دانلود فایل تحقیق : پایان نامه بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موضوع:

مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران

 

استادراهنما:

دکتر محمدرضا میرابی

 

استادمشاور:

دکتر محمد حسین رنجبر

                                                         سال تحصیلی:1393-1392

پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر عملکرد شرکت های صنعتی  براساس استراتژی رهبری هزینه  و کاهش قیمت در 5 صنعت آبمیوه و نوشیدنی، محصولات گوشتی، تولید تنقلات و محصولات لبنی در شهر تهران می باشد. در این مطالعه، پژوهشگر با بهره گیری از رویکرد استراتژیک، روابط بین اجزای رویکرد کاهش قیمت ، رهبری هزینه و عملکرد که سازه های اصلی پژوهش هستند را مطالعه می کند.

این پژوهش در پی این هدف می باشد که چگونه به کارگیری استراتژی های گوناگون (استراتژی کاهش هزینه و رهبری قیمت) و تفاوت بین آن ها، به گونه مستقیم و غیرمستقیم (از طریق استراتژی های رقابتی) منجر به سطوح بالای عملکرد میشود. مدل مفهومی پژوهش حاضر در واقع 4 سطح در مدیریت استراتژیک رقابتی، یعنی رهبری هزینه، فرق، تمرکز با رویکرد قیمت یا تمرکز و سطح بدون استراتژی را شامل می گردد. از  میان 40 سؤال های استراتژی موردنظر ،تعداد 10 سوال در سطح استراتژی فرق،10 سوال در سطح استراتژی رهبری هزینه ، 10 سوال در سطح  تمرکز با رویکرد قیمت یا فرق و 10 سوال مربوط به سطح بدون استراتژی می باشد. جهت مطالعه نرمال بودن بودن جامعه از آزمون کلوگروف-اسمنیروف تک نمونه ای بهره گیری گردید که نرمال بودن جامعه را تایید نمود، همچنین به مقصود مطالعه ارتباط معنی دار بین استراتژی های سطح رقابتی سازمان و عملکرد هر صنعت، از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری گردید که نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای مذکور بوده می باشد. براساس نتایج حاصل، سازمان های گوناگون در یک  صنعت خاص، از لحاظ استراتژی های رقابتی رهبری هزینه و کاهش قیمت، تفاوت بسیاری داشته و در صورت بهره گیری از یک استراتژی خاص، سطوح گوناگون در عملکرد خود داشته اند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید