جدید: پایان نامه بلند مرتبه سازی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 • طرح پژوهش
 • طرح موضوع و اظهار مساله………………………………………………………………………………………………………….1
 • توضیح موضوع و ضرورت اجرای آن………………………………………………………………………………………………2
 • اهداف کلی و تفصیلی…………………………………………………………………………………………………………………3
 • فرضیه و یا سوالات کلیدی پژوهش……………………………………………………………………………………………4
 • روش پژوهش و شیوه های مورد بهره گیری……………………………………………………………………………………4
 • ساختار رساله……………………………………………………………………………………………………………………………..5
 • مطالعه ادبیات موضوع و اظهار چهارچوب نظری…………………………………………………………………………5

 

فصل اول: شناخت مفاهیم (مسکن)

 • تعاریف و سلسله مراتب همجواری در مسکن
  • خانه …………………………………………………………………………………………………………………………………..7
  • گروه های مسکونی (دسته بندی واحدها به مقصود ایجاد همسایگی)………………………………8
  • واحد همسایگی………………………………………………………………………………………………………………….9
   • بعد ذهنی
   • بعد کالبدی
  • محله………………………………………………………………………………………………………………………………..12
   • عوامل ایجاد مطلوبیت در محله مسکونی………………………………………………….13
    • مرکزیت محله……………………………………………………………..15
    • شبکه سواره…………………………………………………………………15
    • مسیرها و شبکه پیاده………………………………………………….16
    • اختلاط کاربری ها در محله…………………………………………16
   • تاثیر محله مسکونی در پایداری اجتماعی…………………………………………………….18
  • جمع بندی
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

 • شناخت اجتماع و مسکن اجتماعی
  • ماهیت اجتماع و الزام اجتماعی شدن……………………………………………………….20
  • ابعاد اجتماعی مسکن………………………………………………………………………………..22
  • تاریخچه و طریقه مسکن اجتماعی………………………………………………………………22
  • مسکن اجتماعی بلندمرتبه………………………………………………………………………..27
 • آپارتمان های بلند
 • مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط
  • کیفیت مسکن و آسیب های اجتماعی………………………………………………………28
  • محیط و پیرامون مسکن های اجتماعی…………………………………………………….29
  • فضای باز و بسته شهری…………………………………………………………………………….30
   • فضای باز در گذشته و حال
   • فعالیت در فضای باز مابین ساختمان ها
  • جمع بندی

 

فصل دوم: بلند مرتبه سازی

 • گسترش عمودی شهر
  • نظریه های جامعه شناسی شهری……………………………………………………………….35
   • نظریه جبرگرایی
   • نظریه ی ترکیب گرایی
   • نظریه خرده فرهنگی
  • ساختمان های بلند و نظریه توسعه شهری…………………………………………………..37
   • گسترش افقی شهرها
   • شهرهای عمودی
  • جمع بندی

 

 • تعریف مسکن بلند مرتبه و پیشینه آن، نیازها
  • مسکن بلند مرتبه………………………………………………………………………………………….40
 • قواعد اخلاقی توسعه بلند مرتبه ها
  • تعریف ساختمان بلند…………………………………………………………………….41
  • انواع ساختمان های بلند………………………………………………………………..43
  • پیشینه ی تاریخی …………………………………………………………………………44
 • مطالعه دیدگاه های مربوط به بلند مرتبه سازی……………………………………….45
  • دیدگاه های مخالف با ساختمان های بلند مرتبه
  • دیدگاه های موافق با ساختمان های بلند مرتبه

مطالعه تجربه زندگی

 • عوامل فرهنگی – اجتماعی دخیل در بناهای بلند مرتبه…………………………50
 • پیامدهای ساختمان های بلند مرتبه بر ساکنان……………………………………….51
 • ضرورت مطالعه کیفیت محیط سکونت در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه…………………………………………………………………………………………………………55
 • جمع بندی

 

 • مجتمع مسکونی بلند مرتبه و شهر، محیط، بشر
  • ارتباط ساختمان بلند با محیط شهری………………………………………………………………57
   • ترکیب ساختمان های بلند با محیط شهری………………………..57
   • تاثیر ساختمان های بلند بر فضاهای شهری………………………….58
  • فضای محدود شده
  • کیفیت زیباشناسانه از فضا
  • عملکرد ها و فعالیت های اجتماعی
   • تاثیر ساختمان های بلند بر چشم انداز شهری………………………………60
   • مقیاس…………………………………………………………………………………………..61
  • مقیاس همسایگی
  • مقیاس بلوک شهری
  • مقیاس اجزای نمای شهری
   • استقرار، همجواری، جایگاه………………………………………………………….64
   • ساختمان های بلند و پدیده اشراف……………………………………………….64
  • جمع بندی

 

 • کالبد ساختمان بلند مرتبه
  • فرم…………………………………………………………………………………………………67
  • انواع اشکال بلند مرتبه ها……………………………………………………………….69
 • سکو، در طراحی ساختمان های بلند
  • فضای باز در ساختمان های بلند……………………………………………………71
 • جمع بندی
  • ملاحظات طراحی ساختمان های بلند مرتبه…………………………………74
  • توصیه هایی برای ساخت و ساز ساختمان های بلند در ایران…………75
 • جمع بندی

 

فصل سوم: پایداری اجتماعی

 • تعاریف و صفات پایداری و پایداری اجتماعی
  • پایداری چیست؟………………………………………………………………………………………………79
  • پایداری اجتماعی……………………………………………………………………………………………..80
  • معماری با رویکرد پایداری اجتماعی ……………………………………………………………….89
  • پیوند های اجتماعی………………………………………………………………………………………….90
   • محله پایدار
   • مسکن پایدار

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 • مطالعه عوامل پایداری اجتماعی در مسکن
  • عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………..93
   • دسترسی به خدمات ضروری (دسترسی به تسهیلات و امکانات رفاهی………………………………………………………………………………………………93
  • پیوستگی عرصه ها
   • پایداری جامعه…………………………………………………………………………………………….94

3-2-2-1- غرور و احساس تعلق به مکان………………………………………………………………….94

 • اصول طراحی احساس تعلق به مسکن و محله

3-2-2-2- تعاملات اجتماعی……………………………………………………………………………………97

 • نیاز به ارتباط و تعامل اجتماعی در مسکن
 • گره ها، مسیرهای عبوری و مرکزیت کارکردی
 • اصول طراحی تعاملات اجتماعی
 • مرکزیت کارکردی و پایداری اجتماعی
 • فضای عمومی و تعامل اجتماعی
 • مجاورت کارکردی و پایداری اجتماعی

3-2-2-3- ایمنی / امنیت ……………………………………………………………………………………..102

 • ایمنی و امنیت در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه
 • دیدگاه نظریه پردازان در باب ایمنی و امنیت
 • نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

3-2-2-4- کیفیت درک شده از محیط سکونت…………………………………………………….108

3-2-2-5- رضایت از خانه و محله ……………………………………………………………………….110

3-2-2-6- مشارکت در گروه دسته جمعی / فعالیت های مشارکتی……………………..112

 • شکلگیری گروه های برگزار کننده مراسم

3-2-2-7- ضرورت حضور فعال همه گروه های سنی در جامعه…………………………..113

 • نیاز کودکان به حضور در اجتماع………………………………114
 • معضلات کودکان و ساختمان های بلند
 • کودک و محیط
 • تعامل کودک و فضا
  • محیط و نیازهای مرتبط با دوره نوجوانی و جوانی…….117
  • نیاز سالمندان به حضور در اجتماع…………………………..118
 • سالمندان و ساختمان های بلند
 • طراحی و سالمندان
 • تناسب زندگی آپارتمانی با گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی………….. 120
 • نتیجه گیری

 

 • ایمنی و ساختمان های بلند…………………………………………….122
 • شکل مناسب در برابر نیروهای جانبی…………………………………………………124
 • فاصله هسته تا پوسته …………………………………………………………………………..125
 • خوشایندی ساختمان …………………………………………………………………………..126
 • طراحی هسته خدماتی …………………………………………………………………………126
 • سیستم های دال مسطح ………………………………………………………………………126
  • ایمنی در برابر آتش سوزی……………………………………127
 • سیستم اطفاء حریق
 • جمع بندی

 

فصل چهارم: نمونه و مصادیق موردی

4-1- طراحی پایدار اجتماعی (چارچوبی برای اقدام عملی)………………………………….131

 • نمونه موردی 1……………………………………………………………………………………..132
 • نمونه موردی 2……………………………………………………………………………………..133
 • نمونه موردی 3……………………………………………………………………………………..134
 • نمونه موردی 4……………………………………………………………………………………..135
  • استراتژی های پایداری اجتماعی در داخل محوطه های مسکونی…………136
   • مغازه های راحتی محله……………………………………………………137
   • فضاهای عمومی برای ملاقات و گردهمایی………………………137
   • فرصت های تفریحی برای جوانان و ساکنین……………………138
   • مهدکودک برای کودکان………………………………………………….139
   • ارتقاء ایمنی و امنیت………………………………………………………..139
   • مدیریت سر و صدا و اثرات ترافیک…………………………………..141
   • ارتقا و ترویج سلامت و رفاه ساکنان………………………………..141
   • ترویج و ارتقاء دسترسی ها و ارتباطات……………………………..142
   • ارتقای یکپارچگی و انسجام اجتماعی……………………………..142
  • جمع بندی

 

فصل پنجم: اختصار معیارها و ضوابط طراحی

 • جداول و راهکارها…………………………………………………………………………………144

 

فصل ششم: خواسته های کارفرما و نیازهای بشر در مسکن

 • نیازهای بشر در مسکن……………………………………………………………………..159
 • اهداف خواسته شده توسط کارفرما……………………………………………………..160

 

فصل هفتم: تقرب به طرح

 • واکاوی سایت
 • طریقه طراحی

منابع

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید