دانلود فرمت word : پایان نامه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال

دانلود پایان نامه

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان:

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال

استاد راهنما:

دکتر امیر رشیدلمیر

استاد مشاور:

دکتر مهرداد فتحی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه……………………………… 2

اظهار مسأله…………………………….. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………… 6

اهداف پژوهش……………………………… 8

هدف کلی……………………………… 8

اهداف ویژه……………………………. 8

فرضیه های پژوهش…………………………….. 10

تعریف واژه ها……………………………. 11

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مبانی نظری……………………………… 14

چاقی و بیماریزایی……………………………… 14

چاقی و حساسیت به انسولین……………………………… 14

چاقی و بیماری عروق کرونر قلب……………………………… 14

چاقی و سرطان…………………………….. 15

چاقی و استئوآرتریت……………………………… 15

چاقی و تعادل انرژی……………………………… 15

اتیولوژی چاقی……………………………… 16

تأثیر سن بر چاقی……………………………… 16

سبک زندگی……………………………… 18

عوارض چاقی……………………………… 21

ترمودینامیک چاقی و از دست دادن وزن………………… 24

عدم تحرک بعنوان دلیل برای چاقی………………………. 26

تعادل درشت مغذی های رژیم…………………………….. 26

کاهش مطلوب وزن…………………………….. 26

اثرات ورزش بر کاهش وزن…………………………….. 27

روش های مرسوم کاهش وزن در افراد چاق…………… 27

منشأ لیپوپروتئین های خون و طبقه بندی آنها………… 30

طبقه بندی لیپوپروتئین ها……………………………. 31

شیلومیکرون ها……………………………. 31

لیپوپروتئین با دانسیته بسیار پایین(VLDL)…………….

لیپوپروتئین با دانسیته پایین(LDL)………………………

لیپوپروتئین دارای دانسیته متوسط (IDL)…………….

لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL)………………………

اثر فعالیت ورزشی بر کلسترول پلاسما…………34

آثارکوتاه مدت……………………………… 34

آثار بلند مدت……………………………… 35

عوامل موثر بر غلظت کلسترول بدن……………. 36

موارد استعمال ویژه کلسترول……………………. 37

اثر فعالیت ورزشی بر تری اسیل گلیسرول های پلاسما……. 39

آثار کوتاه مدت……………………………… 39

آثار بلند مدت……………………………… 41

کلسترول…………………………….. 42

کنترل غلظت کلسترول داخل سلولی……………….. 42

کنترل سنتز کلسترول توسط کبد………………… 43

آدیپونکتین…………………………… 44

انواع آدیپونکتین…………………………… 44

عملکرد آدیپونکتین و کبد…………………………… 45

آدیپونکتین و ورزش…………………………… 47

تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………. 49

تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………. 58

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش……………………………… 68

جامعه آماری، نمونه آماری و نحوه ی گزینش آزمودنی ها……… 68

معیارهای ورود به پژوهش…………………………… 69

متغیرهای پژوهش…………………………… 70

ابزار و روش جمع آوری داده ها…………………………… 70

شاخص های پیکرسنجی…………………………… 71

برنامه تمرین هوازی…………………………… 72

روش تعیین شدت تمرین…………………………… 72

رژیم کاهش وزن پلکانی……………………………73

روش های آزمایشگاهی……………………………… 75

محدودیت های پژوهش…………………………… 76

ملاحظات اخلاقی…………………………… 76

روش های آماری……………………………… 77

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه…………………………….. 79

الف) توصیف داده های پژوهش…………………. 79

ب) آزمون فرضیه های پژوهش……………….. 82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری پژوهش

اختصار پژوهش……………………………98

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یافته های پژوهش……………………………99

بحث و نتیجه گیری……………………………… 101

نتیجه گیری کلی……………………………… 105

پیشنهادات کاربردی برگرفته ازتحقیق………….. 106

پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………. 107

چکیده:

سابقه و هدف: شناسایی معضلات و مسائل زنان میانسال با هدف ارتقاء سطح سلامتی آنها امری لازم و ضروری می باشد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال بود.

مواد و روش­ها: 20 زن میانسال غیر فعال به صورت داوطلبانه انتخاب و به گونه تصادفی به دو گروه تمرین هوازی(10نفر) و تمرین هوازی+رژیم (10نفر) تقسیم شدند. قبل از آغاز برنامه اصلی پژوهش، نمونه خون آزمودنی­ها اندازه­گیری گردید. سپس آزمودنی­ها بطور تصادفی در دو گروه مجزا به اجرای برنامه پژوهشی پرداختند. مجددا نمونه خون آزمودنی­ها به­وسیله همان ابزار و امکانات بهره گیری شده در مرحله نخست اندازه گیری و جمع ­آوری گردید.

یافته ­ها: در هر دو گروه پس از هشت هفته تمرین هوازی سطح آدیپونکتین سرم به گونه معنی­داری افزایش پیدا نمود (p<0.05)، اما نیمرخ لیپیدی پس از هشت هفته تمرین هوازی تغییرات معناداری در هیچکدام از گروه­ها نداشت(p>0.05).

نتیجه­ گیری: به گونه کلی هر دو روش تمرین باعث افزایش آدیپونکتین که یکی از تنظیم کننده­های سوخت و سازی بدن می باشد، می­گردد که این تغییر می­تواند باعث بهبود کیفیت زندگی در زنان غیرفعال میانسال ­گردد.

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه:

چاقی یک بیماری مزمن می باشد که شیوع آن در بالغین، نوجوانان، و کودکان در حال افزایش بوده و در حال حاضر به عنوان یک اپیدمی جهانی در نظر گرفته می گردد. در بسیاری از جوامع شیوع اضافه وزن و چاقی طی دو دهه اخیر افزایش یافته می باشد. در ایالات متحده آمریکا ریسک ابتلا به اضافه وزن و چاقی در طول مدت زندگی هر فرد به ترتیب 50 و 25 درصد می باشد. همچنین، چاقی به عنوان یک مشکل مهم سلامتی در تمام کشورها مطرح می باشد که تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی می باشد. از سویی دیگر، چاقی مهمترین بیماری تغذیه ای در کشورهای پیشرفته بوده به طوری که در دو دهه اخیر به سرعت شیوع پیدا کرده می باشد. این عارضه خطر ابتلا به بیماری های گوناگون از قبیل خطر حمله قلبی، آرتروز، دیابت نوع 2، سکته مغزی، فشار خون بالا و سایر بیماری ها را افزایش داده و در نهایت با کاهش طول عمر و مرگ زودرس همراه می باشد و در نتیجه هزینه های هنگفتی را به سلامتی افراد تحمیل می کند. لذا پیشگیری از چاقی و کوشش برای کاهش اضافه وزن منجر به کاهش بیماری­های وابسته به آن، بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینه­های مرتبط با مراقبت­های سلامتی خواهد گردید. پس توجه جدی و فوری مراقبین سلامت، پژوهشگران و سیاست گذاران هر جامعه به موضوع چاقی امری ضروری می باشد. در همین راستا، مطالعات و تحقیقات بسیاری جهت مطالعه روش‌های گوناگون کاهش وزن انجام گرفته و افراد چاق نیز روش‌های متفاوتی را جهت کاهش وزن در پیش می‌گیرند که ممکن می باشد عوارض خطرناکی را برایشان در پی داشته باشد. در این بین، روشی که تأثیرات مثبت بسیاری بر کاهش وزن افراد چه از لحاظ عوارض جانبی و چه از لحاظ ماندگاری داشته می باشد، داشتن یک رژیم غذایی مناسب به همراه برنامه ورزشی منظم و منطبق بر اصول دقیق علمی‌ می باشد. در نظر داشتن نوع ورزش اهمیت ویژه ای داشته و ورزش هوازی به سبب تاثیر فراوانی که بر چربی سوزی دارد، می­تواند در این زمینه انتخاب مناسبی باشد.

اظهار مسأله

چاقی یکی از شایع ترین اختلالات متابولیکی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد. از پیامدهای پاتولوژیکی چاقی می توان به بیماری های قلبی ـ عروقی و سندرم متابولیک تصریح نمود (1). چاقی عوارض زیادی در پی دارد به طوری که شایع ترین عوارض چاقی عبارتند از: افزایش تری گلیسرید، کاهش میزان کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا، افزایش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین و فشار خون بالا می باشند. افزایش LDL و کاهش HDL به همراه فشار خون بالا زمینه ابتلا به تصلب شرایین را مهیا می کند (2, 3). در مطالعات مختلف نشان داده شده می باشد، کاهش در سطوح HDL می تواند نشانگر افزایش در نسبت TC/HDL باشد (4). از چاقی می توان به عنوان مشکل اصلی جوامع مختلف به ویژه زنان تصریح نمود؛ همچنین، چاقی یکی از مهم ترین عوامل در سبب شناسی بیماری های مزمن می باشد و با عوامل مختلفی زیرا سطح فعالیت بدنی، سبک زندگی، رژیم غذایی، ژنتیک و بیماریها ارتباط دارد (5, 6). در زنان، حرکت به سمت افزایش چاقی و مخصوصاً چاقی شکمی باعث افزایش خطر سندرم متابولیک و بیماری های قلبی ـ عروقی می گردد. از عوامل خطرزای اصلی برای بیماری های کرونری قلب در زنان شامل افزایش میزان لیپوپروتئین با چگالی پایین و کلسترول کل و کاهش سطوح لیپوپروتئین با چگالی بالا می باشد (7). از این رو شناسایی معضلات و مسائل زنان میانسال با هدف ارتقاء سطح سلامتی آنها امری لازم و ضروری می باشد. در این بین قشر زنان میانسال غیر فعال که دارای زندگی بی تحرکی هستند بیشتر در معرض خطر چاقی قرار دارند.

در گذشته باور بر این بود که بافت چربی بافتی بی اثر می باشد و تنها به صورت ذخیره کننده تری گلیسرید اقدام می کند. اما اکنون می دانیم که بافت چربی سیستم درون ریز فعالی می باشد که با فعالیت سوخت و سازی بالا همراه می باشد و باعث تولید اسید چرب و ترشح چندین پروتئین می گردد که هورمون های جذب کننده و مصرف کننده انرژی را تنظیم می کند. بافت چربی بیش از پنجاه عامل سوخت و سازی و هورمونی فعال را اظهار می کند. بعضی از این هورمون ها که به گونه کلی آدیپوکاین نامیده می شوند در فرایند التهاب و آترواسکلروز تأثیر مهمی دارند؛ که از این بین می توان به لپتین، آدیپونکتین و رزیستین، تصریح نمود (8).

آدیپونکتین، از فراوانترین هورمون های مترشحه از بافت چربی می باشد که بر خلاف سایر آدیپوکاین ها مثل لپتین و رزیستین، در حالت چاقی کاهش می یابد (9). این هورمون تأثیر اساسی و مهمی در تنظیم انرژی لازم جهت حفظ هموستاز بدن، سوخت ساز چربی و کربوهیدرات و حساسیت به انسولین به عهده دارد (10). تأثیر محوری آدیپونکتین در ارتباط با عوامل خطر مرتبط با سندرم متابولیک در کنار اثرات ضد التهابی آن مورد توجه قرار گرفته می باشد. نتایج بعضی تحقیقات نشان داده اند که کاهش غلظت آدیپونکتین با ایجاد مقاومت به انسولین، هیپرانسولینمی و هیپرگلیسمی مرتبط می باشد (11, 12). به علاوه مطالعات انجام شده بر روی نژادهای مختلف نیز افزایش سطح آدیپونکتین را به دنبال کاهش وزن و بهبود مقاومت به انسولین گزارش کرده اند (13, 14). بر اساس یافته های موجود، چنین به نظر می رسد که کاهش سطح آدیپونکتین می تواند عامل مهمی در ایجاد چاقی و اختلالات التهابی مرتبط با آن مانند مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 باشد (15-17). نتایج مطالعات نشان می دهند که افرایش غلظت آدیپونکتین پلاسما به کاهش مقاومت انسولین، تری گلیسرید، محیط شکم، نسبت دور شکم به لگن، لیپوپروتئین کم چگال، توده چربی بدن و افزایش لیپوپروتئین پرچگالی منجر می گردد (18, 19).

فعالیت بدنی منظم و رژیم غذایی مطلوب عواملی هستند که از طریق کاهش میزان چاقی به ویژه چاقی شکمی، افزایش حساسیت انسولین، کاهش فشار خون و بهبود نیمرخ چربی خون موجب پیشگیری از بیماری های مزمن می شوند (20). در همین راستا، به نظر می رسد معرفی برنامه های ورزشی مناسب، الگوهای تغذیه ای مطلوب و تغییر سبک زندگی و افزایش کیفیت آن بتواند منجر به کاهش خطر بروز بیماری های عروقی گردد. با وجود یافته های زیاد درمورد اثر تمرین ورزشی بر متابولیسم چربی در افراد سالم با وزن طبیعی، فواید بالقوه ورزش بر متابولیسم چربی در افراد میانسال کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد (21). در این راستا، مطالعات نشان داده اند برنامه آمادگی جسمانی تأثیر قابل توجهی بر متابولیسم چربی افراد میانسال می گذارد. این مطلب بیانگر آن می باشد که متابولیسم چربی افراد شرکت کننده در برنامه های ورزشی هوازی ممکن می باشد افزایش یابد. حقیقی و همکاران (1392) گزارش کردند نه هفته تمرین هوازی اثرات مفیدی بر میزان آدیپونکتین و رزیستین سرم در زنان چاق ندارد (22)؛ از سویی دیگر، رشیدلمیر و همکاران (1392) گزارش کردند تمرین هوازی منظم علاوه بر کاشه وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی، موجب کاهش رزیستین و افزایش آدیپونکتین در زنان جوان فعال می گردد (23).

همچنین ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی، بهره گیری از رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی را نیز در ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺎﻗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽکنند (24). همان طورکه می­دانیم عمده کالری دریافتی مازاد در بدن بصورت بافت چربی ذخیره می­گردد (25, 26). بافت چربی نیز صرفا اندامی جهت ذخیره انرژی نبوده و مولکول های بیولوژیک بسیاری ترشح می­کند که می­توانند بر متابولیسم تمام بدن تاثیر گذار باشند (27).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با این حال، از آنجا که مطالعاتی با نتایج متناقض درمورد تأثیر فعالیت بدنی بر نیمرخ چربی خون انجام شده اما مطالعات کمی به مطالعه هم زمان فعالیت بدنی منظم و تعدیل و اصلاح رژیم غذایی پرداخته اند؛ همچنین با در نظر داشتن این که تاکنون تحقیقات محدودی در زمینه تأثیر رژیم های کاهش وزن و یا تمرینات ورزشی بر سطح آدیپونکتین زنان انجام شده و با در نظر گرفتن اهمیت بهره گیری از روش مطلوب و ماندگارتر برای کاهش وزن که بکارگیری هم زمان رژیم غذایی به همراه فعالیت ورزشی می باشد (24)، بر آن شدیم تا تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به تنهایی و تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی کاهش وزن پلکانی را بر نیمرخ لیپدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال مطالعه و مقایسه کنیم.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

چاقی مهمترین مشکل سلامتی در کشورهای توسعه یافته و یکی از معضلات قابل توجه در کشورهای در حال پیشرفت می باشد. پیش بینی­ها نشان می­دهد تا سال2030 تقریبا نیمی از جمعیت جهان چاق بوده و یا اضافه وزن خواهند داشت (28). با اینکه شیوع بالای چاقی درکشورهای اروپای شرقی و آمریکای شمالی بیشتر از سایر نقاط جهان گزارش شده، اما ابتلا به چاقی و مرگ و میر حاصل از آن در کشورهای آسیایی بیشتر از سایر کشورها بوده می باشد. شیوع چاقی به واسطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی تغییر می کند. مطالعات انجام شده مشخص کرده اند که در کشورهای در حال توسعه و فقیر شیوع چاقی به خصوص در زنان بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد. شیوع بالای اضافه وزن و چاقی در کشور ما نیز گزارش شده می باشد؛ به طوری که کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورها در حال گذر تغذیه ای از لاغری ناشی از سوء تغذیه، به سوی چاقی ناشی از تغذیه نامناسب، پیش می­رود. نتایج مطالعات مختلف در کشور ما نشان می دهد در 34 درصد از زنان و 10درصد از مردان و بیش از 28 درصد از ساکنان شهرها و 23 درصد از روستاییان، چاقی شکمی هست. شیوع چاقی و اضافه وزن به میزان هشداردهنده­ای در ایران رو به افزایش می باشد که به واسطه توسعه شهرنشینی، تغییر در شیوه زندگی، الگوهای نامناسب مصرف مواد غذایی و کاهش فعالیت بدنی پدیدار گشته می باشد (29). اگر چه مبنای بیولوژیکی چاقی هنوز به گونه کامل شناخته نشده می باشد، بافت چربی به عنوان یک منبع عظیم ذخایر چربی، همچنین اهمیت زیادی در هموستاز انرژی دارد؛ به طوری که چربی های بدن را به شکل تری گلیسرید ذخیره نموده و به هنگام نیاز آن را در شکل های اسیدهای چرب آزاد(FFA) به درون جریان خون رها می کند (30, 31).

به دنبال اضافه وزن و با افزایش ذخایر چربی در بدن به سلامت فرد آسیب وارد شده و زمینه برای ابتلا به انواع بیماری های مزمن فراهم می­گردد، لذا اصلاح شیوه زندگی و بهره گیری از روش های صحیح کاهش وزن، می­تواند ما را در پیشگیری از ابتلا به این امراض یاری نماید.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید