فایل تحقیق : پایان نامه بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

گروه فقه و مبانی حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

 

موضوع:

 مطالعه فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علی کریمیان صیقلانی

زمستان 1393

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده……………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول:   کلیات پژوهش

1-1- اظهار مسئله………………………………………………………………………………………… 5

1-2- پرسش های پژوهش……………………………………………………………………………. 6

1-3- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………… 7

1-4- اهداف و ضروریات پژوهش………………………………………………………………… 7

1-5-پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………….. 7

1-6- روش پژوهش……………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: تعاریف اصطلاحات و مباحث عام

2-1- جرم……………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- انواع جرایم…………………………………………………………………………………….. 11

2-3- هرزه نگاری…………………………………………………………………………………….. 12

2-3-1- مفهوم پورنوگرافی(pornography)……………………………………………. 15

2-3-2- پیشینه پورنوگرافی (هرزه نگاری)……………………………………………………. 18

2-4-  اینترنت………………………………………………………………………………………….. 20

2-4-1-  اینترنت بی سیم…………………………………………………………………………… 21

2-4-2- اینترانت……………………………………………………………………………………… 22

2-4-3-  اکسترانت………………………………………………………………………………….. 23

2-5- جرم سایبری…………………………………………………………………………………….. 24

2-6- اهداف مجرمان سایبری……………………………………………………………………… 26

2-6-1- تفریح و سرگرمی…………………………………………………………………………. 26

2-6-2- کسب منفعت مالی……………………………………………………………………….. 27

2-6-3- رفع نیازهای جنسی……………………………………………………………………….. 28

فصل سوم: مبانی فقهی فحشا در فضای مجازی

3-1- جرایم اینترنتی قوادی و پورنوگرافی (هرزه نگاری)………………………………… 31

3-1-1- قوادی………………………………………………………………………………………… 31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-2- پورنوگرافی………………………………………………………………………………… 37

3-2- تعزیر مرتکب محرمات در فقه…………………………………………………………….. 38

3-2-1- اشاعه فحشا………………………………………………………………………………..39

3-2-2- اعانه بر اثم…………………………………………………………………………………40

3-2-3- افشای سر…………………………………………………………………………………..41

3-3- جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور………………………………………………. 43

3-4- مبانی فقهی پیشگیری از جرم و فحشا……………………………………………………. 44

3-4-1- پیشگیری فراگیر…………………………………………………………………………… 44

3-4-2- پیشگیری اصلاحی……………………………………………………………………….. 47

3-4-2-1- دین باوری و پرورش روحیه دینداری………………………………………….. 48

3-4-2-2-ترویج اخلاق و ارزش های انسانی……………………………………………….. 60

3-4-2-3- احکام و مقررات پیشگیرانه……………………………………………………….. 63

3-5- پیشگیری وضعی……………………………………………………………………………….. 65

3-5-1- محافظت از آماج جرم………………………………………………………………….. 67

3-5-2- ایجاد مانع در برابر مجرمان و زورمندان……………………………………………. 70

3-6- پیشگیری کیفری………………………………………………………………………………. 72

فصل چهارم: مصادیق قانونی مجازات فحشا در فضای مجازی

4-1- جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی………………………………………………………. 78

4-2- هرزه نگاری در فضای غیرمجازی………………………………………………………… 79

4-2-1- عنصر قانونی……………………………………………………………………………….. 79

4-2-2- عنصر مادی…………………………………………………………………………………. 80

4-2-2-1- رفتار مجرمانه………………………………………………………………………….. 80

4-2-2-1-1- تولید آثار هرزه نگارانه…………………………………………………………. 81

4-2-2-1-2- مداخله در آثار هرزه نگارانه…………………………………………………. 82

4-2-2-2- مرتکب………………………………………………………………………………….. 87

4-2-2-3- بزه دیده…………………………………………………………………………………. 89

4-2-2-4- دریافت کننده…………………………………………………………………………. 90

4-2-2-5- موضوع جرم…………………………………………………………………………… 91

4-2-2-6- وسیله ارتکاب…………………………………………………………………………. 92

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید