دانلود: پایان نامه بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه تحصیلات تکمیلی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

مطالعه کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

استاد راهنما:

دکتر خسرو قاسمیان

استاد مشاور:

دکتر کاووس رضایی

زمستان1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

اهداف پژوهش (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت‌های خاص انجام پژوهش) 4

اهداف علمی. 4

اهداف کاربردی: 4

ضرورت‌های خاص انجام پژوهش. 4

پیشینه‌ی پژوهش. 4

روش پژوهش. 6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فصل اول:زندگی‌نامه و سال شمار

1-1- زندگی‌نامه و سال شمار کاووس حسن‌لی. 8

 

فصل دوم:کتاب‌ها

2-1- پیش درآمد. 13

2-2- عناوین کتاب‌ها 15

2-3 -من ماه تابانم (شعر کودک)، نشر هفت اورنگ، شیراز، 1378. 17

2-4- سلسله‎ی موی دوست (مجموعه‌ی مقالات)، نشر هفت اورنگ، شیراز 1378. 17

2-5- به لبخند آیینه‎ای تشنه‎ام (مجموعه‎ی شعر)، نشر هفت اورنگ، شیراز، 1379. 18

2-6-رستاخیز کلام (مجموعه‌ی مقالات ادبی)، نشر پیروی، شیراز، 1379. 19

2-7- سعدی آتش‎زبان (مجموعه ی مقالات)، نشر هفت اورنگ،شیراز،1380. 19

2-8-فرهنگ سعدی‎پژوهی، نشر بنیاد فارس‎شناسی و مرکز سعدی‎شناسی، شیراز، 1380. 20

2-9-شیرین‎تر از قند (زیر نظر اکبر ایرانی و علیرضا مختارپور)، نشر اهل قلم، تهران 1381، (چاپ دوم: 1382) 22

2-10- سخن شیرین پارسی، (مشترک با  اکبرصیادکوه،  منیژه عبدالهی و سید احمد پارسا) نشر سمت،چاپ اول 1381، تهران،چاپ  چهاردهم: 1390  23

2-11- مثنوی وامق و عذرا(تصحیح،مشترک با کاووس رضایی)،نشر روزگار،تهران1382. 24

2-12- «رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده می باشد» (مجموعه‌ی شعر)،نشر روزگار، تهران 1382. 25

2-13- گلستان (بازنویسی)، نشر اهل قلم، تهران،1382. 26

2-14- ورق درخت طوبا، نشر مرکز سعدی‎شناسی، شیراز، 1383. 28

2-15- مثنوی وامق و عذرا (تلخیص و بازنویسی مثنوی وامق و عذرا اثر محمدحسین حسینی شیرازی) نشر اهل قلم، تهران 1383. 28

2-16- گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، نشر ثالث، تهران، 1383. (چاپ دوم:1386) 29

2-17- ساده‌ی بسیار تأثیر، نشر علمی فرهنگی و حافظ شناسی، تهران،1384. 31

2-18-چشمه‌ی خورشید (بازخوانی زندگی، اندیشه و سخن حافظ شیرازی)، نشر آیسسکو، نوید و مرکز حافظ‌شناسی، شیراز، 1385. 31

2-19-قراءه جدیده فی حیاه حافظ الشیرازی و فکره و اشعاره، (ترجمه‌ی شاکر عامری) از کتاب چشمه‌ی خورشید، نشر سازمان آیسسکو، مراکش، 2007 (1386) 33

2-20-غبار زدایی از مسیر تماشا(مجموعه‌ی مقالات)، نشر روزگار،  1386. 34

معرفی اثر: 34

2-21-مثنوی مهر و ماه، (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، نشر نوید، شیراز، 1386. 34

2-22- مثنوی اشتر نامه (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، نشر زوار، تهران، 1386. 35

2-23- دیوان اشعار شیخ امین الدین بلیانی (تصحیح، مشترک با محمد برکت)، نشر فرهنگستان هنر، تهران، 1387. 35

2-24- دیگرگونه خوانی متون گذشته، نشر علم، تهران،1388. 36

2-25-راهنمای موضوعی حافظ‌‌شناسی، نشر نوید، شیراز،1388. 37

2-26- کارنامه‌ی تحلیلی خیام پژوهی (مشترک با سعید حسام پور)، نشر علم، 1389. 40

2-27-دفتر نسرین و گل، نشر تخت جمشید با همکاری بنیاد فارس شناسی، 1389. 43

2-28- دریچه‌ی صبح (بازشناسی زندگی و سخن سعدی)، نشر خانه‌ی کتاب، زمستان 1389. 44

2-29- یادهایی رها در باد ( با همکاری خسرو رشیدی) نشر تخت جمشید، زمستان 1389. 44

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-30-آیینه­ی مهرآیین، نشر مصطفوی و بنیاد فارس‌ شناسی، 1390. 45

2-31-راهنمای موضوعی سعدی شناسی (مشترک با لیلا اکبری) نشر دانشگاه شیراز،1391. 46

2-32- مثنوی وصف الحال (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، نشر نوید،1392. 46

2-33-تصحیح دیوان بسمل شیرازی. 48

2-34-کارنامه­ی تحلیلی نیما پژوهی. 48

 

فصل سوم:مقاله‌ها

3-1- پیش درآمد. 49

3-2- عنوان مقاله‌ها 53

3-3- آرایه‎های ادبی در قلمرو نثر« نفثه‎المصدور»و شعر منثور، مجله‎ی کیهان فرهنگی، سال سیزدهم، شماره128، شهریور1375. 60

3-4- چهره‎ی سعدی در آینه‏های موج‎دار، مجله‎ی دانشکده‎ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 11، زمستان1379. 61

3-5- رستاخیز سخن در بوستان سعدی، مجله‎ی‌ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی هفدهم، شماره‌ ی 2،پیاپی 34،بهار 1381. 61

3-6- داستان وامق و عذرا و روایت حسینی، مجله‎ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی هفدهم، شماره ی‌2،پیاپی34، بهار 1381. 62

3-7- بحران مخاطب و شعر امروز ایران، مجله ی شعر،بهار1382. 63

3-8- اظهار هنری در نهج‎البلاغه، و تو لبخند می‌زدی (مجموعه مقالات درمورد‌ی حضرت علی (ع) به کوشش صابر امامی)، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 1382. 64

3-9- شگردهای هنری سعدی، سعدی‎شناسی ( دفتر ششم )،شیراز،1382. 64

3-10- داستانی عاشقانه در گزارشی عرفانی، مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 1382. 65

3-11- مار و مور(فرهنگ نامه‌ی جانوران در ادب پارسی)، کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)،‌ سال پنجم،‌ شماره‌ 8، خرداد 1382. 66

3-12- تحلیل رنگ در سروده‌های سهراب سپهری، (مشترک با مصطفی صدیقی) مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، دوره‌ی جدید، شماره 13، (پیاپی 10)، بهار 1382. 67

3-13- لالایی‌های مخملین (نگاهی به خاستگاه و مضامین لالایی‌های ایرانی)، مجله‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول، شماره‌ی 1، نیمه‌ی دوم1382. 68

3-14- زلف تابدار حافظ،به گزینی‌های حافظ در پیوند با «زلف» مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، سال 12، شماره‌ی 46-45، تابستان – پاییز 1383. 69

3-15- عبدالعلی دستغیب با سعدی چه کرده می باشد؟ مجموعه‌ی عیار نقد در آینه، یادنامه‌ی عبدالعلی دستغیب، دی 1383. 70

3-16-گزیر‌های ناگزیر در دقایق الهام، مجله ی زبان و ادب،دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی،شماره ی 19،بهار 1383. 71

3-17- خواندن رنگ‌ها- تحلیل رنگ‌ در شعر نو- (مشترک با مصطفی صدیقی) مجله‌ی فرهنگ و پژوهش، شماره‌ی 166، آذر 1383. 71

3-18- زمان گذران در نگاه بی قرار خیام، (مشترک با سعید حسام‌پور) نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 47، شماره مسلسل 192، پاییز 1383  72

3-19- تصویر زمان در شعر معاصر، کیهان فرهنگی،سال بیست و دوم، شماره‌ی 222، فروردین 1384. 73

چکیده

مطالعه کارنامه‌ی شاعران و نویسندگان گذشته در حوزه‌ی پایان نامه‌ نویسی، خیلی رایج و متداول می باشد و اما آن چه در پایان نامه نویسی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. کارنامه‌ی شاعران و نویسندگان معاصر می باشد و کمتر به سراغ آن می­طریقه، شاعران و نویسندگان در قید حیات می باشد!

حسن‌لی، با فراهم آوردن آثار متنوعی در حوزه‌ی زبان و ادب فارسی، به ویژه در کتاب شناسی بعضی شخصیت‌های بزرگ ادبی مانند سعدی، حافظ و خیام، زبان زد خاص و عام شده‌ می باشد.

هر چند مطالعه دقیق و همه جانبه‌ی آثار کاووس حسن‌لی، از بازه‌ی زمانی یک پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد فراتر می باشد، کوشش شده می باشد برای آشنایی بیش‌تر دانش جویان و علاقه‌مندان به ایشان، تمام آثار نامبرده با نظم و ترتیبی منطقی و دانشگاهی مطالعه و معرفی گردد.

همان گونه که در فصل اول نیز ملاحظه می گردد، برای آگاهی بیش‌تر خوانندگان و علاقه‌مندان، به سال شمار زندگی علمی و ادبی کاووس حسن‌لی  و فعالیت‌های اجرایی و اجتماعی ایشان نیز پرداخته شده می باشد.

و در ادامه در فصل‌های دوم، سوم و چهارم این پایان نامه‌ی پنج فصلی، به ترتیب «کتاب‌ها»، «مقاله‌ها» و «سفرنامه‌ها و پایان‌نامه‌های» سامان یافته به همت ایشان به صورتی که در مقدمه و سرآغاز فصل‌های مربوط در خصوص آن‌ها توضیح داده شده می باشد، مطالعه و معرفی گردیده‌اند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید