دانلود فرمت word : پایان نامه بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه ای و وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعه ارتباط بین بازاریابی ارتباط ای و وفاداری مشتریان(مورد مطالعه:هتل­های منتخب شهر اصفهان)

استادان راهنما

دکتر مصطفی عمادزاده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دکتر هادی تیموری

 

شهریور ماه

1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

امروزه اهمیت مشتری مداری بیش از پیش افزایش یافته و به عنوان مهم­ترین مزیت رقابتی سازمان­ها مطرح شده و تأثیر آن در موفقیت و پیشرفت کسب و کارها غیر قابل انکار می باشد. روش انجام عملیات بازاریابی تغییر کرده می باشد زیرا که زمینه­ای که بازاریابی در آن صورت می­گیرد تغییر کرده می باشد نظر به رشد فزاینده این تغییرات اکنون بازاریابی ارتباط­ای جایگزین رویکردهای دیگر بازاریابی سنتی شده­اند. جایگاه سازمان­ها در عرصه سرشار از تغییر و رقابت امروزی در گرو همراهی و همگامی یا قبول روش­شناسی جدید می باشد که توسعه و بسط داده می­شوند. هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین بازاریابی ارتباط­ای و وفاداری مشتریان هتل­های منتخب شهر اصفهان می باشد.

پژوهش انجام شده از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان هتل­های 3، 4 و 5 ستاره شهر اصفهان تشکیل می­دهند. و نمونه انتخاب شده 218 نفراز مشتریان این هتل­ها بوده اند. ابزار گرد آوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و از الگویابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل داده­ها بهره گیری شده می باشد. روایی پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید محترم تایید شده می باشد همچنین پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ اندازه­گیری شده می باشد.

یافته­های این پژوهش نشان داده بین بازاریابی ارتباط­ای و وفاداری مشتریان هتل­های منتخب شهر اصفهان ارتباط معنا دار هست. همچنین بین ابعاد بازاریابی ارتباط­ای و وفاداری مشتریان منتخب شهر اصفهان ارتباط مستقیم و معنا دار هست.

کلید واژه­ها: بازاریابی ارتباط­ای، وفاداری مشتریان، اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض، شایستگی.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید