دانلود فرمت ورد:پایان نامه بررسی مقایسه­ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی شاپور با استفاده از الگوی تعالی سازمانی (EFQM)

دانلود پایان نامه

گروه کتابداری و اطلاع­رسانی

 

پایان­نامه جهت دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی

 

مطالعه مقایسه­ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی

جندی شاپور با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی (EFQM)

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده 

هدف از پژوهش حاضر، سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور، و مقایسه­ی عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های این دو دانشگاه با یکدیگر و نیز ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاهی می باشد تا از این رهگذر بتوان کیفیت خدمات این حوزه را در کتابخانه­های مورد پژوهش مطالعه، و نقاط قوت و زمینه­های نیازمند بهبود آن­ها را شناسایی نمود. روش به­کار گرفته شده در این پژوهش پیمایشی می باشد. جامعه پژوهش عبارت­ می باشد از کلیه­ی مدیران و دست­اندرکاران فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور. الگوی مورد بهره گیری در این پژوهش، الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) یا تعالی سازمانی می باشد. این الگو در قالب پرسشنامه­ای اجرا گردید که به­مقصود همین پژوهش ساخته گردید و شامل 62 خرده معیار بود که متناسب با 9 معیار الگوی تعالی سازمانی،‌ در 9 بخش تنظیم شده بودند. مجموعاً 59 نفر از مدیران سیستم­ها و کتابدارانی که به نوعی در اداره­ی فناوری اطلاعات در کتابخانه­های خود تأثیر داشتند در این پژوهش شرکت کردند. از این تعداد 35 نفر از دانشگاه شهید چمران، و 24 نفر از دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور بودند. هم­چنین، پیش از اجرای پرسشنامه یک کارگاه نیز به­مقصود آموزش نحوه­ی پاسخ­دهی به پرسشنامه برای هریک از این گروه­ها برگزار گردید. در پایان کارگاه از شرکت­کنندگان خواسته می­گردید که بر اساس تعلیمات، پرسشنامه را نمره­گذاری کنند. نتایج این مطالعه نشان دهنده­ی عملکردی پایین­تر از میانگین مورد انتظار بود. به این معنی که، جمع نمره­ی کسب شده برابر با 778/403 بود که از این مقدار، 275/178 امتیاز متعلق به “توانمندسازها”، و 503/224 امتیاز متعلق به “نتایج” بود. بیشترین نمره مربوط به معیار «نتایج مشتریان» بود و دو معیار «نتایج کارکنان» و «نتایج جامعه» دارای امتیاز کمتری بودند. در کل، کتابخانه­های دانشگاه جندی­شاپور با کسب نمره­ی بیشتر، عملکرد بهتری در مدیریت فناوری اطلاعات از خود نشان دادند. انجام آزمون تی مستقل بیانگر این بود که تنها معیاری که بین دو دانشگاه اختلاف معنا داری نشان داد، بخش عملکردی «نتایج جامعه» بود. سایر معیارها بین دو دانشگاه هیچ اختلاف معنی داری نشان ندادند. با در نظر داشتن نتایج به­دست آمده، پیشنهاد این می باشد که در خصوص مشارکت­های بین کتابخانه­ای و نیز بهبود رضایت­مندی کارکنان لازم می باشد کوشش بیشتری بشود تا این کتابخانه­ها بتوانند مدیریت فناوری اطلاعات خود را بهبود بخشند. هم­چنین، تمامی فرآیند این مطالعه از ساخت پرسشنامه تا کسب نتایج نشان دهنده­ی‌ قابلیت الگوی تعالی سازمانی و پرسشنامه­ی ساخته شده، برای بهره گیری در کتابخانه­ها می باشد. با این تفاصیل، توصیه می­گردد که این الگو و پرسشنامه­ی ساخته شده برای این پژوهش در سایر انواع کتابخانه­ها نیز آزمون گردد تا قابلیت کامل آن برای بهره گیری در کتابخانه­ها اثبات گردد.

عنوان                                                         ­                                                                شماره صفحه

 

چکیده­ی فارسی  ………………………………………………………………………………………………………………………. الف
پیشگفتار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب
فهرست مندرجات  ……………………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست مطالب  ……………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست جداول  ……………………………………………………………………………………………………………. ط
          فهرست نمودارها  …………………………………………………………………………………………………………. ک
          فهرست شکل­ها  …………………………………………………………………………………………………………..    ک 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-3- ضرورت پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید