دانلود فایل: پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

مطالعه صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب3

استاد راهنما: جناب آقای دکترعلی رضا محمدرضایی

استاد مشاور: جناب آقای مهدی شهیدی

تابستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

یکی از مسائلی که سخن را گیرایی می‌بخشد و باعث استواری و فخامت آن می گردد، بهره‌گیری بجا و مناسب صور بلاغی می باشد. متکلم آگاه با تسلط بر شرایط محیطی حاکم و با بهره‌گیری از صورت‌های مختلف و تنوع در ایراد سخن کوشش می‌نماید کلامش را به‌گونه‌ای اظهار نماید که بیشترین اثر را در مخاطب داشته باشد. از مسائلی که در صور بلاغی موردبررسی قرارمی‌گیرد کاربرد ساختار نحوی مناسب و بهره‌گیری بجا از آرایه‌های بدیع و اظهار، تسلط بر اصول فصاحت و بلاغت و عنایت به کاربرد صرف و ساختار آن می باشد. در این نوشتار نویسنده کوشش دارد با مطالعه خطبه‌های حضرت زینب‌ 3 در کوفه و شام و احتجاج آن بزرگوار با ابن‌زیاد صورت بلاغی آن را اظهار نماید. آغاز با اظهار شرایط محیطی حاکم در زمان ایراد خطبه، ویژگی‌ فصاحت و بلاغت آن را برجسته می کند و کاربرد نحوی و صرفی کلمه و کلام را مشخص می‌سازد. همچنین با اظهار انواع معانی حروف ساختار و تأثیرگذاری آن مطالعه می گردد و به آرایه‌های بدیع و اظهار به‌کاررفته در این خطبه‌ها ازآن‌جهت که باعث تأثیر فراوان بلاغت کلام آن حضرت می گردد تصریح می گردد. در پایان با مطالعه سیاق کلام حضرت، تأثیر گزینش واژگان ویژه زیرا حروف در ایراد سخنان ایشان اظهار می گردد.

در طول پژوهش نویسنده به این نتیجه دست‌یافته می باشد که حضرت زینب3 با آگاهی تمام از شرایط محیطی حاکم در زمان خویش با بهره‌گیری از انواع آرایه‌های بیانی- حسی کوشش در جریحه‌دار کردن عواطف مخاطب را دارد. همچنین با در نظر داشتن حماقت و خیانت‌های مردم آن وقت سرتاسر کلام حضرت مملو از تأکیدهای مختلف در ساختارهای متنوع و گوناگون می باشد.

واژگان کلیدی: خطبه‌های حضرت زینب3، صور بلاغی، معانی حروف، اظهار و بدیع.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1 بخش اول: کلیات… 5

1-1-1 سؤالات پژوهش.. 6

1-1-2 فرضیات پژوهش.. 6

1-1-3 پیشینه و سوابق موضوع. 7

1-1-4 اظهار جلوه‌های نوآوری و جدید بودن طرح.. 8

1-1-5 ضرورت انجام پژوهش.. 8

1-1-6 اظهار مسئله. 9

1-1-7 روش پژوهش.. 9

1-1-8 مباحث کلی پایان‌نامه. 10

1-1-9 منابع اصلی.. 10

1-1-10 تعریف اصطلاحات… 10

1-2 بخش دوم: زندگی‌نامه حضرت زینب3. 12

1-2-1 همسر و فرزندان حضرت زینب3. 12

1-2-2 بعضی از القاب حضرت زینب3. 13

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم: کوفه و حضرت زینب3

2-1 تاریخچه‌ اجمالی کوفه. 17

2-1-1 بافت سیاسی اجتماعی کوفه در آن وقت. 17

2-1-2 مذاهب و ادیان و پیروان آنان در کوفه. 18

2-2 شرایط محیطی خطبه‌ی کوفه. 18

2-3 اسناد خطبه در اجتماع کوفیان. 21

2-4 خطبه حضرت زینب3 در کوفه. 22

2-5 ساختار شکلی.. 24

2-6 تحلیل بلاغی.. 25

2-6-1 کاربردعلم معانی.. 27

2-6-1-1 اغراض خبر. 28

2-6-1-2 اغراض ندا 29

2-6-1-3 تأکید کلام. 30

2-6-1-4 حصر (قصر) 32

2-6-1-5 حروف استفهام. 33

2-6-1-6 التفات… 33

2-6-1-7 ایجاز. 34

2-6-1-8 استتباع. 35

2-6-1-10 فصل‌الخطاب… 35

2-6-1-11 حسن ختام. 36

2-6-1-12 فصاحت کلمه. 36

2-6-2 کاربرد بیانی.. 38

2-6-2-1 تشبیه. 38

2-6-2-2 مجاز. 43

2-6-2-3 استعاره 44

2-6-3 کاربردبدیعی.. 47

2-6-3-1 تسجیع. 47

2-6-3-2 جناس… 48

2-6-3-3 تجاهل العارف… 49

2-6-3-4 طباق.. 50

2-6-3-5 مقابله. 50

2-6-3-6 تکرار مترادفات… 51

2-6-3-7 بینامتنیت… 52

2-7 کاربرد نحوی کلمات در خطبه. 56

2-7-1 کاربرد افعال. 56

2-7-2 جملات فعلیه واسمیه. 57

2-7-3 کاربرد حروف… 58

فصل سوم: شام و  حضرت زینب3

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1 شرایط محیطی خطبه‌ی حضرت در شام. 63

3-2 اسناد خطبه در دارالخلافه یزید در شام. 67

3-3 خطبه‌ی حضرت زینب3 در شام. 68

3-4 ساختار شکلی خطبه شام. 72

3-5 تحلیل بلاغی.. 72

3-5-1 کاربردمعانی.. 73

3-5-1-1 تأکید کلام. 74

3-5-1-2 حصر (قصر) 75

3-5-1-3 ایجاز. 75

3-5-1-4 استتباع. 76

3-5-1-5 اختصاص…. 76

3-5-1-6 فصاحت کلمه. 76

3-5-1-7 حسن ختام. 77

3-5-2 کاربردبیانی.. 77

3-5-2-1 تشبیه. 77

3-5-2-2 استعاره 78

3-5-2-3 کنایه. 79

3-5-3 کاربردبدیعی.. 81

3-5-3-1 مراعاه‌النظیر. 81

3-5-3-2 واج‌آرایی.. 81

3-5-3-3 سجع. 82

3-5-3-4 تجاهل‌العارف… 84

3-5-3-6 طباق.. 85

3-5-3-7 مقابله. 86

3-5-3-8 تکرار مترادفات… 86

3-5-3-9 بینامتنیت دینی.. 86

3-6 کاربرد نحوی کلمات در خطبه. 91

3-6-1 کاربرد افعال. 91

3-6-2 جملات اسمیه و فعلیه. 93

3-6-3 کاربرد حروف… 94

فصل چهارم: دارالاماره و احتجاج حضرت زینب3

4-1 شرایط محیطی احتجاج حضرت با ابن‏زیاد در دارالاماره و اظهار احتجاج.. 99

4-2 اسناد احتجاج در دارالاماره‌ی کوفه. 100

4-3 ساختار شکلی احتجاج حضرت زینب3 با ابن‌زیاد. 101

4-4 تحلیل بلاغی.. 101

4-4-1 کاربردمعانی.. 102

4-4-1-1 تأکید کلام. 102

4-4-2 کاربردبیانی.. 102

4-4-2-1 کنایه. 102

4-4-3 کاربردبدیعی.. 102

4-4-3-1 مراعاه‌النظیر. 102

4-4-3-2 تسجیع. 102

4-4-3-3 طباق.. 103

4-4-3-4 بینامتنیت دینی.. 103

4-5 کاربرد نحوی کلمات درخطبه. 104

4-5-1 کاربرد افعال. 104

4-5-2جملات اسمیه و فعلیه. 104

4-5-3 کاربرد حروف… 104

نتیجه‌‌گیری.. 106

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید