دانلود فایل تحقیق : پایان نامه بررسی ارجاع­ گفتمانی در زبان فارسی بر اساس مدل کاربرد شناختی هوانگ

دانلود پایان نامه

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی زبانشناسی همگانی

 

مطالعه ارجاع­ گفتمانی در زبان فارسی بر اساس مدل کاربرد شناختی

هوانگ

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا خرمایی

بهمن 92

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مطالعه ارجاع­گفتمانی در زبان فارسی بر اساس مدل کاربردشناختی هوانگ

 

این پژوهش به مطالعه ارجاع­گفتمانی در زبان فارسی در چارچوب مدل کاربرد­شناختی هوانگ می­پردازد تا مشخص گردد چه چیزی گوینده را قادر به انتخاب صورت مناسب، برای ارجاع به موجودیتی خاص می­کند و چه چیزی شنونده را قادر می­سازد که از یک صورت خاص، مرجع مورد نظر گوینده را شناسایی کند. هوانگ در این مدل سه اصل کمیت، اطلاع­مندی و شیوه را مطرح می­کند و الگوهای توزیع ارجاعی را اظهار می­دارد. وی با ارائه این مدل، ادعا می­کند که مدل­های پیشین مطرح شده در ارتباط با ارجاع­گفتمانی، اشکالاتی دارند و مدل کاربرد شناختی خود را کارآمد می­داند. در این پژوهش بر اساس جمع­آوری 794 داده‌ی سوم شخص در زبان فارسی مشخص گردید که در622 مورد بین دو اصل کمیت و اطلاع‌مندی توازن مستقر شده و صورت ارجاعی مناسب با در نظر داشتن الگوی ارجاعی انتخاب شده‌می باشد و در 172 مورد با در نظر داشتن اصل شیوه صورت ارجاعی مناسب انتخاب شده می باشد. پس مثل اینکهً مدل کاربرد شناختی، کارآمد می باشد. با این حال، این مدل دارای دو اشکال بنیادی می باشد. نخست آن­که این مدل موارد خلاف قاعده را موکول به علت های خاص می کند و مطلب مشخص و واضحی در خصوص این علت های عنوان نمی‌کند. مشکل دوم از این قرار می باشد که برای یافتن علت های خاص می­توان به نظریه‌های دیگری در همین زمینه مراجعه نمود که اتفاقاً هوانگ خود به آن‌ها تصریح کرده می باشد و بعضاً معضلات آنها را برشمرده می باشد.

کلید واژه: ارجاع ­گفتمانی، مدل کاربرد­شناختی، اصل کمیت، اصل اطلاع­مندی، اصل شیوه.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

  • اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………………2
  • اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………….4
  • هدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..5
  • سوال پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..5
  • روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..5
  • چارچوب تحلیلی و ساختار پایان­نامه ………………………………………………………………………6

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

2-1-         مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….8

2-2-         مدل سلسله­مراتبی …………………………………………………………………………………………………..8

2-2-1-  هیندز …………………………………………………………………………………………………………10

2-2-2-  لانگاکر ………………………………………………………………………………………………………..10

2-3-         مدل پیوستگی موضوعی ……………………………………………………………………………………….12

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-1-  تای ……………………………………………………………………………………………………………..13

2-3-2-  کلنسی ……………………………………………………………………………………………………….13

2-3-3-  چن …………………………………………………………………………………………………………….16

2-4-         مدل شناختی ………………………………………………………………………………………………………..17

2-4-1-  تاملین و تاملین و پو ………………………………………………………………………………….19

2-5-         نظریه دسترسی …………………………………………………………………………………………………….20

2-5-1-  جاربو …………………………………………………………………………………………………………..22

2-6-         نظریه مرکزیت ……………………………………………………………………………………………………….23

2-7-         مدل کاربرد­شناختی ………………………………………………………………………………………………28

2-7-1-  بلک ول ………………………………………………………………………………………………………30

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید