دانلود فایل: پایان نامه بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری

دانلود پایان نامه

 

در این پژوهش به مطالعه میزان استعدادو تقبل  مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریا گستر کیش پرداخته شده می باشد. هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از: مطالعه میزان استعداد شرکت دریا گستر کیش برای پیاده سازی مدیریت دانش. در این پژوهش ما به سنجش میزان استعداد شرکت دریا گستر کیش در ارتباط با 5 شاخص مهم در پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته ایم که این عوامل عبارتند از: تکنولوژی، طرفداری مدیران ارشد، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی. روش گردآوری اطلاعات این پژوهش کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه می باشد و از آزمون دو جمله ای و T تست تک نمونه ای برای مطالعه فرضیات پژوهش و برای اولویت بندی عوامل موثر بر پنج متغیر ذکر گردیده از تست فریدمن بهره گیری شده می باشد. با در نظر داشتن نتایج بدست آمده شرکت دریا گستر کیش، در زمینه تکنولوژی، طرفداری مدیران ارشد و ساختار سازمانی از استعداد خوبی برخوردار می باشد و از لحاظ فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در سطح پایینی قرار دارد، به بیانی دیگر در زمینه این متغیر ها استعداد لازم وجود ندارد.

 

 

کلید واژه ها: مدیریت دانش، شرکت دریا گستر کیش، تکنولوژی، طرفداری مدیران ارشد، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی

 

 

مقدمه

دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکت ها در قرن 21 می باشد.  از آنجاییکه بهره گیری از مدیریت دانش در سازمانها سبب کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت، بهره وری و سودمندی سازمان می گردد پژوهشگران و متخصصان کوشش می کنند دریابند، چگونه منابع دانش به صورت موثری گردآوری و مدیریت گردد تا بتوان از نتایج آن بهره مند و به عنوان مزیتی رقابتی از آن بهره گیری نمود.

امروزه سازمان ها توجه ویژه ای به مدیریت دانش مبذول می دارند. با در نظر داشتن اینکه مدیریت دانش یک الزام رقابتی می باشد، برای سازمانها مهم می باشد که بدانند آیا سازمان آنها جهت پذیرش مدیریت دانش آمادگی دارد یا خیر؟

زیرا که اگر پیش نیازهای ضروری پیاده سازی چنین سیستمی در سازمان وجود نداشته باشد بهره گیری از چنین فرایندی به جای اینکه سودآوری به همراه داشته باشد، چیزی غیر از پرداخت هزینه های اضافی برای سازمان به ارمغان نخواهد آورد. پس یک گام اصلی و اساسی قبل از پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و برای اینکه پیاده سازی چنین سیستمی موفقیت به دنبال داشته باشد، مطالعه و سنجش میزان آمادگی سازمان برای پذیرش چنین سیستمی می باشد.

 

 

 

 

صل اول

 

 

کلیات پژوهش(شامل طرح پژوهش)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

1-1- مقدمه   

پیشرفت وتوسعه اموری نیستند که برحسب تصادف یا اتفاق به وجود آیند.امروزه با در نظر داشتن اینکه رقابت بین شرکتها بیشتر دانش محور شده می باشد یکی از الزامات مهم در پیشرفت سازمان ها و شرکت ها در نظر داشتن سیستم مدیریت دانش و ایجاد زیرساختها و آمادگی لازم برای پیاده سازی این سیستم می باشد.

در این پژوهش تحت عنوان ” مطالعه میزان استعداد و تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش ” به مطالعه میزان آمادگی و استعدادعوامل و شاخصهای موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش پرداخته خواهد گردید. بدین مقصود در این فصل تحت عنوان کلیات پژوهش به اظهار مسئله، فرضیه­ها، اهداف، و روش کلی پژوهش پرداخته شده می باشد.

 

1-2- اظهار مسأله

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید