فایل تحقیق : پایان نامه :بررسی تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان

دانلود پایان نامه

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و استرس شغلی و همچنین تعیین تأثیر میانجی­گری رهبری تحول­گرا در ارتباط بین این دو متغیر می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری مورد مطالعه، سوپروایزرها و پرستاران بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران با تعداد (به ترتیب) 28 و 707 نفر می باشد.  با در نظر داشتن جدول مورگان حداقل حجم نمونه پرستاران 251 نفر می باشد. برای توزیع پرسشنامه­ها از روش نمونه­برداری تصادفی طبقه­ای بهره گیری گردید. تعداد 300 پرسشنامه بین پرستاران توزیع گردید و تعداد 257 پرسشنامه قابل قبول برگشت داده گردید. و نیز به دلیل کم بودن تعداد سوپروایزرها، پرسشنامه بین تمامی آنها توزیع گردید که تعداد 27 نفر از آن­ها به سوالات پاسخ دادند. با بهره گیری از ضریب همبستگی و رگرسیون مشخص گردید که بین هوش­ هیجانی مدیران و مولفه­های آن با استرس شغلی کارکنان ارتباط منفی و معناداری هست. همچنین رهبری تحول­گرا و مولفه­های آن ارتباط بین هوش­ هیجانی مدیران و استرس شغلی کارکنان را میانجی­گری می­کند.

کلمات کلیدی: هوش هیجانی، استرس شغلی، رهبری تحول­گرا

 مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کار بخشی از زندگی می باشد که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده می باشد. صرف نظر از کسب درآمد، کارکردن شماری از نیازهای اساسی آدمی (تمرین روانی و جسمی، پیوند اجتماعی، احساس ارزشمندی، اعتماد به نفس و احساس کفایت یا صلاحیت) را برآورده می­سازد. با این همه ممکن می باشد کار منبع عمده فشار روانی و استرس نیز باشد. در زندگی همه افرادی که در مشاغل مختلف جامعه کار می­کنند استرس هست و به گونه­های مختلف بر آن­ها فشار وارد می­آورد. تحولات شغلی نظیر تغییرات سازمانی، تغییر حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی، کاهش یا افزایش نیروی انسانی و دگرگونی­های اجتماعی موضوع­هایی هستند که به خوبی بر فرد فشار می­آورند و او را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب می­سازند (دهشیری، 1393). محققان عقیده دارند در دیدگاه جدید برخلاف تصور گذشته، هیجانات و هوش پیش روی یکدیگر نیستند بلکه احساسات و هیجانات مى توانند در خدمت عقل باشند (حافظی و همکاران، 1390). با بهره گیری از هوش هیجانی می­توان از عوارض ناشی از استرس­ها جلوگیری نمود. هوش هیجانی به عنوان توانایی ظرفیت و مهارت ادراک، ارزیابی و مدیریت هیجانات فرد و دیگران و با گروهی از افراد توصیف شده می باشد و افراد دارای هوش هیجانی بالاتر احساسات و تمایلات خود را بیشتر ابراز می­کنند و در نتیجه شبکه اجتماعی وسیع­تر و طرفداری اجتماعی بیشتری برای خود فراهم می­آورند . برخورداری از طرفداری های اجتماعی نیز به نوبه خود باعث ارتقاء سلامت روانی و محافظت در برابر استرس­ها می­گردد (نوریان و همکاران، 1390). در این راستا رهبران تحول­گرا با طرفداری­های خود می­توانند بر افراد هوشمند از لحاظ عاطفی تاثیر گذاشته و از میزان استرس شغلی آن­ها بکاهند  (دهشیری، 1393).

با در نظر داشتن مطالب یاد شده و تأثیر مهم رهبری تحول­گرا در ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارکنان، در این فصل آغاز به اظهار مسئله و ضرورت و اهمیت پژوهش پرداخته شده و در ادامه  به اهداف و فرضیات پژوهش، چارچوب نظری و تعاریف و مفهومی و عملیاتی و قلمرو پژوهش تصریح خواهد گردید.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید