منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

دانلود پایان نامه

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

عنوان:

مطالعه فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

 

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

تابستان1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان……………….صفحه

چکیده.. 1

مقدمه. 2

الف)اظهار مسئله. 2

ب)سوالات پژوهش.. 4

پ)فرضیات پژوهش…. 4

ت) پیشینه پژوهش.. 5

ث) روش پژوهش.. 5

ج) اهدف پژوهش…. 5

ح)ساختار پژوهش.. 6

فصل اول: تعاریف و مفاهیم.. 7

1-1تلویزیون های ماهواره ای.. 8

1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی 8

1-3 پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان  11

1-4 دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. 13

1-4-1 ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه. 13

1-4-2 ماهواره های ارتباطی توزیع کننده 14

1-4-3 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم 14

1-5 پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا 15

1-6 عکس العمل دولت ها پیش روی پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی.. 20

1-7 پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران 22

1-8 اختصار انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها 24

1-9 انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای.. 26

1-10 توضیح درمورد محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان. 32

1-11چند ویژگی کانال های ماهواره ای 33

1-11-1 تک گویی در برابر گفت و گو. 33

1-11-2 عمومی پیش روی خصوصی.. 34

1-11-3 تماس گیرندگان و علت های.. 35

1-11-4 فرد گرایی پیش روی جمع گرایی.. 36

1-11-5 طرفداری عمومی پیش روی طرفداری فردی.. 37

1-12 مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 38

1-13 کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان 39

1-14 توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه فارسی که بیشتر  تماشا می کنند. 40

1-15 علت های و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای.. 41

1-16 کاربرد ماهواره تلویزیونی.. 42

1-17 اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای.. 43

1-17-1 منابع تامین برنامه. 43

1-17-2 مرکز انتشار زمینی.. 43

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-17-3 ماهواره ها 43

1-17-4 آنتن های بشقابی.. 44

1-17-5 دستگاه های گیرنده. 44

1-17-6 آنتن بشقابی.. 45

1-17-7 گیرنده ها 46

فصل دوم: ماهواره در فقه و حقوق.. 48

2-1حرمت شرعی ماهواره. 49

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-1قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. 51

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید