دانلود فرمت ورد:پایان نامه بررسی متن پهلوی ماه فروردین، روز خرداد

دانلود پایان نامه

عنوان:

مطالعه متن پهلوی ماه فروردین، روز خرداد

(حرف ‏نویسی، آوانویسی، ترجمه، یادداشت‏ ها، اسطوره ‏شناسی و واژه‏نامه ‏ی ریشه‏ شناختی)

استاد راهنما:

دکتر گلنار قلعه‏خانی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد با موضوع اساطیری مانند متونی می باشد که از روزگاران گذشته از زبان فارسی میانه به جای مانده و به دوره‏ی پیش از اسلام برمی‏گردد. در این متن به رویدادهای مهم تاریخ اساطیری دین زردشت که در روز ششم از ماه فروردین اتفاق افتاده می باشد می‏پردازد. مانند ویژگی‏های این متن کوتاه بودن بیشتر بندهای آن می‏باشد که به صورت جمله‏های مستقل در عبارت خبری آمده می باشد. زبان فارسی میانه و متن‏های بازمانده از آن از نظر مطالب مورد بحث و قواعد و دستور به مطالعه دقیق نیاز دارد. مطالعه، ترجمه و تجزیه و تحلیل متن‏های فارسی میانه و مانند این متن نیازمند شناخت و آگاهی بسیار می باشد. واژگان گنجینه‏ای گسترده و ناشناخته می باشد و مطالعه موشکافانه، ریشه‏شناختی، ترجمه و تجزیه و تحلیل در آن حس می‏گردد، و همچنین از جهت شیوه‏ی آوانگاری نیز در خور بحث و توجه می‏باشد. نارسایی‏هایی در بعضی از متن‏های پهلوی موجود می باشد و کار پژوهشگر این زبان را دشوار می‏کند. در این پژوهش که به شیوه‏ی کتابخانه‏ای صورت گرفته می باشد، متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد به دقت حرف‏نویسی، آوانویسی و ترجمه شده می باشد و در ادامه‏ی ترجمه یادداشت‏های اسطوره‏شناختی و زبان‏شناختی ارائه شده می باشد. در پایان با ارائه واژه‏نامه‏ای توصیفی، ریشه‏شناسی به مطالعه دقیق ریشه‏ای و مفهوم واژگان این متن اسطوره‏ای پرداخته شده و سیر تحول واژگان را از آغاز تا به فارسی نو مورد مطالعه قرار داده می باشد. امید می باشد ارائه این پژوهش گامی نخست برای مطالعه‏های بیشتر و موشکافانه‏تر در متون زبان فارسی میانه به شمار آید.

کلید واژه‏ها:رساله‏های کوچک تعلیمی، فروردین، خرداد، اسطوره و متون پهلوی.

فهرست

عنوان صفحه 
فصل اول: مقدمه  
1-1 کلیات 2
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-3 هدف پژوهش 6
1-4 پیشینه پژوهش 6
1-5 روش پژوهش 8
فصل دوم: معرفی متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد  
2-1 محتوای متن 10
2-2 سبک نگارش متن 11
2-3 زمان تألیف متن 14
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید