دانلود فرمت ورد:پایان نامه بررسی تطبیقی رابطه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی‌تصویری احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، آنتونی براون و موریس سنداک

دانلود پایان نامه

پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی

(گرایش ادبیات کودک و نوجوان)

مطالعه تطبیقی ارتباط‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی‌تصویری

احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، آنتونی براون و موریس سنداک

 استادِ راهنما

دکتر مرتضی خسرونژاد

استادان مشاور

دکتر فریده پورگیو

دکتر سعید حسام‌پور

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

کتاب‌های داستانی‌تصویری رایج‌ترین گونه‌ی ویژه‌ی کودکان شمرده‌می شوند. هم‌چنین نظریه‌های بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی هر یک به دلیل ویژگی‌های بنیان‌فکنانه‌ی خود، چونان امکانِ حضورِ صدا‌های مستقل در متنی یگانه، درک زاویه‌دیدهای گوناگون در پیِ نوسانِ تمرکزِ ذهنی و جابه‌جاییِ حاشیه و مرکز در ساختار قدرتِ کودک/بزرگ‌سال، اهمیتی ویژه در ادبیات کودک می‌یابند که در ساختار کتاب‌های داستانی‌تصویری نسبت‌به دیگر ساختارها خوش‌تر می‌نشینند. پس، پژوهشِ پیشِ رو، در تلاشی برای شناختِ ویژگی‌های هر سه نظریه، با در نظر داشتن ارتباط‌ی برهم‌کنشانه‌ی آن‌ها، راهِ خود را به سوی ارائه‌ی الگویی تازه بازگذاشت. در این بین، پژوهش‌گر نگاهِ خود را در پیوند با نظریه‌ی معصویت و تجربه‌ی پیشنهادی خسرونژاد در زمینه‌ی فلسفه‌ی ادبیات کودک، بحث لذت و نیز روش‌های بازی در ادبیات کودک، قرارداد تا در کنارِ به‌آزمون‌بریِ آن‌ها، الگوی احتمالیِ خود را بارورتر سازد.

این پژوهش، ترکیبی از دو رویکرد تفسیری‌تجریدی و توصیفی‌تفسیری را برگزیده، نخست با روش تحلیل محتوای استقرایی از مقایسه‌ی تفسیریِ سه نظریه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی، ترکیبِ آن با مفهوم لذت و روش بازی و هم‌چنین نظریه‌ی معصومیت و تجربه، به ارائه‌ی الگوی برهم‌کنش‌های بازی‌گوشانه‌ی دگرگون‌ساز دست‌یافته، سپس بر مبنای این الگو، با روش تحلیل محتوای قیاسی (رویکرد توصیفی) به تحلیل و مقایسه‌ی کتاب‌های داستانی‌تصویریِ هدفمندانه انتخاب‌شده‌ی احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، موریس سنداک و آنتونی براون پرداخته‌می باشد.

در برایندِ خوانشِ کتاب‌ها بر اساس الگوی به‌دست‌آمده، محورهای برهم‌کنش، پرداخته‌تر و نظریه‌ی معصومیت و تجربه در بُعد معصومیتِ نظام‌دار بارورتر گردید. ‌به‌نظرمی‌رسد در برهم‌کنشِ کلیدیِ تخیل و واقعیت، کتاب‌های خارجی نسبت‌به کتاب‌های ایرانی، ‌در ارائه‌ی افق‌های دگرگون‌ساز، نقشی کاراتر ایفاکرده‌، در خوانشی بازی‌گوشانه، لذت‌بخش‌ترند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول:‌کلیات                                                                                             ۱

۱-۱- مقدمه                                                                                                 ۲

1-2- اظهار مسئله                                                                                           ۴

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                         ۵

1-4- هدف‌های پژوهش                                                                                  ۶

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-5- اصطلاح‌ها و عبارت‌های مفهومی                                                                 ۶

1-5-1- داستانی‌تصویری                                                                             6

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-5-2- بینامتنیت                                                                                     7

1-5-3- تمرکزگرایی و تمرکززدایی                                                                 7

1-5-4- توانمندسازی                                                                                 ۷

1-6- پرسش‌های پژوهش                                                                                ۸

فصل دوم: پیشینه‌ی انتقادی و مبانیِ نظری پژوهش                                ۹

2-1- پیشینه و مبانی نظری                

2-1-1- بینامتنیت                                                                                  10

2-1-1-1- خاستگاه‌های بینامتنیت                                                          10

2-1-1-1-1- نقد منابع و نقد سنتی                                                    11

2-1-1-1-2- زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی سوسور                                     12

2-1-1-1-3- فرمالیسم روسی                                                            13

2-1-1-1-4- مضمون‌شناسی                                                             14

2-1-1-1-5- هنر                                                                           14

2-1-1-1-6- دانش‌های تطبیقی                                                         15

2-1-1-2- پیشابینامتنیت باختینی                                                          15

2-1-1-3- بینامتنیت آغازین و نظریه‌گرا

2-1-1-3-1- بینامتینت از دیدگاه یولیا کریستوا                                      19

2-1-1-3-2- بینامتنیت از دیدگاه رولان بارت                                         23

2-1-1-4- بینامتنیت بازپسین و کارکردگرا

2-1-1-4-1- بینامتنیت از دیدگاه لوران ژنی                                           25

2-1-1-4-2- بینامتنیت از دیدگاه میکائیل ریفاتر                                     27

2-1-1-5- ترامتنیت ژنتی                                                                    31

2-1-1-5-1- بینامتنیت                                                                  32

2-1-1-5-2- پیرامتنیت                                                                  33

2-1-1-5-3- فرامتنیت                                                                   33

2-1-1-5-4- سرمتنیت                                                                   33

2-1-1-5-5- بیش‌متنیت                                                                 34

2-1-1-6- بینامتنیت در فرهنگ و هنر                                                     34

2-1-1-7- بینامتنیت از دیدگاه نظریه‌پردازان ادبیات کودک                            35

2-1-1-8- بینامتنیت در کتاب‌های داستانی‌تصویری                                     38

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید