جدید: پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصولات در شرکتهای دانایی محور

دانلود پایان نامه

در عصر دانش، عدم بهره گیری از مزایای دانش می­تواند تاثیرات منفی بر روی عملکرد و نوآوری سازمان­های امروزی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه تاثیر استراتژی­های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات در شرکت­های دانایی محور می­باشد. روش پژوهش در پژوهش حاضر از نوع روش و ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی و از نوع هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و کارکنان شرکت‎های مستقر در پارک‎ علم و فن‎آوری دانشگاه‎های تهران می­باشد. برای جمع آوری داده­ها، محقق از پرسشنامه استاندارد که روایی آن مورد تایید استاد راهنما و خبرگان بوده می باشد و همچنین پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ مورد تایید واقع شده می باشد، بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع آوری شده محقق از نرم افزار SPSS بهره گیری کرده می باشد. نتایج گویای این می باشد که استراتژی­های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات تاثیر گذار می باشد. در انتها پیشنهاد می­گردد که مدیران شرکت­های دانایی محور، بسته به سطح توانمندی کارکنان خود از این استراتژی­ها برای بهبود عملکرد خود بهره گیری نمایند.

 

کلمات کلیدی: استراتژیهای­ بشر محور، استراتژی­های سیستم محور، استراتژیهای پویا، کیفیت محصول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فصل اول:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

«کلیات وطرح پژوهش»

 

1ـ 1 مقدمه:

ابداعات نوآوری گرایش بسیار شدیدی به دانش، تخصص و تعهدات کارمندان به عنوان ورودی­های کلیدی در فرآیند خلق ارزش دارد. این در حالی می باشد که سازمان­ها با نوآوری پذیری بالاتر، در پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین گسترش قابلیت­های جدید که به آن­ها برای دستیابی به عملکرد بالاتر کمک می­کند، موفق­تر خواهند گردید. از­طرف دیگر دیدگاه دانش محور ، سازمان­ها را به عنوان مخازن دانش و شایستگی مجسم می کند.(سابرامین،2005)این درحالی می باشد که نظریه نوآوری (براساس دیدگاه سازمانی و مدیریت دانش)یکپارچگی توسعه و کاربرد دانش را تسهیل می کند(مونتز،2004).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید