پایان نامه بررسی و مقایسه برخی مهارت های روانی تیر اندازان نخبه و غیر نخبه

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

موضوع:

مطالعه و مقایسه بعضی مهارتهای روانی تیر اندازان نخبه و غیر نخبه

استاد راهنما:

دکتر عهدیه یدالله زاده

استاد مشاور:

دکتر احمد ترک فر

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 5

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2- اهداف اختصاصی پژوهش…………………………………………………………………………….. 8

1-5- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 9

1-6- محدویت­های پژوهش………………………………………………………………………………………. 9

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………… 10

1-7-1- تعریف مفهومی…………………………………………………………………………………………. 10

1-7-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………… 13

2-2-1- مهارت های روانی……………………………………………………………………………………… 13

2-2-2- انگیزش…………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-2-1- انگیزش در ورزش…………………………………………………………………………………. 17

2-2-2-2- انگیزش درونی و انگیزش بیرونی………………………………………………………………. 18

2-2-3- اعتماد به نفس…………………………………………………………………………………………… 19

2-2-3-1- اعتماد به نفس و تکامل آن……………………………………………………………………….. 20

2-2-3-2- اعتماد به نفس در ورزش…………………………………………………………………………. 20

2-2-3-3- ابعاد اعتماد به نفس………………………………………………………………………………… 21

2-2-3-4- تأثیر اعتماد به نفس بر عملکرد ورزشی……………………………………………………….. 22

2-2-4- تمرکز……………………………………………………………………………………………………… 22

2-2-5- کنترل حالت های روانی………………………………………………………………………………. 24

2-2-5-1- محدوده بهینه و مطلوب انرژی روانی………………………………………………………….. 24

2-2-6- تصویر سازی ذهنی…………………………………………………………………………………….. 25

2-2-6-1- انواع تصویر سازی ذهنی………………………………………………………………………….. 27

2-2-6-2- اظهار نظریه ای………………………………………………………………………………………… 28

2-2-7- هدفمندی…………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-7-1- انواع هدف ها……………………………………………………………………………………….. 29

2-2-7-2- اصول تعیین اهداف…………………………………………………………………………………. 30

2-2-7-3- معضلات رایج در تعیین هدف…………………………………………………………………… 31

2-3- پیشینه پژوهش در داخل و خارج………………………………………………………………………… 31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………………….. 31

2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………………….. 36

2-4- جمع‌بندی ادبیات پیشینه………………………………………………………………………………….. 41

فصل سوم: روش شناسی

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 49

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… 49

3-3- ابزار گردآوری……………………………………………………………………………………………… 49

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 50

3-5- روش آماری………………………………………………………………………………………………… 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 52

4-2- تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………….. 57

4-3- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش (اطلاعات استنباطی)……………………………………….. 63

فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………… 63

فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… 64

فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 65  

فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 66

فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………. 67

فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………. 68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 70

5-2- اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………. 70

5-3- نتایج………………………………………………………………………………………………………….. 70

5-4- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 71

5-5- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………… 78

5-5-1- پیشنهادهای آموزشی…………………………………………………………………………………… 78

5-5-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی………………………………………………………………….. 78

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 80

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 80

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 84

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 86

چکیده:

امروزه بحث مهارتهای روانی در اجرای مهارتهای ورزشی از اهمیت بسزایی بر خوردار می باشد ، در حالی که در گذشته فقط به آمادگی جسمانی ورزشکار می پرداختند و این خلاء ( عدم آموزش و بکار گیری مهارتهایی همچون ، انگیزش ، تمرکز ،اعتماد به نفس ،تنظیم سطح انرژی روانی ، تصویر سازی ذهنی ، هدف گزینی ، …..) با حضور روانشناسان در کنار تیمهای ورزشی پر گردیده و نتایج این پژوهش و تحقیقات گذشته همگی حاکی بر تایید و تاکید در بکارگیری این مهارتها در جهت بهبود ، ارتقاء ،و ثبت رکوردهای جدید را بهمراه داشته می باشد. به همین مقصود و اثبات این مسئله ، پژوهش فوق به روش علی- مقایسه ای و بطور تصادفی از ورزشکاران مرد نخبه ( مسابقات لیگ کشور در سال 91 به میزبانی هیات تیراندازی زاهدان ) به تعداد 37 نفر تیر اندازان نخبه در سطح (ملی، لیگ برتر، لیگ دسته یک ) و کلیه ورزشکاران مرد تیر انداز در استان سیستان و بلوچستان که بطور تصادفی 83 نفر از آنها انتخاب گردیدند.

کلیه نمونه ها بطور تصادفی از جامعه در دسترس انتخاب گردیده اند . در این پژوهش از پرسشنامه 60 سوالی وینتر SASI ( انستیتو ورزش استرالیای جنوبی ) بهره گیری گردیده می باشد که روایی و اعتبار آن قبلا توسط سمندر ، ( 1379 ) مورد تایید قرار گرفته می باشد.

فصل اول: مقدمه و معرفی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1- مقدمه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید