دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان پایانامه

مطالعه تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”

 

استاد راهنما

دکتر هاشم اما پور

 

استاد مشاور

دکتر مسعود رودکی

تابستان 1388

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. در این راستا، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اهلسن، ارتباط بین درآمدها، سود سهام و محتوای اطلاعاتی سود سهام در ارزشیابی شرکت ها مطالعه می گردد.

در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت حساب سود وزیان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1376-1385 ارائه داده بودند ، مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع45 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش پژوهش در این پژوهش همبستگی می باشد. و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، ازضریب همبستگی پیرسون  و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA بهره گیری شده می باشد.

نتایج پژوهش حاکی ازآن می باشد که ، در مدل اول،  بدهی ها ، درآمد های همیشگی ودر مدل دوم، خالص جریان نقد عملیاتی ، بدهی ها و سرمایه گذاری و در مدل سوم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی های به گونه عمده و مثبتی در ارتباط با قیمت سهام، کل نمونه های انتخابی می باشند، همچنین نتایج حاصل از مقایسه سه مدل موید این واقعیت می باشد که، قابلیت تشریحی و توانایی مدل دوم به مقصود پیش بینی ارزش بازار شرکت بیش دو مدل دیگر  می باشد.

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(1-1مقدمه

با در نظر داشتن رونق و فعالیت مجدد بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های اخیر و نظر به اینکه بورس اوراق بهادار همانند یک کانال هدایت کننده منابع مالی اقدام می نماید، قادر می باشد در صورت آماده بودن سایر شرایط و زمینه ها موجبات هدایت منابع مالی را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم نماید و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شکوفائی اقتصادی کشور اقدام نمایند، بنابر این، پژوهش و کنکاش پیرامون موضوعات و مسائل گوناگونی که به نوعی مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد، تا با بهره گیری از نتایج و پیامدهای این تحقیقات، در جهت بهره گیری از این ابزار مهم ، گام های مؤثری برداشته گردد. مانند مسائل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، سیاست تقسیم سود می باشد، اینکه شرکت ها کدام سیاست را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یک سیاست مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار گردد، و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید،  همیشه به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده می باشد.

اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها نیز ، هم به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شر کت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی می باشد ؛ از همین بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای می باشد که از آن با عنوان «سیاست های تقسیم سود» دانسته می گردد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید