فایل پژوهش: پایان نامه تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

دانلود پایان نامه

تغییرات و تحولات محیطی ، برای ادامه حیات سازمان ها  راهی بجز خلاقیت  باقی  نگذاشته می باشد. لذا شناخت و بکارگیری  صحیح خلاقیت  تک تک اعضای سازمان بویژه کارکنان  در تماس  با مشتری که به نیازهای آنها بیشتر و بهتر واقف‌اند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو، هدف  اصلی پژوهش حاضر سنجش  ارتباط بین عوامل زمینه‌ای مانند: پیچیدگی شغل، ارتباط با  سرپرست، ارتباط با همکار، و ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان خط  مقدم می باشد. به مقصود تحقق هدف پژوهش، پرسشنامه استاندارد تهیه و در بین 240 نفر از کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت توزیع گردید. تحلیل داده های پژوهش حاضر  نیز   بوسیله روش همبستگی پیرسون در نرم  افزار SPSS 20 انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان دادند ارتباط مثبت و معنادار بین عوامل زمینه‌ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم هست. بر این  اساس، بین پیچیدگی  شغل، ارتباط با سرپرست، ارتباط با همکار، و خلاقیت کارکنان خط مقدم یک ارتباط مثبت و معنادار کشف گردید. اما نتایج پژوهش نشان دادند بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان خط مقدم ارتباط معنادار وجود ندارد.  در انتهای پژوهش نیز به بعضی پیشنهادات کاربردی بمنظور بهره گیری  محققین و کارشناسان حوزه بانکی تصریح گردید.

کلمات کلیدی: خلاقیت کارکنان خط مقدم، عوامل زمینه ای، پیچیدگی شغل، ارتباط با  سرپرست، ارتباط با همکار،  ارتباط با مشتری، بانک صادرات.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1) مقدمه :

امروزه تمام کشورهای دنیا برای افزایش بهره وری و اثربخشی به دنبال خلاقیت[1] و نوآوری[2] هستند. یکی از علت های عمده در نظر داشتن خلاقیت و نوآوری، رقابت شدید و روز افزون بین سازمانها در تمام دنیا می باشد. سازمانهای سده 21 شکلی متفاوت از سازمانهای سنتی پیدا کرده اند،  در این سازمانها علاوه بر نیروی بدنی کارکنان، نیروی ذهنی و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت می گردد.تحت این شرایط نه تنها روش های سلسله مراتبی و دستوری مناسب نخواهند بود بلکه کارکنان بایستی خودشان ابتکار اقدام نشان داده و برای حل معضلات خود سریعا˝ اقدام و در تیم هایی که کاملا˝ خودگردان هستند ایفای تأثیر کنند (قارلی،1388). در کشور ما  نیز سازمانها اکثرا˝ شکل دولتی دارند تا خصوصی. این شکل از کار و اشتغال نتیجه‌ای غیر از وابستگی به درآمد محدود سازمانی و اشتغال به کارهایی نه چندان دلخواه نخواهد داشت. سازمانهای دولتی کشور اکثرا˝ کمتر اهل ریسک و تحول هستند. به همین دلیل کمتر به خلق فرصت‌های بهتر اشتغال می ورزند. برای رفع این مشکل، تغییر در استراتژی های سازمانی از قالب سنتی به نوآوری (تحولی)، خلق سازمان های مولد و بهره‌ور، پرورش و جذب مدیران خلاق و کارآفرین به شکوفایی اشتغال مولد و بهره ور در جامعه کمک خواهد نمود (مطهری،1387). در این بین سازمان خوب و شایسته سازمانی می باشد که تحولات محیط خود را خوب شناسایی نموده و جهت عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری را درک کرده و برای خود مقدمات لازم را جهت این امر تدارک دیده باشد. در شرایط کنونی سازمان ها نیازمند افراد توانمندی هستند تا بتوانند با کمک آنها بر این رقابت پیروز شوند(اسمیت[3]،2000). زیرا مهمترین سرمایه سازمان ها،  عامل تحقق و برنامه های هر سازمان افرادی هستند که در آن کار می کنند (قبادی،1379).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یکی از بزرگترین محدودیتهای خلاقیت در سطوح مختلف سازمان این تفکر می باشد که خلاقیت را تنها خاص واحدهای پژوهش و توسعه و طرح های بزرگی نظیر محصولات جدید،  خدمات جدید و یا بهبود فرایند های جدید می دانند. حال آنکه خلاقیت برای بهبود و توسعه تمامی فعالیت های ریز و درشت برای تمام سطوح گروهها و افراد سازمان مورد نیاز می باشد.  در حقیقت سرکوبی خلاقیت در سازمان ها نظام مند بوده و به قدری رایج می باشد که کمتر مورد سوال قرار می گیرد. همچنین تأثیر مدیریت در مجموعه هایی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصلی می باشد بسیار مهم و حساس می باشد، زیرا مدیریت می تواند توانایی و استعداد خلاقیت ونوآوری را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد آنها می تواند مانع این امر حیاتی گردد. هنر مدیر خلاق عبارت می باشد از بهره گیری از خلاقیت دیگران و پیداکردن ذهنهای خلاق .مدیرخلاق بایستی فضایی بیافریند که خود بتواند خلاق باشد و افراد سازمان را هم نیزبرای خلاقیت تحریک کند و این فضا، فضایی می باشد که از کار روزمره به دور می باشد وبه نحوی تفویض اختیار می کند تا هرکسی خود مشکل خود را حل کند.از این رو مدیران اکثرا˝ نادانسته خلاقیت را سرکوب می کنند و زمانی که خلاقیت سرکوب گردید یک سلاح رقابتی قدرتمند یعنی تولید و بهره‌گیری از ایده‌های تازه را از دست داده و حتی ممکن می باشد که توان و تعهد کارکنان خود را نابود سازد. پس توسعه و ارتقای خلاقیت در سازمانها مستلزم آن می باشد که مدیران بدانند چگونه خلاقیت را مورد طرفداری قرار دهند(صادقی مال امیری،1386).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

لذا همگام با تغییرات محیطی،  سیستم بانکی کشور نیز خواه و ناخواه در راهی قدم گذاشته که اگر برای آینده پیش بینی و برنامه ریزی صورت نگیرد، عواقب ناخوشایندی آنرا تهدید می کند.  مانند الزامات اصلی در نظر داشتن خلاقیت کارکنان در نظام بانکی کشور می باشد.سازمانها نیز جهت بهره برداری بهتر از این منابع بایستی به پرورش و تربیت پرسنل خلاق و  نوآور بپردازند (قارلی،1388). چراکه اغلب برای مشتریان تفکیک قائل شدن بین خدمات بانکی بسیار مشکل می باشد و نیز کوچکترین تغییری از سوی رقبا به سرعت کپی برداری می گردد، لذا مدیریت روابط با مشتریان و ایجاد رضایت در آنان، جهت استمرار فعالیت بانک ها و سودآوریشان امری الزامی می باشد (گلچین فر،1381). از طرفی معمولا˝ در فعالیت های یک بانک،  جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد و در ایران نیز جذب بیشتر منابع مالی و رقابت موثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی  می باشد که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد (حبیبی پور و همکاران،1389).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید