پژوهش: پایان نامه تأثیر تداخل زمینه­ای فزاینده نظام­دار بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته در افراد کم توا

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش رفتار حرکتی

عنوان:

تأثیر تداخل زمینه­ای فزاینده نظام­دار بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته در افراد کم توان ذهنی

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا طاهری

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب
اظهارنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ت
تقدیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ث
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید