فرمت word : پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و مخابرات

دانلود پایان نامه

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت بازرگانی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: بازرگانی بین الملل

عنوان:

مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

استاد راهنما:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دکتر  محمدرضا ربیعی مندجین

زمستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده پایان نامه ( شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):آگاهی سازمانی عبارت از این می باشد که چه گونه می توان از دانش سازمانی برای دست یابی به اهداف سود برد، چگونه می توان از دانش های به  دست آمده، شیوه های اقدام تجویز شده، کانال های رسمی ارتباطات و تصمیم گیری به اهداف رسید در پژوهش حاضر کوشش شده ‌می باشد تا به مطالعه تاثیر یکی از مهمترین عوامل مرتبط با آگاهی سازمانی یعنی “فرهنگ سازمانی” و پاره ای از متغیر های جمعیت شناختی مرتبط ( سن-تحصیلات-پایه سمت-سابقه خدمت – محل خدمت ) پرداخته ‌‌‌گردد. بر‌‌‌این‌‌‌ اساس پژوهش را در قالب یک فرضیه اصلی ” الگوی فرهنگ سازمانی رایج در سازمان بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد.” و هفت فرضیه فرعی جمعیت شناختی مورد مطالعه قرار داده‌ایم. روش پژوهش پیمایشی می باشد و با بهره گیری از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از نمونه آماری کسب گردید و برای مطالعه فرضیات پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS بهره گیری ‌‌‌شده ‌می باشد. بر‌‌‌این ‌‌‌اساس در واحد ستادی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بهره گیری از فرمول حجم نمونه تصادفی ساده  85 نفر از کارکنان ( واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی) را انتخاب و مطالعه فرضیات پژوهش صورت‌‌‌گرفت. فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد مورد ‌‌‌آزمون قرار‌‌‌گرفت. بنا بر نتایج به دست آمده فرهنگ سازمانی بر آگاهی سازمانی کارکنان جامعه مورد‌‌‌نظر ارتباط مثبت داشته ‌‌‌می باشد.

واژه‌‌‌های کلیدی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید