پژوهش: پایان نامه تاثیر جهانی ­شدن اقتصادی بر تورم در کشور­های منتخب خاور­میانه و شمال آفریقا

دانلود پایان نامه

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

موضوع:

تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشور­های منتخب خاور­میانه و شمال آفریقا

 استاد راهنما:

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد مشاور:

دکتر امیر منصور تهرانچیان

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

جهانی­شدن به معنای افزایش شتابان حجم مبادلات بین­المللی کالاها، خدمات و دارایی­های مالی می­باشد. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد. از دیدگاه نظری در مورد تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم  به چهار مجرای عمده تصریح شده می باشد. مجرای اول، اثر‌گذاری فرایند جهانی‌شدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاست‌های انبساطی می‌باشد. مجرای دوم، اثر گذاری جهانی­شدن بر قیمت­های نسبی می باشد که در تغییر قیمت نسبی کالاهای وارداتی انعکاس پیدا می­کند. مجرای سوم تاثیر جهانی­شدن بر شیب منحنی فیلیپس می­باشد. مجرای چهارم اثر گذاری شکاف تولید کشور‌های خارجی بر تورم داخلی از طریق جهانی­شدن و تجارت می باشد.

در پژوهش حاضر با بهره گیری از شاخص ترکیبی و نسبتا جدید جهانی­شدن KOF  با در نظر داشتن حداکثر داده­های موجود و روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی اثر جهانی­ شدن اقتصادی بر تورم در 14 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، در دوره زمانی 2000-2010 برآورد شده می باشد. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که جهانی­شدن اقتصادی نتوانسته می باشد تاثیر منفی بر تورم در کشورهای مورد مطالعه داشته باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول- مقدمه و کلیات پژوهش……………………………………………………………………….   1

(1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………  1

2-1) اظهار مسأله……………………………………………………………………………………….  1

1-3) حدود پژوهش……………………………………………………………………………………..  2

1-4) سؤال‏‌ها و فرضیه­ها­ی پژوهش…………………………………………………………………….   3

 (5-1اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….   3

(6-1  روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………..   3

7-1) سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………..   4

فصل دوم-ادبیات موضوع………………………………………………………………………………   5

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………..   5

2-2) تعریف مفاهیم اولیه پژوهش………………………………………………………………….    5

2-2-1) جهانی­شدن…………………………………………………………………………………..   5

2-2-2) ابعاد جهانی­شدن……………………………………………………………………………..    6

2-2-3) شاخص­های جهانی­شدن……………………………………………………………………   10

2-2-3-1) شاخص­های ترکیبی………………………………………………………………………..   10

2-2-3-2) شاخص­های غیر ترکیبی………………………………………………………………   13

2-2-4) نقد شاخص­های جهانی­شدن………………………………………………………………   15

2-2-5) شاخص جهانی­شدن KOF…………………………………………………………………. 

2-2-5-1) شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF…………………………………………………  

2-2-5-2) شاخص جهانی­شدن اجتماعی KOF………………………………………………..  

2-2-5-3) شاخص جهانی­شدن سیاسی KOF………………………………………………… 

2-3) تعریف تورم………………………………………………………………………………  20

2-3-1) طبقه بندی تورم………………………………………………………………………..­­­­­­­­­­­  20

2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت……………………………………………  20

2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت­ها یا افزایش حجم پول……………..  21

2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه­ای بودن افزایش قیمت­ها ……………  21

2-3-2) علل و ریشه­های تورم………………………………………………………………… 21

2-3-2-1) علل عارضی تورم…………………………………………………………………..  22

2-3-2-2) علل اقتصادی تورم…………………………………………………………………… 22

4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم……………………………………………………  25

2-5) مبانی نظری جهانی­شدن اقتصادی و تورم………………………………………………..  27

2-6) ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها………………………  29

2-6-1) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم……………………………………………….  29

2-6-2) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی بعضی اقلام تجاری و تورم…………  30

2-6-3) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی…………………….  30

2-6-4) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی………………..  31

2-7) مروری بر مطالعات تجربی………………………………………………………………….  31

2-7-1) پژوهش‏‌های خارجی………………………………………………………………….  32

2-7-2) پژوهش‏های داخلی……………………………………………………………………..  34 

فصل سوم-روش پژوهش…………………………………………………………………………..  38

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………….  38

3-2) معرفی الگوی اقتصاد­سنجی……………………………………………………………   38

3-3) روش پژوهش…………………………………………………………………………..   39

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4) مزایای بهره گیری از داده­های تابلویی……………………………………………………   39

3-5) روش­های تخمین مدل داده­های تابلویی……………………………………………..   40

3-6) انواع آزمون­ها……………………………………………………………………………….. 40

3-7) متغیر­های موجود در الگو……………………………………………………………..   41

3-8) توصیف اطلاعات………………………………………………………………………   42

فصل چهارم- یافته­های پژوهش…………………………………………………………..   53

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………..   53

4-2) تجزیه و تحلیل ارتباط­ی جهانی­شدن و تورم………………………………………………    53

4-3) نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب……………………………………    53

4-3-1) آزمون مانایی در داده‏های ترکیبی……………………………………………..    53

4-3-2) آزمون F لیمر………………………………………………………………………..    54

4-3-3) آزمون هاسمن …………………………………………………………………..    55

4-3-4) برآورد مدل برای کشورهای منتخب…………………………………………..    55

فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهادات……………………………………………………    57

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………..   57

5-2) نتیجه­گیری…………………………………………………………………………   58

5-3) پیشنهادها……………………………………………………………………………..   59

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………….   60

پیوست­ها…………………………………………………………………………………….   64

پیوست الف) خروجی نرم‎افزار ایویوز حاصل از آزمون مانایی متغیرهای مدل………………    64

پیوست ب) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر…………………………..    65

پیوست ج) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن…………………………..    65

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید