فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی

دانلود پایان نامه

گروه زبان و ادبیات فارسی 

عنوان:‌  مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی

استاد راهنما :

دکتر سید احمد پارسا 

استاد مشاور:

  دکتر سیّد اسعد شیخ‌احمدی         

پایان نامه کارشناسی‌ ارشدرشته‌ زبان و ادبیات فارسی

 

  فروردین 92

پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مطالعه امثال و مثل نماهای یک شاعر یا نویسنده، بیانگر میزان نفوذ این شخص در جامعه می باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه امثال و مثل‌نماهای گلستان و بوستان سعدی می باشد. شناخت امثال و مثل نماهای برساخته‌ی سعدی در گلستان و بوستان، شناخت بهتر سعدی در بین عامّه‌ی مردم، کمک به درک بهتر بهره گیری‌ی هنری سعدی از امثال، و درک بهتر سروده‌های سعدی از اهداف پژوهش حاضر به شمار می رود. روش پژوهش کیفی می باشد و داده‌ها با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و سندکاوی مطالعه شده می باشد.نتیجه نشان می‌دهد که سعدی به خاطر مردمی بودن و اطّلاع از فرهنگ عوام و آداب و رسوم و آلام و آرزوهای مردم زمان خود و مطالعه‌ی آثارگذشتگان، و نیز توانایی و قدرت بسیار در اظهار و ارائه‌ی آن‌ها، بسیاری از ابیات او حکم مثل را پیدا کرده، توانسته می باشد بر زبان و اظهار مردم عصر خود و پس از آن مسلّط گردد و بسیاری از سخنان او را تمثّل نمایند، پس از فردوسی بیشترین تأثیر را بر ادبیات فارسی و مردم فارس زبان داشته باشد که بیشترین نمود آن را در کتاب گلستان می‌توان دید.

  واژه‌های کلیدی: امثال، مثل نماها، سعدی شیرازی، فرهنگ عامه.

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان صفحه

فصل اوّل(کلّیّات)  ………………………………………………………………………………………………………..1

  • اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………1

1-1-1-معانی مثل……………………………………………………………………………………………………9

1-1-1-1-معانی لغوی ………………………………………………………………………………………….9

1-1-1-2-معانی اصطلاحی ……………………………………………………………………………………9

1-1-2- حکمت ……………………………………………………………………………………………………10

1-2- ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….12

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….13

1-3-1- اهداف نظری………………………………………………………………………………………………13

1-3-2- اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………………….14

1-4- سؤالات نحقیق ……………………………………………………………………………………………………..14

1-5- محدودیّت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………14

1-5-1- کمبود منابع ……………………………………………………………………………………………………14

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید