منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی اثر تعطیلات در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

هدف اصلی در این پژوهش، مطالعه اثر تعطیلات در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا از شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره ده‌ساله، از فروردین 1382 تا اسفند 1391 بهره گیری گردید. سپس بازده شاخص مربوط به روزهای قبل و بعد از تعطیلات و نیز سایر روزها محاسبه گردید. در یک طبقه‌بندی، تعطیلات در سه گروه تعطیلات بلندمدت، میان‌مدت و بلندمدت قرار گرفتند. در طبقه‌بندی دیگری نیز تعطیلات در دو گروه تعطیلات شادی و سوگواری دسته‌بندی شدند. اثر تعطیلی برای روز قبل و بعد از تعطیلی برای همه طبقه‌بندی‌ها آزمون گردید. در این پژوهش از روش سری زمانی حداقل مربعات معمولی (OLS) بهره گرفته گردید. نتایج کل حاکی از وجود اثر تعطیلی در روزهای قبل و بعد از تعطیلی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اما این اثر در روزهای قبل از تعطیلی قویتر اقدام می کند. همچنین روز قبل از تعطیلی میان‌مدت و بعد از تعطیلی بلندمدت شاهد بازده اضافی مثبت هستیم. نتایج مربوط به بازده روزهای قبل از تعطیلات شادی و سوگواری، حاکی از بازده مثبت بالا در روز قبل از تعطیلات سوگواری و پس از تعطیلات شادی می باشد.

کلیدواژه: اثر تعطیلی، اثرات تقویمی، بازده غیرعادی، بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

مدیریت مالی جدید، با مطالعه تئوری بازار کارا، بی‌قاعدگی‌های تقویمی مانند اثر روزهای معاملاتی هفته، اثر آخر هفته، اثر آخر سال و نیز اثر تعطیلات را در بازارهای مالی شناسایی و مورد تأکید قرار داده می باشد و از این طریق کارایی بازار مالی را به چالش کشیده می باشد. در بازار کارا اطلاعات مربوط به بازار و یکایک سهام در دسترس همه می باشد. از این‌رو کسی نمی‌تواند به‌گونه مرتب بازده اضافی کسب کند. اثرات تقویمی موجب ایجاد بازدهی‌هایی می شوند که متناسب با ریسک نیستند. این پژوهش بر آن می باشد وجود اثر تعطیلات را به‌عنوان یکی از اثرات تقویمی شناخته شده در دنیا، در بازار سهام تهران مطالعه کند.

1-2 تبیین موضوع پژوهش

شواهد تجربی فراوانی در نقاط مختلف دنیا، حکایت از وجود الگوهای تکرارپذیر در طول زمان دارد. این امر با مفاهیم بازار کارا و تئوری‌های مرتبط با آن سازگار نیست. اساس و بنیان مفهوم کارایی بازار و تئوری‌های جدید مالی، بر غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار بازار در بلندمدت بنا نهاده شده می باشد. جمع کثیری از محققین در سال‌های اخیر، ریشه‌ی این پدیده‌ها را در مباحث مالی رفتاری[1] جست‌وجو می‌کنند. یکی از معروف‌ترین این روندها بی‌نظمی‌های دوره‌ای[2] می باشد که توجه خود را به کشف روندهای دوره‌ای موجود در بازار معطوف می‌سازد. در بین این بی‌نظمی‌های دوره‌ای که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اثرات تقویمی[3] جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. اثرات تقویمی توجه خود را به مطالعه رفتار بازار در اوقات مختلف سال (مانند اثر ابتدای سال[4] (اوقات مختلف ماه (شامل اثر گردش ماه[5]) اوقات مختلف هفته (اثر روزهای هفته[6] و اثر آخر هفته[7] ( و روزهای قبل و بعد از تعطیلات رسمی (اثر تعطیلات[8](  معطوف می‌سازد. (حساب تعطیلات رسمی از تعطیلات آخر هفته جدا می باشد.)

یکی از پایه‌های اساسی نظریه مدرن مالی، طی سال‌های دهه 50 نظریه بازار کاراست. یکی از مباحث و آزمون‌هایی که در سطح ضعیف کارایی بازار صورت می‌گیرد، مطالعه وجود یا عدم وجود الگوهای فصلی و تقویمی می باشد که بر اساس اطلاعات تاریخی، شناسایی شده و مورد توجه تحلیل‌گران جهت پیش‌بینی آینده قرار می‌گیرد. الگوهای تقویمی با مطالعه تاریخی، بازده اوراق بهادار و یا حجم معاملات در مقاطع زمانی مشخص، شناسایی می گردد و در صورت معنادار بودن چنین الگویی، اطلاعات تاریخی مبنایی جهت تصمیم‌گیری آینده سهامداران می گردد. براساس فرضیه کارا، الگوی فصلی نباید دارای اثرات معنادار باشد. بعضی از آزمون‌های تجربی نشان داده‌اند که بهره گیری از الگوهای خاص معامله، بر اساس اوقات مختلف روز، ماه یا سال، می‌تواند منجربه ایجاد بازده اضافی گردد. کسب بازده اضافی، کارایی بازار را به چالش می‌کشاند. پس اثرات تقویمی یا دوره‌ای، می‌تواند به‌عنوان یکی از فاکتورهای پیش‌بینی‌کننده رفتار آتی سهام مطرح باشد. الگوهای فصلی با مطالعه تاریخی بازده اوراق بهادار و یا حجم معاملات در مقاطع زمانی مشخص، شناسایی می گردد و در صورت معنادار بودن چنین الگویی، اطلاعات تاریخی، مبنایی جهت تصمیم‌گیری آینده سهامداران می گردد. بسیاری از مطالعات انجام گرفته با مطالعه اثر پایان سال، اثر روزهای هفته، اثر ماههای خاص سال و مانند آن به الگوی خاصی در رفتار بازار پی بردند. (راعی و شیرزادی، 1387). مطالعات زیادی در کشورهای مختلف انجام شده که در آن شواهدی دال بر وجود بازده‌های غیرعادی بالا در روزهای قبل از تعطیلات رسمی یاد می گردد. مطالعات زیادی بازده غیرعادی روز قبل از تعطیلی را نه تنها برای تعطیلات سال نو و کریسمس، بلکه برای سایر تعطیلات نیز یافتند. اثرات تعطیلی یکی از مهمترین بی‌قاعدگی‌های تقویمی شناسایی شده در بازارهای مالی هستند. تعطیلات بازارهای مالی معمولاً در روزهای ملی، اولین روزهای سال نو، تعطیلات مذهبی و غیره هستند. دو دسته از اثرات تعطیلی شناسایی شده‌اند: (Dumitriu et al., 2011)

  • اثر روز قبل از تعطیلی، زمانی‌که بازده قیمت روز قبل از تعطیلات به‌گونه معناداری متفاوت از روزهای دیگر می باشد.
  • اثر روز بعد از تعطیلی که شامل تفاوت معنادار مابین بازده قیمت روز پس از تعطیلات و سایر روزهاست.
  • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این دو اثر تعطیلی در بسیاری از کشورها شناسایی شده‌اند. اگرچه مطالعات زیادی وجود بازده غیرعادی در روزهای قبل از تعطیلات را تأیید کرده‌اند، اما تعداد کمی از آنها کوشش در توضیح اینکه چرا این اثر هست، کرده‌اند. (Tangjitprom, 2010)

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید