دانلود فایل پژوهش: پایان نامه بررسی اثر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

این پژوهش به مطالعه ارتباط بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی (تراز نامه صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز که در سال های 86 تا 90 اراده داده بودند مورد مطالعه قرار گرفته در مجموع تعداد 115 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند به مقصود آزمون فرضیه از رگرسیون چند متغیر بهره گیری کنند و معنی دار بودن آنها با بهره گیری از آماره T و F صورت گرفت. همچنین برای آزمون خود هبستگی مدل از آزمون دوربین – واتسون بهره گیری شده باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی هست.

فصل اول: کلیات پژوهش

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید