فایل پژوهش: پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده وب سایت بر رضایت مشتری

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی

<< MA >> پایان­نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

گرایش: بین الملل

عنوان :

مطالعه تاثیر کیفیت ادراک شده وب سایت بر  رضایت مشتری

  در تجارت الکترونیک (مطالعه موردی : خرید اینترنتی از سایت دیجی کالا)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر حسین عابدی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

یکی از مهمترین چالشها برای فروشندگان در وب سایت، رضایتمندی مشتریان و بهره گیری مستمر آنان از وب سایت می‌باشد. در این پژوهش ما به مطالعه تاثیر «کیفیت ادراک شده وب سایت» بر « رضایت مشتری » در مرکز خرید اینترنتی دیجی کالا می­پردازیم. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد و برای آزمون فرضیات و پاسخگویی به سؤالات پژوهش، از آزمونهای تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری بهره گیری گردید. پس از مرور ادبیات و شناسایی شاخص ها، پرسشنامه ای بین خریداران  شرکت دیجی کالا توزیع و 273  پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده گردید. یافته ها نشان می دهد که در وب سایت دیجی کالا ، بین «کیفیت ادراک شده وب سایت» و «رضایت مشتری»، ارتباط ی معنی دار و مثبت هست. نتایج این پژوهش در بسیاری از ابعاد با نتایج سایر تحقیقات صورت گرفته هماهنگی دارد. بطور کلی نتایج این پژوهش آگاهی ما را نسبت به عوامل تعیین کننده ی «کیفیت ادراک شده وب سایت» و «اعتماد» را افزایش داد و همچنین میزان اثرگذاری این عوامل را بر  «رضایت مشتری» را نیز مشخص نمود.

 کلمات کلیدی: کیفیت ادراک شده وب سایت، رضایت مشتری، اعتماد، مدل­یابی معادلات ساختاری، دیجی کالا.

 

فهرست مطالب

 فصل اول..

1-1- مقدمه.

1-2 –  توضیح و اظهار مساله پژوهش :

1-3 – پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش:

1-4-  اهمیت و ارزش پژوهش :

1-5- اهداف پژوهش:

        1-5-1- اهداف اصلی:

        1-5 – 2- اهداف فرعی :

1-6 –  فرضیه ها:

        1-6 – 1-  فرضیه اصلی:

        1-6 -2-  فرضیه های فرعی:

1-7 –  مدل مفهومی پژوهش:

1-8 –  نوع و روش پژوهش:

1-9 –  جامعه آماری و نمونه پژوهش:

1-10 –  روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات:

1-11 –  روایی و پایایی پرسشنامه:

1-12- نتایج مورد انتظار پس از انجام این پژوهش :

1-13 –  روش تجزیه و تحلیل داده ها:

1-14- تعریف واژه ها :

 فصل دوم ادبیات موضوعی پژوهش..

مقدمه.

2-2 – تجارت الکترونیک و انواع آن..

2-3 – اجزاء تجارت الکترونیکی..

2-4- مزایای تجارت الکترونیکی..

2-5 – بازاریابی اینترنتی..

2-6- گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی اینترنتی..

2-7- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول..

2-8 – خرید و فروش الکترونیکی..

2-9-مزایای خرید بر خط…

2-10-معایب خرید بر خط…

2-11- عوامل موفقیت در فروش اینترنتی..

2-12-کیفیت وب ادراک شده وب سایت….

2-13- رضایت مشتری از وب سایت….

2-14-کیفیت وب سایت و رضایت مشتری…

2-15- ماهیت و مفهوم اعتماد.

2-16- اعتماد در تجارت الکترونیک…..

2-17- اهمیت اعتماد در تجارت الکترونیک…..

2-18- ابعاد اعتماد.

2-19- مرور پیشینه پژوهش:

2-20- مدل کلی پژوهش..

فصل سوم

3-1- مقدمه.

3-2- نوع و روش پژوهش..

3-3- متغیرهای پژوهش..

3-4- جامعه آماری و نمونه پژوهش..

3-5- روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات…

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه.

3-7- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات…

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه.

4-1- اطلاعات جمعیت شناختی..

4-1-1- جنسیت…

4-1-2- سن..

4-1-3- میزان تحصیلات..

4-1-4- سابقه بهره گیری از اینترنت…

4-2- آزمون فرضیات پژوهش….

4-2-2- ارتباط ی علٌی میان متغیرها (مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) )

4-2-2-1- مدل مفهومی «کیفیت ادراک شده وب سایت»:

4-2-2-2- مدل کلی پژوهش:

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…

مقدمه.

5-1- نتایج مطالعه فرضیات با بهره گیری از آزمونهای آماری…

5-1-1- نتایج مطالعه فرضیه اصلی..

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-1-2- نتایج مطالعه فرضیه فرعی اول تا چهارم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-1-3- نتایج مطالعه فرضیه فرعی پنجم.

5-1-4- نتایج مطالعه فرضیه فرعی ششم.

5-2- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین..

5-3- پیشنهادات…

5-3- 1- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش…

5-3- 2- پیشنهادات پژوهشی..

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید