منبع تحقیق : پایان نامه بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو

دانلود پایان نامه

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

زبان وادبیّات فارسی(M.A)

عنوان :

مطالعه وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو

استاد راهنما :

 جناب آقای دکتر سیّد رضا معین زاده

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر رحیم نژاد سلیم

تابستان 92

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

سفرنامه ناصر خسرو کتابی می باشد منسوب به ناصرخسرو قبادیانی بلخی، این کتاب گزارش از یک سفر هفت ساله 2220 فرسنگی می باشد . این سفر در ششم جمادی الاخر سال 437 قمری از مرو آغاز گردید ودر جمادی الاخر سال 444 قمری با بازگشت به بلخ پایان پذیرفت .

حکیم ناصر خسرو شاعر، فیلسوف وجهانگرد ایرانی، متخلّص وملّقب به « حجّت» بود. از آن رو که شعرهایش حاوی پند ، اندرز ومطالب حکمت آمیز بود، موصوف به حکیم، حکیم ناصر یا سید الحکماء گشت. که ناصر خسرو در زمرۀ شعرایی می باشد که قرآن را از برداشته، لذا  در آثار خویش، از آیات قرآن برای اثبات عقاید خودش بهره گیری کرده می باشد همچنین وی بر اغلب علوم عقلی ونقلی زمان خود از قبیل فلسفه یونانی وحساب وطب وموسیقی ونجوم وفلسفه وکلام تبحّر داشت ودر اشعار خویش به کرّات از احاطه داشتن خود بر این علوم تاکید کرده می باشد .

این شاعر بزرگ صاحب آثار فراوانی به نظم ونثر می باشد که ما کوشش کرده ایم در آغاز مطالعه وتحلیل سفرهای اجتماعی ناصر خسرو را خیلی موشکافانه جستجو کنیم. این رساله را نیز بر اساس اندیشه های پیشین مردم شناسی  شکل دهیم سپس در بخش پایانی….مطالعه وتحلیل سفرنامه از نظر شناخت جامعه ومردم آن عصر وعادات ورسوم آنان واوضاع اجتماعی قسمتی از دنیای اسلامی نیمه اول قرن پنجم  هجری ونیز جهان بینی وقدرت دید وهنر توصیف ناصر خسرو ارزنده می باشد.

در مسائل اجتماعی سفرش نیز مطالب سودمند وارزنده وبه عبارت بهتر واقعیتها را تصویر کرده می باشد.

سفرنامه ناصر خسرو- حج- زیارت

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                  1

الف)مقدمه                                                                                              5

فصل اوّل: کلیّات پژوهش

ب) اظهار مساله                                                                                         9

ج) اهمیت وضرورت پژوهش                                                                          9

د) اهداف پژوهش                                                                                                10

ح)سوالات پژوهش                                                                                      10

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و) فرضیات پژوهش                                                                                     11

فصل دوّم: پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش                                                                                         14

فصل سوم:روش پژوهش

دوران سه گانه عمر ناصرخسرو                                                                       20

فرق ناصر خسرو با شاعران  دیگر                                                                    28

درمورد سفرنامه                                                                                         29

سفرنامه دو گونه ارزش دارد یکی ادبی دیگری اجتماعی                                           33

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهمیت«سفرنامه»از نظر محتوای پژوهش                                                            35

اهمیت«سفرنامه»از نظر روش پژوهش                                                               36

مراحل مسافرتهای ناصر خسرو                                                                       38

 

فصل چهارم:یافته های پژوهش

اسم ورسم ومولد وحسب ونسب شاعر                                                               40

عهد جوانی وتحصیلات علمی ومسافرت های او                                                     46

مبدا انقلاب وآغاز تحول در زندگی او                                                                48

عودت به وطن وافراشتن عَلَم دعوت                                                                 49

تبعید از وطن وآوارگی                                                                                51

تحلیل احوال روحی ناصر خسرو                                                                     62

جوانی ناصر خسرو                                                                                     64

عقاید واخلاق ناصر                                                                                     65

خانواده ناصر خسرو                                                                                    66

وفات وقبر او                                                                                            67

شیوه ی خاص حکیم ناصر خسرو در نقد طبقات مختلف اجتماعی                               68

انتقادات ناصر خسرو از طبقات مختلف اجتماعی عصر خود                                        70

مطالعه سفرنامه از جهت مسائل اجتماعی                                                           82

وضع دینی                                                                                             86

وضع اجتماعی در دوران ناصر خسرو                                                                90

مطالعه جامع شناختی سفرنامه ناصر خسرو                                                                  96

مروری بر مباحث جامعه شناسی سفرنامه                                                           98

ساختار فرهنگی                                                                                       98

ساختار سیاسی                                                                                        99

ساختار نظامی                                                                                         100

ساختار اقتصادی                                                                             101

جامعه شناسی شهری و شهرنشینی در خاور میانه:                                       101

پابه پای ناصر خسرو در سفرها                                                              103

سفر مصر                                                                                      121

سفر حج                                                                                                122

حکومتها وسلسله های پادشاهان ایران                                                               129

حکومت فرزندان بویه دیلمى                                                                   131

دوران سیاست نژادی                                                                              133

خاندانهای قدیم ورسمها وآیینهای ایرانی                                                   134

بردگى و بردگان                                                                              135

مکه شهر حج وزیارت                                                                          139

حج های ناصر خسرو                                                                         142

آخرین حج                                                                                    147

درآمد ناصر خسرو                                                                                 151

فصل پنجم : نتیجه گیری

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید