پژوهش: پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس

دانلود پایان نامه

 

پایان نامه

 برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

 دکتر غلامرضا بردبار

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استاد مشاور:

 دکتر داریوش دموری

 

زمستان 1390

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مطالعه ارتباط بین تقسیم سود و بازده سهام از دیرباز مانند مشکل­ترین چالش­های پیش­ روی اقتصاددانان مالی بوده می باشد.هدف این مطالعه نیز مطالعه واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی(کاهش یا افزایش) می­باشد. که این کار از طریق سنجش بازده غیر عادی انباشته انجام می­گردد. خصوصاً در این مطالعه  به مطالعه عوامل تأثیر­گذار بر بازده غیر عادی انباشته در دوره­ای که سود تقسیمی افزایش یا کاهش می­یابد، می­پردازیم. هدف این می باشد که ببینیم آیا واکنش بازار به افزایش یا کاهش سود تقسیمی با گذشت زمان ضعیف می­گردد یا خیر. هدف نهایی این مطالعه این می باشد که آیا سود تقسیمی همچنان برای سهامداران مهم می باشد یا خیر. به علاوه در این پژوهش به مطالعه عواملی که ممکن می باشد روی ارزش سود تقسیمی، تأثیر بگذارند می­پردازیم. این عوامل عبارتند از: جریان نقد آزاد شرکت، نسبت بدهی، مالکیت نهادی، فرصت رشد و نقد شوندگی (گردش سهام شرکت). برای آزمون فرضیات پژوهش از دو روش رگرسیون خطی و روش داده­های تلفیقی بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که بازده غیر عادی انباشته به افزایش و کاهش سود تقسیمی ارتباطی ندارد. علاوه براین نتایج نشان داد که واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی با متغیرهای نسبت بدهی، گردش سهام شرکت و فرصت رشد، ارتباط معنادار اما با متغیرهای جریان نقد آزاد شرکت و مالکیت نهادی ارتباط معنی داری ندارد. به علاوه این نتیجه به دست آمد که بازده غیر عادی با زمان افزایش سود تقسیمی ارتباط معنی داری ندارد.هم چنین یافته­ها نشان داد که در روش رگرسیون بین زمان و بازده غیر عادی ارتباط معنی داری هست اما روش داده­های تلفیقی این یافته­ را تأیید نمی­کند.

کلمات کلیدی: بازده غیر عادی، نسبت بدهی، فرصت رشد، گردش سهام، مالکیت نهادی، جریان نقد آزاد

 

فصل اول

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

کلیات پژوهش

 

 

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید