دانلود: پایان نامه بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه و مقایسه دیدگاه دبیران و  مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس  مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب در سال  تحصیلی 90-89

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

از بدو تولد بشر و زندگی او بر روی کره خاکی نیاز به مدیریت و لزوم آن همواره احساس می شده می باشد روزی که آدم خلق گردید و از نسل او پیمان گرفت و وظایفشان را مشخص نمود وی را برانگیخته نوعی مدیریست و اداره امور نمود . ارسال پیامبران و ائمه (ع) به سوی مردم نشان از مدیریت و اداره کردن اوضاع و احوال اقوام دارد . پس به تدریج که نسل بشر در روی زمین افزایش پیدا نمود و اجتماعات کوچک و بزرگ شکل گرفت به همراه آن افراد در راس امور به عنوان مدیر وجود داشته اند ، و وجود پدر در خانواده ، رئیس قبیله ، کد خدا تا برسد به بالاترین مرجع قدرت و مدیریت ، علت های نیاز به این امر مخصوصا شخص مدیر در مسیر تکاملی زندگی بشر محرز می گردد . امروزه در مقایسه با گذشته ایفای تأثیر مدیریت ، پیچیده تر شدن ارتباط سازمان با محیط ، افزایش سطح پیچیدگی فناوری اطلاعات مورد نیاز برای اداره سازمان ها بر دشواری وظایف مدیران افزود . مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی در قیاس با سایر مدیریتها به تجربه و قدرت یادگیری و آشنایی با سبک مدیریتی و همراه با توانایی تصحیح قواعد تصمیم گیری ، کنترل ، هدایت و… نیاز دارند .

مدارس ما متاسفانه هنوز به شیوه نیم قرن پیش شکست آفرین بوده اند ، اداره می شوند رفتارهای مدیریت و رهبری در آنها با تحولات آموزش و پرورش در این عصر همخوانی ندارد ملاک های عمده اقدام بایستی های اداری می باشد حتی در برقراری روابط انسانی و رعایت جوانب انسانی کار نقاط ضعف اساسی هست . اغلب معلمان و مدیران ما علاقه چندانی به تفکر درمورد کار و وظایف خود ندارند و چندان نیازی به آموزش فراتر در زمینه فعالیت خود احساس نمی کنند . امروزه نظاره می گردد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در وضعیت مناسبی قرار ندارد . این مسئله ما را به این فکر واداشته می باشد که این امر ممکن می باشد ناشی از عدم آگاهی مدیران از سبک های مدیریتی موثر در مدارس باشد .

 

اظهار مسئله :

میل باطنی پژوهنده نسبت به میزان هماهنگی بین نظران مدیران و دبیران که گرداننده اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند و عامل شکل گیری موضوع مورد نظر و از آنجایی که تاثیر روابط انسانی در مدیریت را نباید دست کم گرفت در مدیریت آموزشی این تاثیر به اوج خود می رسد ، لذا میزان توجه مدیران به اصول روابط انسانی و درک درست مدیران از خود و همکاران و محیط کارشان عامل بسیار مهمی در موفقیت و کارایی و تاثیر آنان خواهد داشت . پس از سوال این می باشد که آیا بین نظر دبیران و مدیران درمورد سبک مدیریت مدیران ارتباط معناداری هست ؟

با آنکه همه مدیرت ها به نوبه خود در جای خود مهم و پرارزش هستند اگر مدریرت آموزشی را بادیگر انواع مدیریتها مورد بهره گیری قرار دهیم متوجه می شویم که هیچ یک از آنها به انداره به کار گیری مهارتهای فنی ، علمی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مالی را سازماندهی و متناسب ننموده و با فراهم کردن زمینه های انگیزش و رشد با تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان ، دانش آموزان و کارکنان به گونه صرفه جویانه به هدفهای تعلیم و تربیت برسد .

علم مدیریت آموزشی از یک سو به عنوان یک موضوع اجتماعی که با جمع انسانها و کارکردهای آنها مربوط می باشد و از جهت دیگر به عنوان یک رشته تربیتی با یادگیری و رشد انسانها سروکار دارد . پس می خواهیم مطالعه کنیم که : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت چیست و چه نوع مدیریتی بازدهی بیشتری در مدیریت آموزشی دارد .

 

اهمیت و ضرورت پژوهش :

هم چنان چه در مباحث دیگر نیز یاد شده می باشد ، مدیریت خود به خود حساسترین و پیچیده ترین علم به حساب می آید زیرا که سرنوشت تمامی ملک دنیا ، تمامی احزاب و گروهها و نیز تمامی ادارات و کارخانه جات و واحدهای تولیدی و خدماتی بستگی کامل و تمام به مدیریت و رهبری آنها دارد . در طول تاریخ ثابت شده می باشد که موفق ترین ها همواره آنهایی بودند که مدیریت قوی و توانمند متناسب با اهداف و برنامه ریزی سازمان یا واحد مورد نظر داشته اند ، پس تناسب مدیریت و شیوه های مدیریتی مدیر با اهداف برنامه ها و امکانات واحد مورد نظر و شناخت و درک مدیریت به صورت هرچه صحیح تر آنها و راههای کاربرد آنها مهمترین عامل تداوم و میزان رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد .

با این توصیف مدیریت آموزشی زیرا موضوع مورد بحث مدیریتی آن بشر می باشد که سر ناشناخته خلقت می باشد و به جهت حساسیت بالای تربیت آدمی به خاطر وِیژگی های پیچیده و بعضاً غیر قابل تعریف آن بدون شک اهمیت اداره و مدیریت آنرا دو چندان می کند پس مدیریت آموزشی را می توان با همیت ترین و خساسترین و پیچیده ترین مدیریت به حساب آورد همان مدییتی که ذکر کردیم مشکل ترین و پیچیده ترین علم می باشد حال اهمیت تحقیقی در این زمینه روشن می باشد . زیرا که نیاز به پژوهش نیز در این زمینه بیشتر می باشد و هر چه علمی تر کردن اعمال مدیریت می باشد که می تواند باعث بهره وری بیشتری گردد و یا شکست سازمان را به همراه داشته باشد و بسیار دیده شده می باشد که با تغییر مدیریت تحول زیادی در بازدهی به وجود آمده می باشد لذا واضح و مبرهن می باشد که عدم تحقیقی و مطالعه در سبکهای مختلف مدیریت و آگاهی نداشتن از آنها باعث شکست یا بازدهی کم و رکود در سازمان یا اداره و … می گردد .

 

هدف پژوهش :

هدف کلی : مطالعه و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزئی :

1 – مطالعه دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی 

2 – مطالعه دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی

3 – مطالعه دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی

4 – مطالعه دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی

5 – مطالعه دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک

6 – مطالعه دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار

 

سوالات پژوهش :

1 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی می باشد ؟

2 –آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی می باشد؟

3 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی می باشد؟

4 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی می باشد؟

5 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت می باشد ؟

6 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی می باشد ؟

7 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی می باشد ؟

8 – آیا دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت می باشد ؟

9 – آیا بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک بهره گیری می کنند ؟

10 – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران می باشد ؟

11 – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران می باشد ؟

 

فرضيات:

1 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی می باشد .

2 –  دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی می باشد..

3 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی می باشد.

4 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی می باشد.

5 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت می باشد .

6 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی می باشد.

7 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی می باشد .

8 –   دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت می باشد .

9 –   بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک بهره گیری می کنند .

10 –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران می باشد .

11 –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران می باشد .

 

متغير ها :

تعريف متغير : متغير يك مفهوم می باشد كه بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده مي‌گردد . ( دلاور ، 1381 ،ص 35 ) .

تعريف متغير مستقل : به متغيري گفته مي گردد كه از طريق آن متغير وابسته تبين يا پيش بيني مي‌گردد به اين متغير محرك يا درون داد گفته مي گردد . ( همان منبع ، ص 35 ) .

متغير مستقل : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت

متغير وابسته : سبك هاي مديريت شامل : سبك دموكراتيك ، استبدادي ، وظيفه مدار ، ارتباط مدار ، مشاركتي

تعريف متغير وابسته : متغير وابسته پاسخ ، برون داد يا ملاك می باشد و عبارت می باشد از وجهي يا جنبه اي از رفتار ارگانيزم كه تحريك شده می باشد . ( همان منبع ، ص 36 ) .

تعريف متغير كنترل : متغيري كه تأثير آن بايد خنثي يا حذف گردد .( سيف ، 1386، ص 25 ) .

متغير كنترل : مقطع تحصيلي

تعريف متغير مزاحم ( مداخله گر ) . به متغيري گفته مي‌گردد كه به صورت فرضي ، بر پديده نظاره شده تاثير مي گذارد ولي قابل نظاره ، اندازه گيري و دستكاري نيست . ( همان منبع ، ص 28 ) .

متغير مزاحم : شرايط اجتماعي فرهنگي مي‌باشد .

 

تعريف مفهومي و عملياتي متغير ها :

1 – سبك مديريت : عبارت می باشد از الگوي رفتاري كه مدير هنگام هدايت كردن فعاليتها ي ديگران از خود نشان مي دهد . در اين تحقيق با بهره گیری از پرسشنامه سبك هاي مديريت سنجيده مي‌گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2 – سبك مديريتي مشاركتي : در اين سبك تمام كاكنان در تصميم گيريها مشاركت دارند در واقع مدير براي انجام برنامه در سازمان با كاركنان خود مشورت مي كند در اين تحقيق با ساتفاده از پرسشنامه سبك هاي مديريت سنجيده مي گردد .

3 – سبك مديريتي ارتباط مدار : افرادي كه به روابط انساني بيشتر توجه مي‌كنند و هدف اصلي در اين سبك رضايت خاطر كاركنان و حل مشكلات آنها می باشد . در اين تحقيق با بهره گیری از پرسشنامه سبك هاي نديريت سنجيده مي گردد .

4 – سبك مديريت استبدادي :در اين سبك تمام تصميمات برعهده مدير می باشد و تمركز اصلي بر روي كار می باشد و نبايد هيچ مسئله شخصي وارد كار گردد . در اين تحقيق با بهره گیری از پرسشنامه سبك هاي مديريت سنجيده مي‌گردد .

5 – سبك مديريتي دموكراتيك : در اين سبك مدير از همه تيم نظر مي خواهد و اكثريت هستند كه حكومت مي‌كنند . در اين تحقيق با بهره گیری از پرسشنامه سبك هاي مديريت سنجيده مي‌گردد .

6 – سبك مديريتي وظيفه مدار : افرادي تمام سعي و کوشش خود را در برآوردن اهداف سازمان بدون در نظر داشتن روابط انساني انجام مي دهند. در اين تحقيق با بهره گیری از پرسشنامه سبك هاي رهبري سنجيده مي گردد .

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

 

تعداد صفحه : 103
قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

 

این نوشته در رشته مدیریت, مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.