فایل پایان نامه : پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

دانلود پایان نامه

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A)

موضوع :

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر صدیقه علیپور

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر هوشمند اسفندیار پور

 

تابستان92

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

چکیده

شامل اختصار اهداف و روش های اجرا ونتایج بدست آمده.

هدف پژوهش حاضربلاغت درصدغزل حافظ می باشد. دراین پژوهش به مطالعه صدغزل حافظ پراخته شده می باشد عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد حاضربلاغت دردیوان حافظ(ازغزل 101تا 200)می باشد .

در تدوین این پژوهش از کتابهای زیرا دکتر کزازی،دیوان حافظ،سیروس شمیسا،بهاءالدین خرمشاهی و….بهره برده ام. وصنایع ادبی هریک ازغزلیات رامطرح کرده ام. ودر پنج فصل تدوین نموده ام

فصل اول:این فصل شامل کلیات ،اظهار مسئله،اهمیت پژوهش و اهداف پژوهش می باشد .

فصل دوم: این فصل شامل پیشینه و سوالات و فرضیات مربوط به پایان نامه می باشد.

فصل سوم :این فصل شامل روش پژوهش می باشد. دراین فصل روش پژوهش مطرح شده می باشد که به صورت کتابخانه ای می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل چهارم:شامل یافته ها می باشد دراین فصل آغاز به زندگینامه حافظ تصریح شده می باشد ودرادامه به مطالعه صدغزل حلفظ پرداخته شده می باشد.

فصل پنجم:این فصل شامل نتیجه گیری می باشد

کلیدواژه: حافظ ، بلاغت، بدیع ، معانی و اظهار

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات

1-1)درآمد …………………………………………………………………………………………………………………4

1-2)اظهار‌سأله…………………………………………………………………………………………………………………4

1-3)اهمیت‌وضرورت‌پژوهش …………………………………………………………………………………………..4

1-4)فرضیات………………………………………………………………………………………………………………..5

فصل‌دوم:پیشینه‌وادبیات پژوهش

2-1)تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………….7

2-2)بلاغت‌درادبیات‌عرب……………………………………………………………………………………………….7

فصل سوم  :روش پژوهش……………………………………………………………………………………………..50

فصل چهارم: یافته ها…………………………………………………………………………………………………51

4-1)درآمد………………………………………………………………………………………………………………..52

4-2)تحلیل صنایع بدیعی حافظ……………………………………………………………………………………..53

4-3)جدول و نمودار    ……………………………………………………………………………………………….225

فصل پنج  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………227

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………230

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………231

پیشگفتار

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید