دانلود فایل: پایان نامه بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عرب

عنوان  :

مطالعه تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون

استاد راهنما :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سرکار خانم دکتر فلاحی

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………… ……………………………………….. 5

مقدمه…………………………………………………………… ………………………………………..  6

فصل اول:   ایران……………………………………………… ………………………………………8

1-1موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………… 9

1-2وجه تسمیه……………………………………………….. ……………………………………….9

1-3نژاد………………………………………………………… …………………………………….. 10

1-4ایران معاصر………………………………………………  …………………………………….12

 

فصل دوم: روابط متقابل ایران واعراب

2-1ایرانیان و تازیان پیش از اسلام…………………………………………………………….. 14

2-2ایرانیان و تازیان پس از اسلام………………………………………. …………………… 15

2-3 نتیجه استیلای اعراب بر ایران…………………………………… …………………….. 19

2-4روابط متقابل فرهنگیاجتماعی – ایرانیان وعربها در عصر عباسی…………..20

2-5اوضاع ادبی ایران درعصرعباسی……………………………………………………………25

 

فصل سوم:  طبرستان

3-1وجه تسمیه……………………………………………………………………………………… 29

3-2منشا پیدایش طبرستان…………………………………………………………………………33

3-3اسامی طبرستان و مازندران و جایگاه جغرافیایی………………………………….. 35

3-4عربها در طبرستان………………………………………………………………………………..41

3-5فهرست نام  حاکمان عرب در طبرستان……………………………………………………46

 

فصل چهارم:  مشاهیر ادبی وعلمی تازی نویس در مازندران.

-اطروش………………………………………………………………………………………………….51

-جریرطبری………………………………………………………………………………………………52

-اقطع………………………………………………………………………………………………………56

-جرجانی عبدالعزیز……………………………………………………………………………………58

-جرجانی عبدالقاهر……………………………………………………………………………………60

کبیر طبری………………………………………………………………………………………………62

-جرجانی فضل…………………………………………………………………………………………63

-ابن شهر آشوب………………………………………………………………………………………65

-کیا الهراسی……………………………………………………………………………………………67

-احمد ابن علی علوی……………………………………………………………………………….68

-طبرسی………………………………………………………………………………………………. 69

-طبرسی………………………………………………………………………………………………….70

استر آبادی ابوالحسن………………………………………………………………………………..72

-ابن اسفندیار…………………………………………………………………………………………..74

-قمری سراج الدین…………………………………………………………………………………..76

آملی شمس الدین……………………………………………………………………………………77

-طبری عمادالدین………………………………………………………………………………..81

-طبری عبدالقادر………………………………………………………………………………….82

-جرجانی  ………………………………………………………………………………………….82

-آملی میر حیدر……………………………………………………………………………………84

-استر آبادی عماد الدین………………………………………………………………………..86

– مرعشی آملی……………………………………………………………………………………87

-استر آبادی ابراهیم………………………………………………………………………………89

-میر داماد…………………………………………………………………………………………..91

-عزالدین آملی……………………………………………………………………………………94

-مازندرانی محمد هادی……………………………………………………………………….96

-تنکابنی محمد سراب…………………………………………………………………………97

-استر آبادی محمد صالح…………………………………………………………………….98

-خواجویی ملا اسماعیل………………………………………………………………………99

-استر آبادی ملا جعفر………………………………………………………………………..101

-لاریجانی لطف ا……………………………………………………………………………..103

-کلانتری نوری ابوالفضل……………………………………………………………………105

-غریب محمد حسین…………………………………………………………………………108

-تنکابنی محمد کاظم………………………………………………………………………..110

-تنکابنی ابراهیم………………………………………………………………………………111

-نوری مازندرانی ملا علی…………………………………………………………………112

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

-حائری محمد صالح………………………………………………………………………..113

-ملارضااسترآبادی…………………………………………………………………………….115

آیت الله جوادی آملی…………………………………………………………………………117

حسن زاده آملی………………………………………………………………………………119

-ملخص الرساله…………………………………………………………………………..124

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………..131

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید