباط معنادار دارند. در خصوص دسته دوم عوامل مرتبط با استرس نیز مطالعات متعددی انجام شده می باشد که به خصوص تأثیر تغییرات در محیط اجتماعی در کلیه سطوح، اعم از جهانی، ملی، محلی، خانوادگی و فردی در بروز استرس مورد تأکید واقع شده می باشد. دسته سوم عوامل استرس زا که بخشی از هدف این مطالعه می باشد، مربوط به عوامل مرتبط با شغل و محیط کار می باشند.روانشناسان سازمانی عوامل استرس زای محیط کار را شناسایی کرده اند که از مهمترین آنها ویژگیهای تأثیر می باشد(بامبر[6]، 2006، به نقل از آقایی و دیگران، 1390). راس[7]و آلتمایر[8] (1377) نیز از مهمترین ویژگی های تأثیر ابهام و تعارض تأثیر را می دانند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید