فایل پایان نامه : پایان نامه بررسی مقایسه ای انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

مطالعه مقایسه ای انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی

استاد راهنما:

دکتر عبد الوهاب پور قاز

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………….. 15
1-2-اظهار مسئله…………………………………………………………………………. 15
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………… 20
1-4- هدف پژوهش………………………………………………………………………. 21
1-5- فرضیات پژوهش……………………………………………………………………. 22
1-6- تعاریف واژه­ها و مفاهیم………………………………………………………………. 22
1-6-1- مدل­سرکوال یا مدل«تحلیل­شکاف»………………………………………………….. 23
1-6-2- انتظارات………………………………………………………………………… 23
1-6-3- ادراکات(تجارب واقعی)…………………………………………………………….. 24
1-6-4- شکاف­کیفیت…………………………………………………………………….. 25
1-6-5- کیفیت­خدمات…………………………………………………………………… 25
1-6-6- ملموسات………………………………………………………………………. 26
1-6-7- قابلیت اطمینان………………………………………………………………….. 26
1-6-8- پاسخگویی……………………………………………………………………… 26
1-6- 9- تضمین/امنیت…………………………………………………………………… 27
1-6-10- همدلی……………………………………………………………………….. 27
1-6-11- خدمت……………………………………………………………………………………….. 27
1-6-12- شکاف کیفیت………………………………………………………………….. 27
1-6-13- مفهوم سروکوال………………………………………………………………………………. 28

                                                                  

فصل دوم

پیشینه ی نظری و عملیاتی

-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-2- آموزش عالی/دانشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2- 3 – تاریخچه آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 
2-4- طریقه تحولات آموزش عالی در ایران …………………………………………………………………………………………………………… 34
2-5- آموزش­عالی در دوره اخیر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
2-6- آموزش­عالی بعد از انقلاب­اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-7- آموزش عالی در عصر حاضر…………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-8-اهداف آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید