دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک

دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک

در باب بدن اخروی

پایان نامه‌ دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین  

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد­رضا اسدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر هدایت علوی تبار

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

ملاصدرا بر اساس اصولی مانند اصل جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء، حرکت جوهری و سیر نفس بین عوالم سه‌گانه و اثبات تجرّد قوه‌ی خیال، ضرورت وجود بدن اخروی و نحوه‌ی پیدایش آن و همچنین کیفیت آن را اظهار می کند. طبق دیدگاه او بدن اخروی بدنی مثالی می باشد که عینیت آن با بدن دنیوی براساس ملاک این‌همانی شخصی روشن می گردد. در این دیدگاه بدن مثالی بدنی جسمانی با ماده‌ی متفاوت و متناسب با عالم خیال می باشد که با فاعلیت نفس خلق می گردد. جان هیک نیز با اعتقاد به بازآفرینی بشر به عنوان واحد جسمی ـ روانی توسط قدرت پروردگار و ارائه‌ی نظریه‌ی بدل، وجود بدن اخروی را اثبات کرده و آن را بدلی مشابه بدن دنیوی با ماده‌ی متفاوت اما غیر روحانی معرفی می کند. او ملاک این‌همانی شخصی را حافظه می‌داند و به همین سبب بدن اخروی را بدنی جدید و غیر از بدن دنیوی تلقی می کند. در مقام مقایسه، دو دیدگاه دارای نقاط اشتراک و افتراقی هستند که بر اساس آن‌ها می‌توان دیدگاه جان هیک از فلاسفه‌ی سنت دینی مسیحی را به دیدگاه صدرالمتألهین بزرگ‌ترین فیلسوف اسلامی نزدیک دانست.

واژگان کلیدی: جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء، بدن مثالی، عینیت بدن اخروی و دنیوی، این‌همانی شخصی، بدل، واحد جسمی ـ روانی.

فهرست

مقدمه. 1

الف) اهمیت موضوع و طرح مسأله. 1

ب) ضرورت پژوهش.. 2

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ج) سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش.. 2

د) روش پژوهش.. 3

و) پیشینه و سابقه‌ی پژوهش.. 3

کلیات.. 5

1) دیدگاه‌های مختلف در باب زندگی پس از مرگ… 5

1-1) معاد روحانی.. 5

1-2) معاد جسمانی.. 6

1-3) معاد جسمانی ـ روحانی.. 7

1-4) دیدگاه‌های مختلف در باب کیفیت بدن اخروی… 8

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-4-1) بدن اخروی عین بدن دنیوی می باشد… 8

1-4-2) بدن اخروی، بدنی غیر از بدن دنیوی می باشد… 9

1-4-3) بدن اخروی بدنی مثل بدن دنیوی می باشد… 10

2) این‌همانی شخصی.. 10

2-1) اهمیت بحث این‌همانی شخصی.. 10

2-2) نکاتی در باب مسأله‌ی این‌همانی شخصی.. 11

2-3) ملاک‌های مطرح شده در باب این‌همانی شخصی.. 13

2-3-1) ملاک بدن.. 13

2-3-1-1) اشکالات ملاک بدن.. 14

2-3-2) ملاک نفس…. 16

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید