پژوهش: پایان نامه بررسی ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز

دانلود پایان نامه

1-شناسایی ارتباط بین بیومکانیک شغلی و استرس 2- شناسایی ارتباط بین روانشناسی مهندسی و استرس 3- شناسایی ارتباط بین آنتروپومتری و استرس 4- شناسایی ارتباط بین فیزیولوژی و استرس

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها کیفی بوده می باشد که با بهره گیری از تحلیل توصیفی –پیمایشی نظیر تحلیل همبستگی به مطالعه داده های پژوهش می پردازد با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش به دنبال جمع آوری اطلاعاتی در ارتباط با ارتباط بین استرس و اصو ارگونومی هستیم پس جهت گرداوری داده های پژوهش از روش توصیفی بهره گیری میگردد.روش همبستگی به مقصود شناسایی میزان و چگونگی ارتباط بین استرس و اصول ارگونومی در شرکت گاز شاهرود مورد مطالعه قرار میگیرد

نتایج این پژوهش به توضیح زیر می باشد

1-بین بیومکانیک شغلی و استرس در شرکت گاز شاهرود ارتباط وجود ندارد

2-بین روانشناسی مهندسی و استرس در شرکت گاز شاهرود ارتباط وجود ندارد

3-بین آنتروپومتری و استرس در شرکت گاز شاهرود ارتباط وجود ندارد

4-بین فیزیولوژی و استرس در شرکت گاز شاهرود ارتباط وجود ندارد

همچنین فرضیه اصلی رد گردید که نتیجه ان به توضیح زیر می باشد

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید