پایان نامه بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

امروزه دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمانها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک[1] (1998) دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزشها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاههای تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی  تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آوردSiakas, et al., 2010)). نخستین بار در سال 1986 ویگ[2] در کتاب خود از مدیرت دانش نام برد، اما قبل از وی پیتر دراکر[3] و سایرین نیز به گونه ضمنی ظهور این پدیده را بشارت داده بودند.(Wiig,1997)به همین دلیل می باشد که امروزه سازمان ها توجه  ویژه ای به مدیریت دانش دارند. از سوی دیگر در دو دهه ی گذشته، پژوهش های وسیعی به مطالعه جو اخلاقی سازمان پرداخته اند( ,2010 Rosenblatt & Shapira) جو اخلاقی درحقیقت بخشی از فرهنگ سازمانی می باشد.  جو اخلاقی سازمان می تواند پیش بینی کننده ی رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی کارکنان باشد (نادی وحاذقی،1390).یکی از متغیر هایی که می تواند توسط جواخلاقی سازمان پیش بینی گردد مدیریت دانش می باشد (Tseng & Fan ,2011 ).از سوی دیگر سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی به عنوان یکی از سازمان های دولتی که مراجعین بسیاری دارد وخود سازمان نیز تأثیر بسیار گسترده ای در اقتصاد کشور دارد می تواند با شناسایی متغیر های تاثیر گذار بر مدیریت دانش واستفاده از این فرآیند به دنبال افزایش کارایی واثربخشی سازمانی باشد لذا این پژوهش به دنبال مطالعه ارتباط بین جواخلاقی حاکم درسازمان با مدیریت دانش می باشد. درفصل اول پژوهش به کلیات پژوهش پرداخته خواهدشد. اظهار مساله، اهمیت وضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، چهارچوب نظری وفرضیه ها ازبخش های اصلی این فصل می باشد. تعاریف مفهومی وعملیاتی وقلمروموضوعی، زمانی و مکانی پژوهش ازموارددیگری می باشد که دراین فصل به آن پرداخته شده می باشد.

1-2) اظهار مساله

از سال 1990، توسعه ی اقتصاد علمی به عنوان یک استراتژی مهم سازمان ها جهت افزایش عملکرد و مزایای آنها پدیدار شده می باشد. در گذشته سازمان ها توجه ویژه ای به دارایی های فیزیکی زیرا منابع طبیعی، تجهیزات مکانیکی، آزمایشگاه به همراه سرمایه ی مالی داشته اند و درآمدهای قابل شمارش را که به صورت بالقوه قابل دسترسی هستند ارزیابی نموده اند. برخلاف فرسایش صد در صد منابع فیزیکی، دانش به عنوان یک سرمایه ی ناملموس در نظر گرفته می گردد که می تواند میان مردم ایجاد، تقسیم و کسب شده و مجدداً بهره گیری شده و به کار گرفته گردد  .(Tseng&fan,2011)دانش، ترکیب ساختار یافته ای از تجارب، ارزشها، اطلاعات معنی دار و بینش ماهرانه می باشد که چارچوبی برای ارزیابی و ثبت تجارب و اطلاعات جدید فراهم می سازد. دانش ضرورتاً از ایده ها، بینش ها، فن و مهارت های یک فرد نشأت می گیرد، به علاوه به شکل صریح و مدون نشان داده می گردد پس، دانش معمولاً به عنوان یک سرمایه عمومی در نظرگرفته می گردد که به سازمان تعلق داشته و درآن نگهداری میشود. (Zahidul Islam, md,2011)

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید