پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس

دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد شرکت ها همواره از موضوعات مهم ذینفعان بوده می باشد، از این رو با روش های متعددی می توان به ارزیابی عملکرد شرکت ها پرداخت. دسته ای از این روش ها تنها به اطلاعات حسابداری مندرج در صورت های مالی شرکت ها بسنده می کنند و گروهی دیگر تلفیقی از اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار را مورد بهره گیری قرار می دهد. در این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ارزش صورت گرفته می باشد، از این رو سه فاکتور ارزیابی بر مبنای ارزش، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در 155 شرکت فعال بین سال های 1386 الی 1390 محاسبه شدند و سپس با بهره گیری از نرم افزار SPSS و Eviewsو روش رگرسیون دو متغیره به مطالعه دو فرضیه پژوهش پرداخته گردید، فرضیه های پژوهش به این شکل بودند:

  • بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت هست.
  • بین ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت هست.

نتایج پژوهش نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار ارتباط معناداری وجود ندارد اما میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار ارتباط معنادار نظاره گردید. به نظر می رسد دلیل این امر این باشد که عمده فعالان بازار اوراق بهادار تصمیمات خرید و فروش سهام خود را بر مبنای اطلاعاتی نظیر میزان پرداخت سود، میزان سودآوری شرکت و اقلامی همانند این اتخاذ می کنند و به ارزش ایجاد شده در شرکت بی توجه هستند.

 

مقدمه

همان گونه که می دانیم نخستین گام در پژوهش عبارت می باشد از آگاهی بر زمینه های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به مطالعه و اصلاح نیاز دارد. هنگامی که مشکل یا معضلات مهم مشخص گردید می توان گام های بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل ما پیوند دارند پیمود.آن گاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد گردید. (صائبی و شیرازی،1390)

پس این فصل شامل اظهار مسئله، ضرورت انجام پژوهش، اهداف و فرضیه ، تعریف متغیر ها و پیش فرض های پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش پژوهش و نحوه جمع آوری داده ها و تعریف اصطلاحات می باشد.این پژوهش قصد دارد با توجه مبتنی بر ارزش شاخص هایی را با دید کاربردی در بازار سرمایه توضیح دهد و به همین جهت در این فصل چرایی بهره گیری از شاخص های ارزش محور را مطالعه می کنیم و فرضیه های پژوهش به گونه ای طراحی شده اند که تایید و یا عدم تایید آن ها راهگشای کاربردی و یا غیر کاربردی بودن آنها خواهد بود.

2-1- اظهار مساله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مسئله کمیابی دارای نزدیکترین معنی به کلمه “محدود” یا “اقتصاد” می باشد که پیش روی کلمه “نامحدود” و یا “آزاد” به کار می رود. کمیابی مسئله محوری و اساسی هر جامعه ای می باشد. (سبحانی،1381)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سازمان ها و شرکت ها در راستای انجام وظایف خود از این منابع محدود بهره می برند و هدف اصلی آنها ایجاد سود آوری برای مالکان آن می باشد و مقصود از سودآوری همان ایجاد ثروت می باشد.اما گاهی سودآوری و ایجاد ثروت با هم همسو نیستند و ایجاد سودآوری ممکن می باشد سبب از بین رفتن ارزش شرکت در بلند مدت گردد.از این رو ذی نفعان سازمان به خصوص سهام داران به ابزارهایی نیاز دارند تا عملکرد مدیریت شرکت را ارزیابی نمایند. از سویی دیگر هدف صورت های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص شده درمورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری می باشد که برای طیف گسترده از بهره گیری کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. صورت های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته منعکس می کند. (نوروش و مهرانی، 1385)

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید