دانلود فایل پژوهش: پایان نامه بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری بشاگرد

دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی(M.A)

گرایش تربیتی

موضوع:

مطالعه ارتباط کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری بشاگرد

استاد راهنما:

دکتر محمد ناظر

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………6

1-3- اهمیت و ضرورت مسئله…………………………………………………………………………………..10

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………12

1-5- فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………12

1-6- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش (به صورت مفهومی و عملیاتی)……………………13

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………15

2-2- مبانی نظری مربوط به کنترل عواطف………………………………………………………………………..16

2-2-1- تعریف عواطف…………………………………………………………………………………………16

2-2-2- ویژگى هاى رشد عاطفى نوجوان……………………………………………………………………..16

2-2-3- انواع عواطف در دوره نوجوانى………………………………………………………………………..17

2-2-4- مقدمه ای بر کنترل عواطف……………………………………………………………………………..18

2-2-5- عوامل عاطفى و همبستگى اجتماعى……………………………………………………………………20

2-2-6- پرورش عواطف …………………………………………………………………………………………..21

2-2-7- احساسات ……………………………………………………………………………………………….23

2-2-8- راهبردهای کنترل احساسات ناخوشایند……………………………………………………………..24

2-2-9- کنترل براساس یادگیری عاطفی……………………………………………………………………25

2-2-10- عوامل تعیین کننده جو عاطفی خانواده………………………………………………………………26

2-2-11- مطالعه مفاهیم مربوط به مؤلفه های کنترل عواطف ……………………………………………..27

2-3- مبانی نظری وضعیت روانی…………………………………………………………………………………….51

2-3-1- تعاریف سلامت روان ……………………………………………………………………………………51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-2- تاریخچه بهداشت روانی……………………………………………………………………………….52

2-3-3- تعاریفی چند از بهداشت روانی……………………………………………………………………….53

2-3-4- اصول سلامت روان……………………………………………………………………………………55

2-3-5- انجمن ملی بهداشت روانی…………………………………………………………………………………56

2-3-6- تاریخچه بهداشت روانی در ایران ………………………………………………………………57

2-3-7- دستاوردها…………………………………………………………………………………………….59

2-3-8- ضرورت سلامت روانی……………………………………………………………………………60

2-3-9- مشخصه‌های سلامت روانی و شخصیت سالم………………………………………………..63

2-3-10- مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان………………………………………………………64

2-3-11- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی ………………………………………………66

2-3-12- افراد سالم از نظر روانی …………………………………………………………………………72

2-3-13- مفهوم سلامت روان در نظریه های شناختی……………………………………………………73

2-4- مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………75

2-4-1- تعریف پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………75

2-4-2- عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………….76

2-4-3- نظریه های عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………78

2-4-4- عوامل افت تحصیلی………………………………………………………………………………….80

2-4-5- انواع شکست های تحصیلی………………………………………………………………………….80

2-5- پیشینه تحقیقاتی ………………………………………………………………………………………… 92

2-5-1- پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………..92

2-5-2- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………101

فصل سوم : روش پژوهش

3-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………106

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………106

3-3- فرایند پژوهش……………………………………………………………………………………………106

3-4- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………….106

3-5- تعداد نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………107

3-6- روش و ابزارهای جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………….107

3-7- روش گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………113

3-8- روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………113

3-9- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………….113

فصل چهارم : نتایج

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..115

4-2- یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………115

4-2-1- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………….115

4-2-2- یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………118

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..123

5-2- نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………123

5-3- بحث و نتیجه گیری و تبیین نتایج پژوهش…………………………………………………………….124

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-4- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………128

5-5- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….128

5-6- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………….130

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………132

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………….141

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….144

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید