منبع تحقیق : پایان نامه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

دانلود پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

چکیده :

سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می گردد که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول گرفته می گردد تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش ، کاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، مانند سیاستهای پولی به شمار می رود.

در اقتصاد ایران بخش کشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محور توسعه قرار گرفته می باشد و کوشش دولت بر این بوده می باشد که جهت اعتبارات حتی المقدور به سمت بخشهای تولیدی کشارزی سوق نماید. پس با در نظر داشتن اهمیت سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه در این پژوهش به مطالعه ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده می باشد. برای برآورد ارتباط بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره 81-1338 و با بهره گیری از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته می باشد و اثر خشکسالی ‌در فاصله سالهای 80-1377 منفی بوده که منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش کشاورزی به پایین شده می باشد. در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نگذاشته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با وجود تأثیر محدودیت بخش کشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، اما سیاستهای پولی به صورت روی کارآمد برای رسیدن به این هدف اقدام نکرده می باشد. از سوی دیگر توصیه می گردد که در کوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی کمتر و با احتیاط بهره گیری گردد. زیرا این سیاست در کوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید