پژوهش: پایان نامه بررسی ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

دانلود پایان نامه

 مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته زبان­شناسی همگانی

استاد راهنما:

دکتر محمد دبیرمقدم

استاد مشاور:

دکتر ویدا شقاقی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پایان­نامۀ حاضر پژوهشی می باشد پیرامون فرایند بازبینی مشخصۀ حرف تعریف، نوع حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه و محدودیت‌های حاکم بر این حرکت و موضوع پوچ‌واژۀ پنهان در چهارچوب برنامۀ کمینه‌گرا. دو دیدگاه دربارۀ نحوۀ بازبینی مشخصۀ حرف تعریف اتخاذ شده‌می باشد؛ یک دیدگاه مبتنی بر تصریف  و دیگری مبتنی بر حرکت فاعل از مشخص­گر گروه فعلی پوسته­ای به مشخص­گر گروه زمان می باشد. در این پژوهش با ارائه شواهدی استدلال می‌کنیم که ساختارهایی که بعضی زبان‌شناسان آن‌ها را فاقد فاعل می‌دانند نمی­تواند مبنایی باشد تا براساس آن استدلال گردد تصریف مشخصۀ حرف تعریف را بازبینی می کند. با استدلالی سلبی و با در نظر داشتن ترتیب خطی زبان فارسی نشان می‌دهیم که حرکت موضوع فاعل از مشخص­گر گروه فعلی پوسته­ای به مشخص­گر گروه زمان مشخصۀ یادشده را بازبینی می­کند. در ارتباط با حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه نیز دو رویکرد متفاوت در نظر گرفته شده‌می باشد. با در نظر داشتن اصل انجماد، استدلال می‌کنیم که حرکت یادشده حرکتی غیرموضوعی می باشد؛ زیرا فاعل بند پیرو پس از بازبینی مشخصۀ حالت خود نسبت به فرایندهای نحوی غیرفعال می­گردد، ازاین­رو، فاعل بند پیرو به جایگاهی فراتر از گروه زمان بند پایه به مقصود مبتداسازی یا خوانش تأکیدی حرکت می­کند. همچنین نشان می‌دهیم که فرض حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه و در نظر نگرفتن پوچ­واژۀ پنهان منجر به ساقط شدن اشتقاق در بعضی ساخت‌ها می­گردد. سپس به محدودیت­هایی اعمال‌شده بر حرکت یادشده تصریح می گردد. مطالعه­های انجام‌شده حاکی از آن هستند که برمبنای گره‌های تحدید نمی­توان رفتار متفاوت فاعل در حرکت غیرموضوع بند پیرو به بند پایه را تبیین نمود. شواهد نشان می‌دهند که نوع محمول‌ بند پایه از لحاظ نامفعولی، گذرا و مجهول بودن محدودیت‌هایی را بر حرکت غیرموضوع یادشده اعمال می کند و منجر به رفتارهای متفاوت فاعل می گردد. محمول نامفعولی بند پایه حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو را بدون تظاهر پس‌اضافۀ «را» ایجاب می کند. درست برعکس محمول‌های نامفعولی، محمول‌های گذرای بند پایه حرکت غیرموضوع گروه‌های حرف تعریف فاعلی بند پیرو را با تظاهر پس اضافۀ «را» ممکن می کند. درصورتی‌که محمول بند پایه مجهول باشد، از حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه با تظاهر یافتن یا تظاهر نیافتن پس‌اضافۀ «را» جلوگیری می گردد ( و یا با یک مکث پس از فاعل جابه‌جا شده باعث نشانداری بسیار بالای جمله می گردد).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

کلیدواژه‌ها: فاعل، ارتقا، انجماد، حالت، حرکت موضوع، حرکت غیرموضوع، پوچ‌واژه

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش

عنوان                                                                                                      صفحه

1ـ1ـ مقدمه                                                                                                                             2

1ـ2ـ اظهار مسئله                                                                                                                       2

1ـ3ـ پرسش‌های پژوهش                                                                                                             3

1ـ4ـ فرضیه‌های پژوهش                                                                                                              3

1ـ5ـ هدف‌های پژوهش                                                                                                               4

1ـ6ـ روش پژوهش و گردآوری داده‌ها                                                                                        4

1ـ7ـ ساختار پایان‌نامه                                                                                                                4

فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین                                                                            

2ـ1ـ مقدمه                                                                                                                             6

2ـ2ـ مروری بر مطالعات پیشین در زبان فارسی                                                             6

کریمی                                                                                                                                    6

انوشه                                                                                                                                   11

2ـ3ـ مروری بر مطالعات پیشین در زبان انگلیسی                                                                      23

ردفورد                                                                                                                                  23

اجر                                                                                                                                      26

هورنشتاین                                                                                                                             31

2ـ4ـ اختصار                                                                                                                          31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم: چهارچوب نظری                                                                                                 

3ـ1ـ مقدمه                                                                                                                           34

3ـ2ـ ساختار نحوی                                                                                                                  35

3ـ3ـ ادغام                                                                                                                            35

3ـ4ـ اصل هسته‌داری                                                                                                                36

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید