دانلود فرمت ورد:پایان نامه بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

دانلود پایان نامه چکیده پایان نامه (شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):وجود یک سیستم مالی منظم و کارآمد باعث می گردد که پس اندازها به مطلوبترین پروژه ها جریان یابد. در بازارهای مالی توسعه یافته به دلیل تنوع موسسات و ابزارهای مالی مورد بهره گیری، سیستم مالی کارآمدی دارند. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در وججود بازارهای مالی توسعه یافته می باشد. پس به نظر می رسد مطالعه موانع رشد نظام بانکداری ایران به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مالی ضروری می باشد.

هدف از این پژوهش مطالعه موانع رشد نظام بانکداری در ایران می باشد. و همچنین تعحقیق فوق پیمایشی یا زمینه یابی می باشد که یکی از طرحهای اساسی این گونه تحقیقات بهره گیری از روش دلفی می باشد به این نحو که اگر بخواهیم درمورد اتفاق نظر یک جمع نظریه پرداز در مورد یک مسأله خاص به مطالعه بپردازیم از این روش بهره گیری می کنیم.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتایج حاصل از روش دلفی در مورد موانع رشد نظام بانکداری ایران به شش بخش تقسیم گردید که این موانع عبارتند از: فقدان ساختار مناسبف فقدان مهندسی و ابزارهای مالی مناسب، ضعف قوانین و مقررات، ضعف نظارت، عدم استقلال بانک مرکزی و معضلات عملیاتی.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید