دانلود فرمت word : پایان نامه بررسی تطبیقی غزل‌های سعدی شیرازی و غزل‌های کمال خجندی

دانلود پایان نامه

 پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی

مطالعه تطبیقی غزل‌های سعدی شیرازی  و غزل‌های کمال خجندی

 استاد راهنما:

دکتر محمد حسین کرمی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

یکی از قالب‌های شعری بسیار مهم در طول تاریخ شعر فارسی برای اظهار مضامین مختلف مانند مضمون‌های عارفانه و عاشقانه قالب شعری، غزل می باشد، که پس از گذراندن دگرگونی‌های بسیار در قرن هفتم به اوج اعتلای خود رسیده می باشد. سعدی یکی از بزرگترین شاعران غزل‌سرای فارسی و بنیان‌گذار مدرسه‌ی بزرگی در غزل‌سرایی در قرن هفتم هجری می باشد که پس از وی شاعران زیادی شاگردان شیوه‌ی غزل‌سرایی وی شدند؛ به ویژه شاعران غزل‌سرای قرن هشتم مانند حافظ شیرازی، خواجوی کرمانی، عماد فقیه، کمال خجندی و… .از وی تأثیر به سزایی پذیرفتند. از موفق‌ترین شاگردان این مدرسه ، کمال‌الدین مسعود خجندی معروف به «کمال خجندی » و متخلص به «کمال» شاعر و عارف بزرگ قرن هشتم و از معاصران حافظ شیرازی می باشد. در این پژوهش غزل‌های «کمال خجندی» با غزل‌های «سعدی» مقایسه و تطبیق شده‌اند. از اهداف مهم این پژوهش مطالعه شیوه‌های تأثیر‌پذیری کمال از سعدی می باشد. و از مهم‌ترین نتایج به دست آمده‌ی این پژوهش این می باشد که تأثیرپذیری‌های کمال خجندی از غزل سعدی در حوزه‌های گوناگون؛ مضامین و محتوا، ساختار کلام، ترکیب‌ها و عبارات، موسیقی کلام، وزن و قافیه و ردیف فراوان می باشد.

یافته‌های این پایان نامه در هفت فصل به توضیح زیر فراهم شده می باشد: در فصل اول، به طرح مباحث کلّی پژوهش شامل: مقدمه، اهمیت، هدف، پیشینه و روش پژوهش پرداخته شده می باشد؛ فصل دوم به معرفی کمال‌الدین خجندی اختصاص یافته و براساس منابع معتبر در مورد زندگانی و توضیح اوضاع و احوال او سخن به میان آمده می باشد. در فصل سوم به مشترکات موسیقایی (وزن، قافیه و ردیف) در غزل‌های سعدی وکمال خجندی پرداخته شده می باشد. در فصل چهارم و پنجم به مقایسه‌ی مضامین، واژگان، ساختار کلام و ترکیبات و تعابیر سعدی وکمال خجندی پرداخته‌ایم. فصل ششم به مطالعه عناصر بدیعی و بیانی مشترک در غزل‌های سعدی و کمال خجندی اختصاص داده شده می باشد و در فصل هفتم نتایج حاصل از این پژوهش فراهم آمده‌می باشد.

کلید واژه‌ها: سعدی، کمال‌خجندی، غزل، شباهت، تأثیر‌پذیری

فهرست مطالب

 عنوان                                                                               صفحه

 فصل اول : مقدمه

1-1-نگاهی گذرا به سیر غزل ………………………………………………………………………………………… 2

1-2-کیفیت غزل کمال خجندی…………………………………………………………………………………….. 4

1-3-ااهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….. 4

1-4-اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-پیشینه‌ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6-سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: گذری بر احوال شیخ کمال خجندی

2-1- گذری یر احوال کمال خجندی……………………………………………………………………………… 9

2-1-1- کمال الدین خجندی در تذکره‌ها و سایر کتب……………………………………………….. 9

2-1-2- زمان ولادت شیخ کمال خجندی……………………………………………………………………. 10

2-1-3- خانواده و نزدیکان ……………………………………………………………………………………………. 10

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-4- دوران زندگانی شیخ کمال خجندی ………………………………………………………………. 10

2-1-5- سال وفات شیخ کمال خجندی………………………………………………………………………. 14

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-6- شیوه‌ی طریقت کمال خجندی………………………………………………………………………… 14

2-2- چند ویژگی بارز در شعر کمال خجندی……………………………………………………………… 16

2-2-1- چند ویژگی اجنماعی……………………………………………………………………………………….. 16

2-2-1-1- کمال و مکتب رند و زهد‌ستیزی………………………………………………………………… 16

2-2-1-2- تمثیل و ضرب‌المثل‌ در شعر کمال خجندی…………………………………………….. 19

2-2-1- جایگاه رقیب در شعر در شعر کمال خجندی ………………………………………………. 20

2-2-2- دو صنعت مهم در شعر کمال………………………………………………………………………….. 21

2-2-2-1- کمال و صنعت سؤال و جواب…………………………………………………………………….. 21

عنوان                                                                     صفحه

2-2-2-2- حرفء‌گرایی و آرایش‌های واکی در شعر کمال خجندی………………………….. 22

2-3- تاثیر پذیری شعر کمال از دیگر شاعران و تاثیر گذاری شعر او بر آنها……………… 23

2-3-1- کمال و فردوسی……………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-2- کمال و سنایی…………………………………………………………………………………………………… 24

2-3-3- کمال و انوری……………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-4- کمال و نظامی…………………………………………………………………………………………………… 26

2-3-5- کمال و مولانا…………………………………………………………………………………………………….. 27

2-3-6- کمال و همام تبریزی……………………………………………………………………………………….. 27

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید