دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی تأثیر مفاهیم بازاریابی سیاسی بر میزان وفاداری رأی دهندگان

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش  بازرگانی داخلی

عنوان:

 مطالعه تأثیر مفاهیم بازاریابی سیاسی بر میزان وفاداری رأی دهندگان

(مطالعه موردی: انتخابات مجلس شورای اسلامی)  

استاد راهنما

دکتر حسین عابدی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

در این فصل می خوانید:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 • مقدمه
 • اظهار مسئله
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • روش پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • جامعه و نمونه آماری
 • روش و ابزار جمع آوری داده ها
 • آزمون های آماری مورد بهره گیری
 • واژگان تخصصی
 • قلمرو پژوهش

1-1- مقدمه

     دموکراسی، امروز تفکر غالب و یکی از ملاک های اصلی فضیلت حکومت هاست و هرچه زمان می گذرد کشورها و افراد بیشتری را در کام خود فرو می برد. همه گیری این تفکر به حدی می باشد که حتی مستبدترین حکومت ها نیز ترجیح می دهند اراده خود را به نام رای مردم از صندوق درآورند و گاهی چنان ابلهانه در این کار افراط می کنند که تعداد آرای مخالفین را به نحو غیرقابل باوری پایین اعلام می کنند (ناییجی، 1386،7).

انتخابات رقابتی آزاد، بخشی جدایی ناپذیر از دموکراسی انتخاباتی محسوب می شوند. این گونه انتخابات تنها فرصت های نهادینه و با قاعدهای هستند که شهروندان برای انتخاب حاکمان خود در اختیار دارند. پیکار انتخاباتی، منافذ یک نظام سیاسی را می گشاید و انتخابات نیز رأی و نظر رأی دهندگان را در زمینه گذشته و اولویت های آینده احزاب در اختیار آن ها قرار می دهد (خیری و همکاران، 1390، 101).  بی تفاوتی افراد در جوامع مختلف، جهت مشارکت در تعیین سرنوشت خویش در فرآیند انتخابات و دیگر پروسه های تصمیم گیری در سایر حوزه ها، چالشی جدی پیش روی حکومت ها در سراسر جهان قرار داده می باشد (قلی پور سنگلجی و دیگران، 1389،2).

     کاهش روزافزون انگیزه ملل مختلف در سراسر دنیا جهت مشارکت در فرآیند انتخابات و افزایش رقابت بازیگران عالم سیاست، کلیه کاندیداها را برآن می دارد تا از همه راه کارهای پیش روی خود بهره گیرند. هدف اصلی یک حزب سیاسی موفقیت انتخاباتی می باشد و احزاب سیاسی استراتژی هایی را بهره گیری می کنند که منجر به برنده شدن آرای کافی در انتخابات عمومی گردد تا کنترل دولت را به دست گیرند. پس در اکثر دموکراسی های دنیا، سیاست مداران و احزاب سیاسی در صدد تکنیک های بازاریابی استراتژیکی و تاکتیکی می باشند تا خودشان را به رأی دهندگان ربط دهند و مزایای انتخاب یا انتخاب مجدد را کسب کنند (اوساگو[1]،2008).

     پژوهش حاضر ضمن مطالعه عوامل و مولفه های مربوط به بازاریابی سیاسی کوشش دارد تا عوامل موثر بر وفاداری رأی دهندگان در رأی و نظر خود را در حوزه بازاریابی سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

1-2- اظهار مسئله

     بازاریابی سیاسی نیز همانگونه که از عنوانش پیداست، مفهومی می باشد که از تعامل مستقیم بازاریابی با علوم سیاسی و همچنین جامعه شناسی، علوم ارتباطات و … ایجاد شده می باشد. هر چند درایجاد بازاریابی سیاسی،       متخصصان چندین علم سهم داشته اند، اما همین مسأله سبب شده تا این موضوع چندان مورد توجه قرار نگیرد. در روی دیگر سکه، یعنی میدان اقدام و اجرا شرایط متفاوت می باشد و بازاریابی سیاسی در سطح ملی بدون آنکه     بازاریاب ها و مشتریان بدانند جریان دارد که نمونه غیردایم و کوتاه مدت آن در تمامی انتخابات ها به اجرا گذاشته می گردد.

     از سوی دیگر احزاب و گروه های سیاسی در کشورهای توسعه یافته روش های نظام مندی را در قالب بازاریابی برای سیاست به کار می گیرند تا بتوانند افکار عمومی را مدیریت کرده و به پیروزی در انتخابات یا کسب کرسی بیشتر و غیره برسند که البته بسیاری از این روش ها از منظر دینی و ملی ناپسند بوده و در کشور ما هیچ گاه اجرا نشده و نخواهد گردید. البته پیاده ساختن تکنیک های بازاریابی در علوم سیاسی و بالعکس، نکات مثبت فراوانی برای هر دو این علوم نیز به همراه خواهد داشت که نمی توان از آن ها غافل گردید )طوفانی اصل،1386،16).

     با در نظر گرفتن تمامی نکات ذکر گردیده و همچنین ضرورت تدوین مدل  وفاداری رأی دهندگان و عوامل تأثیرگذار بر آن منطبق با مفروضات ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی، پژوهش حاضر از طریق طراحی مدل فوق، در پی پاسخ به این پرسش می باشد که آیا مفاهیم بازاریابی سنتی بر میزان وفاداری رأی دهندگان پس از انتخابات تأثیرگذار هستند؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

     هر چند بازاریابی سیاسی از مفاهیمی می باشد که در تمام دنیا عمر چندان طولانی ندارد، اما بایستی گفت که دست کم در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با ایران بر روی این موضوع مثل بسیاری از علوم میان رشته ای تحقیقات و پژوهش های فراوانی انجام شده و همان گونه که توضیح داده گردید، بهره گیری از تکنیک های بازاریابی سیاسی در بسیاری کشورها امروزه عملیاتی شده می باشد.

هر چند بازاریابی سیاسی از موضوعاتی می باشد که بایستی با تعامل پژوهشگران علوم سیاسی و بازاریابی توسعه یابد، اما مطالعه مقدماتی ادبیات موضوع نشان داد که متخصصان علوم سیاسی انجام پژوهش در این زمینه را وظیفه متخصصان بازاریابی و پژوهشگران بازاریابی، وظیفه متخصصان علوم سیاسی می دانند.

     مقایسه فقر تئوریک موجود در این زمینه با میدان اقدام، به وضوح ضرورت انجام فوری پژوهشی در مورد بازاریابی سیاسی را نمایان می سازد. به نظر می رسد کوشش های احزاب و نامزدها برای جلب وفاداری رأی دهندگان چه در ایام انتخابات و چه در تمام طول سال برای بهره گیری از پشتیبانی آن ها در سال های ریاست جمهوری، شاهدی بر این مدعا باشد که بایستی هر چه زودتر مدلی برای مفاهیم بازاریابی سیاسی تدوین و مطالعه گردد که آیا مفاهیم بازاریابی سنتی(در حوزه بازاریابی سیاسی) بر میزان وفاداری رأی دهندگان تأثیرگذار هستند یاخیر؟

1-4- اهداف پژوهش

     مهم ترین هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری رأی دهندگان پس از انتخابات می باشد. با شناسایی این عوامل به عنوان هدف اصلی پژوهش، پس از طراحی مدل وفاداری رأی دهندگان براساس مفاهیم بازاریابی سنتی، می توان ادعای افزایش وفاداری رأی دهندگان در اثر بهره گیری از مفاهیم بازاریابی سنتی را سنجید یا دست کم محک قابل تأمل علمی برای سنجش وفاداری یا عدم وفاداری رأی دهندگان و مطالعه علت های آن پیدا نمود. با در اختیار داشتن این ابزار، تحلیل گران سیاسی به راحتی می توانند علل شکست یا پیروزی گروه های مختلف را مطالعه کرده و برای آن علت های علمی بیابند.

به گونه کلی اهداف اصلی و فرعی پژوهش به صورت زیر اظهار شده می باشد:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید